MySQL

Bài 12: Lệnh SELECT lấy dữ liệu trong MySQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách lấy dữ liệu trong MySQL với lệnh SELECT ở mức căn bản nhất, nghĩa là chỉ SELECT data ở một bảng duy nhất ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 10:07 ngày 03/08/2018

MySQL Table Types & Storage Engines

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một số loại table trong mysql và storage engines . Việc nắm từng loại table này giúp bạn sử dụng một cách hiệu ...

Bùi Văn Nam viết 10:07 ngày 03/08/2018

Tạo khóa chính (Primary key) trong MySQL

Mỗi table thông thường sẽ có một khóa chính nhằm phân biệt dữ liệu giữa các record trong table. Khi làm các ứng dụng website và để tối ưu tốc độ ...

Hoàng Hải Đăng viết 10:07 ngày 03/08/2018

Tìm hiểu AUTO_INCREMENT trong MySQL

Đáng lẽ ra bài này tôi trình bày ở bài tạo khóa chính Primary Key nhưng thiết nghĩ để các bạn dễ tìm kiếm thì tôi sẽ chia nhỏ nó ra làm một bài ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 10:06 ngày 03/08/2018

Lệnh tạo bảng (Create Table) trong MySQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một lệnh đầu tiên trong ngôn ngữ T-SQL nói riêng và trong MySQL nói chung đó là lệnh tạo mới một bảng ( Create ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 10:05 ngày 03/08/2018
< 1 2 3 4