03/08/2018, 09:59

Lệnh break - continue trong Javascript

Tiêp tục với loạt serie học Javascript toàn tập thì trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến hai lệnh được sử dụng cũng rất thường xuyên đó là lệnh ...

Tiêp tục với loạt serie học Javascript toàn tập thì trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến hai lệnh được sử dụng cũng rất thường xuyên đó là lệnh break và continue trong javascript.

Thực sự mà nói thì mình viết nhiều serive về các ngôn ngữ lập trình như PHP, Javascript, .. thì đều có lệnh này nên đôi khi trình bày lại cũng thấy lười, nhưng đành phải chấp nhận thôi vì phải đặt mình vào người đọc :D.

1. Lệnh break trong Javascript

Lệnh break có tác dụng dừng vòng lặp cho dù điều kiện của vòng lặp vẫn đang đúng, hay nói cách khác là nó thoát khỏi vòng lặp một cách đột xuất và không quan tâm đến điều kiện lặp.

Lệnh break có thể sử dụng với mọi vòng lặp như vòng lặp for, while và do while, each, ...

Ví dụ 1: Vòng lặp for lặp từ 1 tới 10 và bị dừng tại vòng lặp thứ 5 

XEM DEMO

for (var i = 1; i <= 10; i++)
{
  document.write(i + " - ");
  if (i == 5) {
    document.write("Vòng lặp bị dừng");
    break;
  }
}

Ví dụ 2: Vòng lặp while bị nhảy ra khỏi vòng lặp khi biến i chia hết cho 9

XEM DEMO

var i = 1;

while (i <= 1000)
{
 document.write(i + " - ");

 if (i % 9 == 0) {
   document.write("Vòng lặp bị dừng");
   break;
 }

 i++;
}

2. Lệnh continue trong Javascript

Khác hoàn toàn với lệnh break, lệnh continue trong javascript có tác dụng bỏ qua một bước lặp nào đó, nghĩa là lúc gặp lệnh continue thì tất cả những đoạn code nằm bên dưới sẽ không được thực hiện mà nó sẽ nhảy qua vòng lặp mới luôn.

Ví dụ 1: Vòng lặp for bỏ qua đoạn code in ra giá trị 5

XEM DEMO

for (var i = 1; i <= 10; i++)
{
 if (i == 5) {
   continue;
 }
 document.write(i + " - ");
}

Ví dụ 2: Vòng lặp while bỏ qua bước lặp nếu i chia hết cho 9

XEM DEMO

var i = 1;

while (i <= 100)
{
  if (i % 9 == 0) {
    i++;
    continue;
  }

  document.write(i + " - ");
  i++;
}

3. Lời kết

Lưu ý: Ngoài vòng lặp for và vòng lặp while ra thì hai lệnh này có thể được dùng với tất cả các vòng lặp khác

Lệnh continue và lệnh break trong javascript giúp cho chương trình có thể hoạt động một cách lắc léo hơn vì vậy nó cũng rất hay được sử dụng, tuy nhiên về mức độ thường xuyên thì lệnh break được sử dụng nhiều hơn lệnh continue.

BÀI KẾ SAU
BÀI KẾ TIẾP

Nguồn: code24h.com

Bài liên quan

Câu lệnh break và continue trong JavaScript

Câu lệnh break “jump out” của một vòng lặp. Câu lệnh continue “jump over” một vòng lặp trong vòng lặp. Câu lệnh break Như các bạn đã biết, câu lệnh break được sử dụng để “nhảy ra ngoài” của một switch(). Hoặc cũng có thể được ...

Hoàng Hải Đăng viết 14:56 ngày 07/09/2018

Hướng dẫn lệnh break, continue, goto, die, exit trong php

Tìm hiểu vòng lặp while và do while trong php Tìm hiểu vòng lặp foreach trong php Cách xây dựng hàm trong php Tìm hiểu giải thuật đệ quy trong php Tìm hiểu các lệnh break, continue, goto, die, exit trong php. Đây là những câu lệnh dừng chương trình và lệnh nhảy trong php dùng để kết ...

Vũ Văn Thanh viết 17:14 ngày 04/09/2018

Tìm hiểu lệnh switch case trong Javascript

Tìm hiểu đối tượng Date trong Javascript Danh sách hàm xử lý ngày tháng (Date) trong Javascript khai báo biến Hoisting trong Javascript Tìm hiểu Use Strict là gì? Strict Mode trong javascript Tìm hiểu cú pháp và quy trình chạy câu lệnh switch case trong Javascript thông qua những ví ...

Hoàng Hải Đăng viết 17:05 ngày 04/09/2018

Tìm hiểu lệnh break – continue trong Javascript

Cách sử dụng Firebug để kiểm tra lỗi Javascript Lệnh console.log kết hợp với Firebug trong Javascript Tìm hiểu DOM Nodes trong Javascript BOM là gì? BOM trong javascript Tìm hiểu nhóm lệnh break – continue trong Javascript cùng với những ví dụ sử dụng lệnh break và lệnh continue giúp ...

Hoàng Hải Đăng viết 16:54 ngày 04/09/2018

Câu lệnh break & continue trong JavaScript

1) Câu lệnh break trong JavaScript - Lệnh break thường được đặt vào bên trong các vòng lặp như: for, while, do while - Khi lệnh break được thực thi, vòng lặp sẽ kết thúc mặc cho điều kiện của vòng lặp có còn đúng hay không. Hay nói cách khác là "lệnh break được dùng để thoát khỏi ...

Tạ Quốc Bảo viết 11:13 ngày 18/08/2018
0