MySQL

Ghép bảng bằng mệnh đề LEFT JOIN trong MySQL

Từ khóa LEFT JOIN trả về tất cả các hàng của bảng bên trái (table1), kết hợp với các hàng trong bảng bên phải (table2). Lưu ý: Kết quả của phía bên phải sẽ là NULL nếu chúng không giao nhau. Cú pháp SELECT * FROM table1 LEFT JOIN table2 ON table1.column_name=table2.column_name; ...

Bùi Văn Nam viết 11:01 ngày 18/08/2018

Ghép bảng bằng mệnh đề RIGHT JOIN trong MySQL

Từ khóa RIGHT JOIN trả về tất cả các hàng của bảng bên phải (table2), kết hợp với các hàng trong bảng bên trái (table1). Lưu ý: Kết quả của phía bên trái sẽ là NULL nếu chúng không giao nhau. Cú pháp SELECT * FROM table1 RIGHT JOIN table2 ON table1.column_name=table2.column_name ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 11:00 ngày 18/08/2018

(BETWEEN) Truy xuất dữ liệu trong một khoảng giá trị trong MySQL

Từ khóa BETWEEN dùng để truy xuất dữ liệu khi giá trị của dữ liệu nằm trong một khoảng nào đó . Cú pháp SELECT * FROM name_table WHERE name_column BETWEEN value1 AND value2; Lưu ý: value 1 phải nhỏ hơn value2. value có thể là ký tự, ngày tháng năm, hoặc số,.... Một số ví ...

Bùi Văn Nam viết 10:59 ngày 18/08/2018

(AS) Đặt lại tên cho bảng, cột trong MySQL

Từ khóa AS được dùng để cung cấp cho một bảng cơ sở dữ liệu (hoặc một cột trong bảng) một cái tên tạm thời . Từ khóa AS thường được dùng khi: Có nhiều hơn một bảng tham gia truy vấn Đặt lại tên cột cho ngắn gọn hơn, dễ đọc hơn. Cú pháp Cú pháp đặt tên tạm thời cho cột ...

Bùi Văn Nam viết 10:59 ngày 18/08/2018

(DELETE) Xóa dữ liệu của bảng trong MySQL

Từ khóa DELETE được dùng để xóa dữ liệu (hàng) trong bảng. Cú pháp xóa dữ liệu trong bảng DELETE FROM table_name WHERE column_name = giá_trị; Một số ví dụ Chúng ta có một bảng sinh_vien như sau: (Bạn có thể bấm vào đây để download câu lệnh tạo bảng như bên dưới) Full_name ...

Tạ Quốc Bảo viết 10:59 ngày 18/08/2018

Ghép bảng bằng mệnh đề INNER JOIN trong MySQL

Từ khóa INNER JOIN được dùng để lấy những mẫu tin giao nhau trong hai bảng. Giao nhau có thể tạm hiểu là khi cột của bảng này và bảng kia có cùng giá trị. Cú pháp SELECT * FROM table1 INNER JOIN table2 ON table1.column_name=table2.column_name; Một số ví dụ Chúng ta có ...

Tạ Quốc Bảo viết 10:58 ngày 18/08/2018

(DISTINCT) Truy xuất các dữ liệu khác nhau trong MySQL

Trong một bảng thì có nhiều cột, trong mỗi cột có khi sẽ có nhiều hàng có giá trị giống nhau. Từ khóa DISTINCT dùng để chọn ra các hàng có giá trị khác nhau. Cú pháp truy xuất các dữ liệu khác nhau SELECT DISTINCT name_column FROM name_table; Một số ví dụ Chúng ta có một bảng ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 10:58 ngày 18/08/2018

(LIMIT) Giới hạn số lượng kết quả trả về trong MySQL

Thông thường khi truy xuất dữ liệu, MySQL sẽ trả về một bảng tất cả các kết quả thỏa điều kiện. Tuy nhiên, sẽ có lúc bạn không muốn lấy hết tất cả, bạn chỉ muốn lấy một số lượng nào đó (Ví dụ như muốn lấy 5 kết quả). Khi đó, từ khóa LIMIT sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này. Cú pháp giới ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 10:55 ngày 18/08/2018

Truy xuất dữ liệu dựa theo nhiều điều kiện trong MySQL

Nếu bạn muốn truy xuất dữ liệu với yêu cầu là dữ liệu phải thỏa nhiều hơn một điều điện , thì chúng ta dùng từ khóa AND. Nếu bạn muốn truy xuất dữ liệu với yêu cầu là dữ liệu thỏa điều kiện này hoặc điều kiện khác , thì chúng ta dùng từ khóa OR. Cú pháp Cú pháp AND Hiển thị dữ ...

