05/10/2018, 10:57

Lưu ý về background và định dạng văn bản trong CSS

CSS sử dụng thì khá dễ nhưng để dùng như thế nào cho đúng chuẩn, đúng ý đồ, mục đích và sao cho tối ưu nhất thì quả thật là không dễ dàng chút nào. Bài hôm nay sẽ cho bạn một vài điều cần chú ý để giúp bạn định dạng CSS hiệu quả hơn áp dụng vào định dạng CSS trong văn bản. 1. Vị trí: Đầu ...

CSS sử dụng thì khá dễ nhưng để dùng như thế nào cho đúng chuẩn, đúng ý đồ, mục đích và sao cho tối ưu nhất thì quả thật là không dễ dàng chút nào. Bài hôm nay sẽ cho bạn một vài điều cần chú ý để giúp bạn định dạng CSS hiệu quả hơn áp dụng vào định dạng CSS trong văn bản.

1. Vị trí:

Đầu tiên bạn phải chú ý đến vị trí đặt CSS có thể tham khảo bài Giới thiệu về CSS, dùng CSS định dạng trang Web

2. Độ ưu tiên trong CSS:

Điều này cực kỳ quan trọng trong lúc ta lập trình CSS trong những trường hợp cụ thể nào đó ta định dạng lại thuộc tính đó thay vì sử dụng định dạng tổng quát.

Thứ bật:

CSS sẽ ưu tiên bật nhỏ nhất ví dụ:
Trong tag body bạn cho màu nền là đỏ, thẻ div trong body bạn không định dạng nó sẽ lấy màu nền của body nếu bạn định dạng lại thì nó sẽ mang màu sắc của bạn vừa định dạng.

Ưu tiên Class:

Class phía sau sẽ phủ định class trước nó nếu cùng thuộc tính định dạng:
Ví dụ:

 

Trong ví dụ trên thẻ div có 3 class: bat1, bat2, bat3 giả sử trong 3 class đó đều có định dạng màu nền riêng thì class bat3 sẽ có hiệu lực thực thi.

Dùng từ khóa important:

Bạn có thể sử dụng !important sau thuộc tính định dạng để đánh dấu sự ưu tiên cho thuộc tính này các định dạng lại sẽ mất tác dụng.

 

3. Background Trong CSS:

Background là thành phần quan trọng và sử dụng nhiều trong CSS, để định dạng tốt tôi có một số lưu ý sau với các bạn.

Màu nền:

Cú pháp:

selector {
   background-color: code màu;
}

Ảnh nền:

Cú pháp:

selector {
   background-image:url(logo.png);
   background-repeat: tham số repeat;
}

Các thuộc tính repeat:

 • repeat-x: Chỉ lặp lại ảnh theo phương ngang.
 • repeat-y: Chỉ lặp lại ảnh theo phương dọc.
 • repeat: Lặp lại ảnh theo cả 2 phương, đây là giá trị mặc định.
 • no-repeat: Không lặp lại ảnh.

Cố định ảnh nền (Khóa ảnh nền):

Bạn sử dụng thuộc tính background-attachment khi muốn cố định ảnh nền. Thuộc tính này có 2 giá trị:

 • scroll: Ảnh nền sẽ cuộn cùng nội dung trang web, đây là giá trị mặc định.
 • fixed: Cố định ảnh nền so với nội dung trang web. Khi áp dụng giá trị này, ảnh nền sẽ đứng yên khi bạn đang cuộn trang web.

Vị trí trong background:

Bạn có thể định ảnh nền theo vị trí mình muốn nó hiển thị bằng cách sử dụng thuộc tính background-position

Thuộc tính này gồm hai giá trị biểu diễn theo tọa độ được tính bởi các đơn vị centimeters, pixels, inches, %… ngoài ra có thể định dạng theo align: top, bottom, left, right.

Vị trí Background trong css

Bây giờ có thể tổng hợp các điểm về background như sau:

 

4. Font Chữ:

Font chữ thì có các thuộc tính sau:

Chọn tên Font chữ:

 • Family-names: Tên cụ thể của một font. Ví dụ: Arial, Verdana, Tohama,…
 • Generic families: Tên của một họ gồm nhiều font. Ví dụ: sans-serif, serif,..
 

Font Style:

Thuộc tính font-style định dạng cho kiểu font: thường, nghiêng, xiên.

