Phần tử mã máy tính trong HTML

Phần tử <kbd> để nhập liệu bằng bàn phím Phần tử HTML <kbd> đại diện cho các dữ liệu nhập vào như bằng bàn phím hay giọng nói. Văn bản xung quanh thẻ <kbd> thường hiển thị mặc định trên trình duyệt dưới dạng font chữ đơn cách. ...

Phần tử <kbd> để nhập liệu bằng bàn phím

Phần tử HTML <kbd> đại diện cho các dữ liệu nhập vào như bằng bàn phím hay giọng nói. Văn bản xung quanh thẻ <kbd> thường hiển thị mặc định trên trình duyệt dưới dạng font chữ đơn cách.

<p>Lưu văn bản bằng cách nhấn tổ hợp phím <kbd>Ctrl + S</kbd></p>

Phần tử <samp> để xuất đầu ra

Phần tử <samp> đại diện cho dữ liệu xuất ra như phần mềm hay hệ thống máy tính. Văn bản xung quanh thẻ <samp> thường hiển thị mặc định trên trình duyệt dưới dạng font chữ đơn cách.

<p>Nếu nhập sai giá trị đầu vào, phần mềm sẽ báo lỗi <samp>Error!</samp></p>

Phần tử <code> cho mã máy tính

Phần tử <code> định nghĩa các đoạn của mã máy tính. Văn bản xung quanh thẻ <code> thường hiển thị mặc định trên trình duyệt dưới dạng font chữ đơn cách.

<code>
x = 5;
y = 6;
z = x + y;
</code>

Lưu ý là phần tử <code> không giữ lại các khoảng trắng hay xuống dòng. Để khắc phục, đặt phần tử <code> bên trong phần tử <pre>:

<pre>
<code>
x = 5;
y = 6;
z = x + y;
</code>
</pre>

Phần tử <var> cho các biến

Phần tử <var> dùng để định nghĩa một biến. Biến có thể là biến trong biểu thức toán học hoặc trong ngôn ngữ lập trình.

Einstein viết: <var>E</var> = <var>mc</var><sup>2</sup>.

Bài trước: Thiết kế trang web chạy trên nhiều thiết bị (responsive web) bằng HTML

Bài sau: Thực thể trong HTML

Bài liên quan

Mã máy tính trong HTML

1 2 3 4 5 var car = { type : "Lexus" , model : 570 , color : "white" } ; Định dạng mã máy tính trong HTML Để HTML hiển thị đúng mã máy, chúng ...

Tạ Quốc Bảo viết 15:03 ngày 19/09/2018

Phần tử block và inline trong HTML

Mỗi phần tử HTML đều có giá trị hiển thị mặc định tùy thuộc vào loại phần tử đó. Giá trị hiển thị mặc định cho hầu hết các phần tử là block hoặc inline. Phần tử Block-level Một phần tử block-level luôn bắt đầu trên một dòng mới và chiếm toàn bộ chiều rộng (trải ...

Bùi Văn Nam viết 14:59 ngày 07/09/2018

Phần tử mã máy tính trong HTML

Phần tử <kbd> để nhập liệu bằng bàn phím Phần tử HTML <kbd> đại diện cho các dữ liệu nhập vào như bằng bàn phím hay giọng nói. Văn bản xung quanh thẻ <kbd> thường hiển thị mặc định trên trình duyệt dưới dạng font chữ đơn cách. ...

Hoàng Hải Đăng viết 11:27 ngày 22/08/2018

Thiết lập vị trí cho phần tử bằng thuộc tính position CSS

Thuộc tính position dùng để xác định kiểu vị trí cho phần tử HTML. Kiểu vị trí sẽ quyết định cách thức mà phần tử sẽ được hiển thị trong trang web. Ví dụ: HTML CSS Xem ví dụ Thuộc tính vị trí Các thuộc tính vị trí ( top ...

Hoàng Hải Đăng viết 11:04 ngày 18/08/2018

Canh lề cho phần tử bằng thuộc tính margin trong CSS

Thuộc tính margin dùng để canh lề cho phần tử. Dưới đây là một số thuộc tính margin: margin-top (canh lề phía trên) margin-right (canh lề bên phải) margin-bottom (canh lề phía dưới) margin-left (canh lề bên trái) Ví dụ minh họa: Phần tử này có: Khoảng cách lề phía trên ...

Tạ Quốc Bảo viết 10:53 ngày 18/08/2018
0