Bùi Văn Nam viết 10:55 ngày 18/08/2018

(UPDATE) Cập nhật dữ liệu trong bảng trong MySQL

Từ khóa UPDATE được dùng để cập nhật dữ liệu (hàng) trong một bảng. Cú pháp cập nhật dữ liệu trong bảng UPDATE table_name SET column_name1=value1, column_name2=value2 WHERE column_name=value; Cú pháp trên có nghĩa là cập nhật giá trị của cột column_name1 thành value1, cập nhật giá trị ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 10:55 ngày 18/08/2018

(ORDER BY) Lấy kết quả theo thứ tự trong MySQL

Từ khóa ORDER BY dùng để sắp xếp danh sách kết quả theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. Cú pháp sắp xếp danh sách kết quả theo thứ tự SELECT * FROM name_table ORDER BY name_column ASC (hoặc DESC); Trong đó: Thứ tự kết quả được sắp xếp dựa theo cột name_column. ASC là sắp xếp danh ...

Tạ Quốc Bảo viết 10:52 ngày 18/08/2018

Mô hình phân cấp trong MySQL

Trong MySQL có rất nhiều thứ như DATABASE, TABLE, RECORD,.... Nếu là một người mới bắt đầu học MySQL, thì những cái tên trên kia sẽ khiến bạn bị rối. Để giúp hình thành nên một khái niệm, nhận biết được cái nào là cái nào, cái nào lớn, cái nào bé, thì tôi có một ví dụ như sau: Ví dụ ...

Hoàng Hải Đăng viết 10:51 ngày 18/08/2018

Cách truy xuất dữ liệu trong MySQL

Cú pháp truy xuất dữ liệu Khi bạn muốn truy xuất dữ liệu (lấy dữ liệu) của một bảng nào đó, chúng ta có 2 cú pháp: Cú pháp 1 SELECT * FROM name_table; Cú pháp này sẽ truy xuất tất cả dữ liệu của bảng có tên là name_table. Lưu ý: Dấu sao (*) có nghĩa là chọn hết các cột của bảng. ...

Tạ Quốc Bảo viết 10:49 ngày 18/08/2018

Cách chạy lệnh MySQL trên phpMyadmin

Để chạy lệnh MySQL trên phpMyadmin có 4 bước cơ bản: Bước 1: Mở giao diện quản lý phpMyAdmin. Bước 2: Mở giao diện gõ lệnh MySQL. Bước 3: Gõ câu lệnh MySQL. Bước 4: Bấm nút chạy lệnh MySQL Bước 1: Mở giao diện quản lý phpMyAdmin Mở trình duyệt, gõ vào thanh địa chỉ ...

Tạ Quốc Bảo viết 10:48 ngày 18/08/2018

Truy xuất dữ liệu dựa theo điều kiện trong MySQL

Cú pháp truy xuất dữ liệu dựa theo điều kiện WHERE là dạng nâng cao của SELECT. Nó cho phép bạn truy xuất dữ liệu dựa theo một điều kiện nào đó. Cú pháp SELECT * FROM name_table WHERE name_column operator value_column; Giải thích: Cú pháp trên truy xuất tất cả dữ liệu của các ...

Bùi Văn Nam viết 10:47 ngày 18/08/2018

Cách thêm dữ liệu vào bảng trong MySQL

Cú pháp thêm dữ liệu vào bảng Để thêm dữ liệu (một hàng) vào bảng, chúng ta có 2 cú pháp: Cú pháp 1 INSERT INTO table_name VALUES (value1,value2,value3); Trong đó: table_name là tên của bảng mà bạn muốn chèn dữ liệu vào. value1, value2, value3 lần lượt là giá trị của cột 1, ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 10:46 ngày 18/08/2018

Hướng dẫn học MySQL từ A đến Z

MySQL là gì? MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến nhất thế giới, được các nhà phát triển ưa chuộng. MySQL có tốc độ cao, ổn định, dễ sử dụng, hoạt động trên nhiều hệ điều hành khác nhau. MySQL rất thích hợp cho các ứng dụng có truy cập cơ sở dữ liệu trên internet. MySQL hỗ ...

Hoàng Hải Đăng viết 10:45 ngày 18/08/2018

Hướng dẫn cài đặt XAMPP

Có rất nhiều phần mềm để học thực hành MySQL. Tuy nhiên, tôi xin giới thiệu đến bạn XAMPP. XAMPP là gì? Xampp là chương trình tạo máy chủ Web (Web Server). Xampp tích hợp sẵn Apache, PHP, MySQL, FTP Server, Mail Server.... Xampp có chương trình quản lý tiện lợi, cho phép bật, tắt, khởi ...

Hoàng Hải Đăng viết 10:43 ngày 18/08/2018

Câu lệnh tạo bảng trong MySQL

Bảng (TABLE) là gì? TABLE là một cái bảng dùng để lưu trữ dữ liệu cho một LOẠI ĐỐI TƯỢNG cụ thể. TABLE gồm nhiều cột , và nhiều hàng . Trong đó: Mỗi hàng lưu trữ thông tin của một đối tượng . Mỗi cột là một thuộc tính của loại đối tượng đó. Dưới đây là một bảng ...

Bùi Văn Nam viết 10:41 ngày 18/08/2018

Câu lệnh tạo DATABASE trong MySQL

Cú pháp tạo database Để tạo một Database trong MySQL, bạn sử dụng câu lệnh dưới đây. CREATE DATABASE database_name; Ví dụ Tạo một Database có tên là hocmysql CREATE DATABASE hocmysql; ...

Bùi Văn Nam viết 10:40 ngày 18/08/2018
< 1 2 3 4 >