07/09/2018, 17:54

Laravel Blade tip: Sử dụng câu lệnh @unless thay vì @if

Phải nói rằng Laravel cung cấp 1 bộ giải mã Blade (engine) hết sức mạnh mẽ và linh hoạt tùy biến. Khi kiểm tra điều kiện gì đó chắc hẳn chúng ta thường nghĩ ngay đến câu lệnh if và trong Laravel Blade : @if (!Auth::check()) Vui lòng đăng nhập. @endif Rõ ràng nó sẽ chạy và cho ...

Laravel Blade tip: Sử dụng câu lệnh @unless thay vì @if

Phải nói rằng Laravel cung cấp 1 bộ giải mã Blade (engine) hết sức mạnh mẽ và linh hoạt tùy biến.

Khi kiểm tra điều kiện gì đó chắc hẳn chúng ta thường nghĩ ngay đến câu lệnh if và trong Laravel Blade:

@if (!Auth::check())
    Vui lòng đăng nhập.
@endif

Rõ ràng nó sẽ chạy và cho ra kết quả đúng, thế nhưng Laravel cung cấp cho chúng ta 1 cú pháp tốt hơn, tránh được lỗi typing cũng như rõ ràng hơn đó là @unless

@unless (Auth::check())
    Vui lòng đăng nhập.
@endunless

Bài liên quan

[SQLSERVER] Sử dụng câu lệnh MERGE Statement

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng câu lệnh MERGE trong sqlsever. Vậy lệnh MERGE trong sql dùng để làm gì? MERGE là lệnh dùng để sửa đổi (update/insert/delete) dữ liệu của 1 bảng dựa vào kết quà so sánh với 1 bảng nào đó. Câu ...

Vũ Văn Thanh viết 00:32 ngày 02/10/2018

Laravel Blade tip: Sử dụng câu lệnh @unless thay vì @if

Phải nói rằng Laravel cung cấp 1 bộ giải mã Blade (engine) hết sức mạnh mẽ và linh hoạt tùy biến. Khi kiểm tra điều kiện gì đó chắc hẳn chúng ta thường nghĩ ngay đến câu lệnh if và trong Laravel Blade : @if (!Auth::check()) Vui lòng đăng nhập. @endif Rõ ràng nó sẽ chạy và cho ...

Tạ Quốc Bảo viết 17:54 ngày 07/09/2018

Linux: Sử dụng câu lệnh find để tìm kiếm thư mục và tập tin

Một trong những câu lệnh mà các Sysadmin thường xuyên phải đối mặt trong công việc hằng ngày đó là tìm kiếm các tập tin hay thư mục trên server. Việc sử dụng thành thạo câu lệnh find trong Linux là một vũ khí lợi hại giúp bạn quản lý hiệu quả các máy chủ. Dưới đây là những câu lệnh sử dụngfindkhông ...

Bùi Văn Nam viết 11:08 ngày 07/09/2018

Tìm Kiếm và Thay Thế Văn Bản Sử Dụng Câu Lệnh "sed" trong Linux

Câu Lệnhsed sed là một trong những công cụ mạnh mẽ trong Linux giúp chúng ta có thể thực hiện các thao tác với văn bản như tìm kiếm, chỉnh sửa, xóa.. Khác với các text editor thông thường, sed chấp nhận văn bản đầu vào có thể là nội dung từ một file có trên hệ thống hoặc từ standard input hay ...

Tạ Quốc Bảo viết 10:36 ngày 07/09/2018

Sử Dụng Câu Lệnh tar Trong Linux

Câu lệnh tar trong linux thường được dùng để lưu trữ nhiều tập tin và thư mục khác nhau dưới dạng một tập tin duy nhất. Các tập tin lưu trữ (còn được gọi là archive file) được tạo ra sử dụng câu lệnh tar thường có phần mở rộng là .tar (hoặc tar.gz, tar.bz nếu như sau đó tệp lưu trữ tiếp tục ...

Bùi Văn Nam viết 10:35 ngày 07/09/2018
0