Phần tử khối và nội dòng trong HTML

Mỗi phần tử trong HTML đều có giá trị hiển thị mặc định, phụ thuộc vào việc nó là kiểu phần tử nào. Giá trị hiển thị mặc định của hầu hết các phần tử là khối hoặc nội dòng. Các phần tử khối Phần tử khối thường bắt đầu từ đầu dòng và chiếm toàn bộ chiều ...

Mỗi phần tử trong HTML đều có giá trị hiển thị mặc định, phụ thuộc vào việc nó là kiểu phần tử nào. Giá trị hiển thị mặc định của hầu hết các phần tử là khối hoặc nội dòng.

Các phần tử khối

Phần tử khối thường bắt đầu từ đầu dòng và chiếm toàn bộ chiều rộng có thể có (từ bên trái tới bên phải)

<div class="w3-theme-border" style="border-awidth:1px;border-style:solid;padding:5px;">
Ví dụ phần tử &lt;div&gt; là phần tử khối. </div>

<div>Hello</div>
<div>World</div>

Các phần tử khối trong HTML

 • <address>
 • <dt>
 • <hr>
 • <article>
 • <fieldset>
 • <li>
 • <aside>
 • <figcaption>
 • <main>
 • <blockquote>
 • <figure>
 • <nav>
 • <canvas>
 • <footer>
 • <noscript>
 • <dd>
 • <form>
 • <ol>
 • <div>
 • <h1>-<h6>
 • <output>
 • <dl>
 • <header>
 • <p>
 • <pre>
 • <table>
 • <ul>
 • <section>
 • <tfoot>
 • <video>

Phần tử nội dòng

Phần tử nội dòng không bắt đầu dòng mới và chỉ chiếm độ rộng cần thiết.

<p>Phần tử <span class="w3-theme-border" style="border-awidth:1px;border-style:solid;padding:5px"> &lt;span&gt; là phần tử nội dòng</span> trong đoạn văn.</p>

<span>Hello</span>
<span>World</span>

Các phần tử nội dòng trong HTML

 • <a>
 • <cite>
 • <label>
 • <abbr>
 • <code>
 • <map>
 • <acronym>
 • <dfn>
 • <object>
 • <b>
 • <em>
 • <q>
 • <bdo>
 • <i>
 • <samp>
 • <big>
 • <img>
 • <script>
 • <br>
 • <input>
 • <select>
 • <button>
 • <kbd>
 • <small>
 • <span>
 • <strong>
 • <sub>
 • <sup>
 • <textarea>
 • <time>
 • <tt>
 • <var>
 

Phần tử <div>

Phần tử <div> thường được dùng để chứa các phần tử HTML khác, nó không có thuộc tính bắt buộc nhưng style, class và id là các thuộc tính phổ biến. Khi dùng cùng CSS, phần tử <div> có thể dùng để tạo kiểu cách cho khối nội dung.

<div style="background-color:black;color:white;padding:20px;">
 <h2>Ca ngợi Tổ quốc</h2>
  <p>Trời cao trong xanh sương sớm long lanh mặt nước xanh xanh cành lá rung rinh.</p>
</div>

Phần tử <span>

Phần tử <span> thường được dùng để chứa các phần tử văn bản trong HTML, nó không có thuộc tính bắt buộc nhưng style, class và id là các thuộc tính phổ biến. Khi dùng cùng CSS, phần tử <span> có thể dùng để tạo kiểu cách cho khối nội dung.

<p>Cô gái <span style="color:red">xinh đẹp</span> kia là ai</p>

Bài trước: Danh sách trong HTML

Bài sau: Thuộc tính class trong HTML

Bài liên quan

Làm thế nào để kiếm tiền từ ứng dụng di động trong khi bạn chỉ có một ít tiền và không có kỹ năng lập trình?

Bạn đang nghĩ cách để kiếm hàng triệu USD từ việc tạo một ứng dụng di động? Bài viết này sẽ chỉ cho bạn nơi để bắt đầu. Mình không đảm bảo rằng bạn sẽ có thể tạo ra tiền, nhưng với từng bước trong hướng dẫn này, ít nhất bạn sẽ biết bạn nên bắt đầu từ đâu. “Mình không thể nói ...

Tạ Quốc Bảo viết 18:09 ngày 24/09/2018

Phần tử block và inline trong HTML

Mỗi phần tử HTML đều có giá trị hiển thị mặc định tùy thuộc vào loại phần tử đó. Giá trị hiển thị mặc định cho hầu hết các phần tử là block hoặc inline. Phần tử Block-level Một phần tử block-level luôn bắt đầu trên một dòng mới và chiếm toàn bộ chiều rộng (trải ...

Bùi Văn Nam viết 14:59 ngày 07/09/2018

Copy và Paste dòng trong Vim

Sử dụng Vim editor chúng ta có thể thực hiện thao tác copy và paste dòng một cách dễ dàng thông qua 3 bước đơn giản sau: Bước 1: Di chuyển tới dòng cần copy Sử dụng các phím di duyển như k hoặc j để di chuyển tới dòng cần copy. Bước 2: Copy dòng Tại dòng cần copy bạn gõ phím y để thực ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 11:07 ngày 07/09/2018

Các thẻ và thuộc tính trong HTML

HTML là gì? Tìm hiểu về HTML Các thẻ định dạng văn bản trong HTML Các thẻ heading (h1,h2,h3,h4,h5,h6) và list (danh sách) HTML có hai thành phần chính đó là Tagname (tên thẻ) và Attributes ( thuộc tính). Trong đó tên thẻ được lấy trong danh sách HTML Elements Ở bài 1 mình đã giúp ...

Bùi Văn Nam viết 16:51 ngày 04/09/2018

Phần tử khối và nội dòng trong HTML

Mỗi phần tử trong HTML đều có giá trị hiển thị mặc định, phụ thuộc vào việc nó là kiểu phần tử nào. Giá trị hiển thị mặc định của hầu hết các phần tử là khối hoặc nội dòng. Các phần tử khối Phần tử khối thường bắt đầu từ đầu dòng và chiếm toàn bộ chiều ...

Bùi Văn Nam viết 11:07 ngày 22/08/2018
0