 

Font Weight:

Qui định chữ bình thường hay in đậm:

 

Cỡ Chữ (Font Size):

body {
   font-size:20px;
}

Ngoài các đơn vị centimeters, pixels, inches, %… ra còn một số giá trị xx- small, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large, smaller, larger để qui định cỡ chữ.

5. Text:

Text bao gồm các thuộc tính định dạng văn bản:

Màu chữ

body {
  color:#000
}

Text Indent:
Thuộc tính này định dạng thụt đầu dòng đầu tiên cho đoạn văn bản.

p {
   text-indent:30px;
}

Text align:

Định dạng canh lề cho văn bản: trái, phải, giữa, canh đều.

   text-align:right;   // Phải
   text-align:justify;  // Đều
   text-align:center;  // Giữa
   text-align:left;   // trái

Letter Spacing:

Định dạng khoảng cách các ký tự trong một đoạn văn bản:

   letter-spacing:10px;

Text Decoration:

Định dạng: gạch chân, gạch đầu, gạch xiên, không gạch và nhấp nháy của chữ.

   text-decoration:none;     // Bình thường
   text-decoration:underline;  // Gạch dưới
   text-decoration:line-through; // Gạch xiên
   text-decoration:overline;   // Gạch đầu
   text-decoration:blink;    // Nhấp nháy

Text Transform:

Gồm các định dạng in hoa, in thường, in hoa ký tự đầu dòng cho văn bản.

   text-transform:uppercase; // In hoa
   text-transform:lowercase; // In thường
   text-transform:capitalize; // In hoa ký tự đầu

Kết Luận:

Bài hôm nay đã giúp bạn gợi nhớ kiến thức về định dạng cơ bản trong CSS độ ưu tiên, định dạng nền, định dạng font chữ, định dạng văn bản trong CSS. Comment nha pà con!

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.6/10 (25 votes cast)
Lưu ý về background và định dạng văn bản trong CSS, 9.6 out of 10 based on 25 ratings
Tags:css cơ bản, html css
Bài liên quan

Lưu ý về background và định dạng văn bản trong CSS

CSS sử dụng thì khá dễ nhưng để dùng như thế nào cho đúng chuẩn, đúng ý đồ, mục đích và sao cho tối ưu nhất thì quả thật là không dễ dàng chút nào. Bài hôm nay sẽ cho bạn một vài điều cần chú ý để giúp bạn định dạng CSS hiệu quả hơn áp dụng vào định dạng CSS trong văn bản. 1. Vị trí: Đầu ...

Vũ Văn Thanh viết 10:57 ngày 05/10/2018

[BÀI 6]Định dạng văn bản trong CSS

Bài hôm nay chúng ta tìm hiểu về các thuộc tính CSS định dạng văn bản thường dùng. Thuộc tính định dạng Font chữ – Font : Thuộc tính rút gọn dùng để thiết lập tất cả thuộc tính cho một font trong một khai báo duy nhất. Ví dụ : XHTML ...

Trần Trung Dũng viết 17:07 ngày 04/10/2018

Định dạng văn bản trong HTML

Định dạng văn bản trong HTML Ở bài viết trước, các bạn đã được tìm hiểu về các thuộc tính style trong HTML. HTML cũng định nghĩa các yếu tố xác định văn bản có ý nghĩa đặc biệt. HTML sử dụng các thẻ như <b> và <i> để định dạng văn bản in đậm ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 14:54 ngày 07/09/2018

Tìm hiểu về các thẻ hỗ trợ định nghĩa văn bản trong HTML5

Trong một số trường hợp khi trình bày văn bản với HTML, chúng ta thường sẽ viết tắt một số từ ngữ hay thuật ngữ để câu văn được ngắn gọn. Tuy nhiên, nếu như chúng ta muốn đảm bảo sao cho người dùng khi cần thì vẫn hiểu rõ các từ ngữ hay thuật ngữ đó thì làm sao? Có thể một số bạn lúc này sẽ nghĩ ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 14:09 ngày 07/09/2018

HTML – Giữ nguyên định dạng văn bản trong mã nguồn khi hiển thị

Khi soạn thảo văn bản với ngôn ngữ HTML, không ít lần chúng ta đã tự hỏi mình rằng? Đó là làm cách nào để hiển thị văn bản ra ngoài trình duyệt cũng giống y như lúc soạn thảo trong các text editor hay các IDE? Nghĩa là vẫn giữ nguyên các định dạng như ngắt dòng mà không cần phải sử dụng đến thẻ ...

Vũ Văn Thanh viết 14:09 ngày 07/09/2018
0