PHP

Codeigniter Framework: Tìm hiểu quy trình làm việc trên view

Codeigniter Framework: Tìm hiểu quy trình làm việc trên view Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về cách cài đặt và viết ứng dụng đầu tiên với codeigniter framework . Tiếp tục ở bài này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về quy trình làm việc của view trong Codeigniter . Qua đó ...

Vũ Văn Thanh viết 6 ngày trước

Bài 4: Xử lý giá trị form trong PHP

Bài 4: Xử lý giá trị form trong PHP Một trong những ứng dụng quan trọng của PHP đó là giúp tương tác xử lý dữ liệu trên form của người sử dụng. Nhằm mục đích giúp cập nhật thông tin một cách linh động và dễ dàng quản lý chung hơn bởi sự kết hợp tuyệt vời của cơ sở dữ liệu. ...

Vũ Văn Thanh viết 6 ngày trước

Laravel 4.x: Hướng dẫn cài đặt và chạy ví dụ đầu tiên

Laravel 4.x: Hướng dẫn cài đặt và chạy ví dụ đầu tiên Như đã nói qua về xu hướng của PHP Framework trong năm 2014 rồi. Vì thế tôi sẽ không nhắc lại thế mạnh vốn có của Laravel trong bài này nữa. Mà sẽ tập trung vào việc hướng dẫn các bạn chuẩn bị những kiến thức cần ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 6 ngày trước

Bài 1: Giới thiệu, Cấu hình và cài đặt PHP

Bài 1: Giới thiệu, Cấu hình và cài đặt PHP PHP (Hypertext Preprocessor) là ngôn ngữ script trên server được thiết kế để dễ dàng xây dựng các trang Web động. Mã PHP có thể thực thi trên Webserver để tạo ra mã HTML và xuất ra trình duyệt web theo yêu cầu của người sử ...

Tạ Quốc Bảo viết 6 ngày trước

Bài 7: Khái niệm cơ bản về Cookie và session trong PHP

Bài 7: Khái niệm cơ bản về Cookie và session trong PHP Cookie và session là hai phương pháp sử dụng để quản lý các phiên làm việc giữa người sử dụng và hệ thống. Việc quản lý phiên làm việc này sẽ giúp bạn tạo ra sự chứng thực hiệu quả bởi việc xác nhận thông tin trước khi ...

Hoàng Hải Đăng viết 6 ngày trước

Bài 5: Tìm hiểu quy trình làm việc trên file trong PHP

Bài 5: Tìm hiểu quy trình làm việc trên file trong PHP Một trong những tác vụ đặc biệt của PHP đó là cho phép xử lý dữ liệu trực tiếp thông qua quá trình nhận và đọc nội dung trên 1 file dữ liệu. Điều này giúp cho PHP trở nên tinh tế và dễ tùy biến hơn khi xử lý 1 lượng dữ ...

Vũ Văn Thanh viết 6 ngày trước

Bài 8: Khái niệm về hàm và gọi lại hàm trong PHP

Bài 8: Khái niệm về hàm và gọi lại hàm trong PHP Để giảm thời gian lặp lại 1 thao tác code nhiều lần, PHP hỗ trợ người lập trình việc tự định nghĩa cho mình những hàm có khả năng lặp lại nhiều lần trong website. Việc này cũng giúp cho người lập trình kiểm soát mã nguồn một ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 6 ngày trước

Bài 3: Toán tử và biểu thức trong PHP

Bài 3: Toán tử và biểu thức trong PHP Đối với mọi ngôn ngữ lập trình, toán tử và biểu thức luôn là những kiến thức cơ bản được sử dụng để xử lý các thao tác trong giai đoạn lập trình. Và PHP cũng không ngoại lệ, chúng vẫn có những kiến trúc cơ bản như một ngôn ngữ lập trình ...

Hoàng Hải Đăng viết 6 ngày trước

Bài 6: Tổng quan về mảng và các hàm hỗ trợ trong PHP

Bài 6: Tổng quan về mảng và các hàm hỗ trợ trong PHP Cũng như bao ngôn ngữ lập trình khác. PHP cũng tồn tại một loại dữ liệu được gọi là mảng. Cụ thể hơn Mảng là 1 biến danh sách. Nghĩa là, một biến vốn chứa nhiều phần tử được tạo bởi các số hoặc chuỗi. Nó cho phép chúng ta ...

Vũ Văn Thanh viết 6 ngày trước

Bài 9: Cơ bản về ngôn ngữ SQL và Mysql

Bài 9: Cơ bản về ngôn ngữ SQL và Mysql Mysql là hệ quản trị dữ liệu miễn phí, được tích hợp sử dụng chung với apache, PHP. Chính yếu tố phát triển trong cộng đồng mã nguồn mở nên mysql đã qua rất nhiều sự hỗ trợ của những lập trình viên yêu thích mã nguồn mở. Mysql cũng có ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 6 ngày trước

Bài 15: Viết ứng dụng tạo mã xác nhận bằng PHP

Bài 15: Viết ứng dụng tạo mã xác nhận bằng PHP Ở những bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về cách làm việc với PHP kết hợp MYSQL trong việc xây dựng hệ thống thêm, sửa, xóa và quản lý user. Trong bài này, chúng ta tiếp tục tìm hiểu phương pháp tạo dãy số ngẫu nhiên để chống tấn ...

Vũ Văn Thanh viết 6 ngày trước

Bài 18: Xây dựng ứng dụng tạo trang upload nhiều hình ảnh

Bài 18: Xây dựng ứng dụng tạo trang upload nhiều hình ảnh Ở những bài trước, chúng ta đã có dịp nghiên cứu từng ứng dụng nhỏ bởi việc kết hợp PHP và Mysql. Trong bài này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu phương pháp xây dựng một trang upload nhiều hình ảnh như thế nào. Và lưu ...

Trần Trung Dũng viết 6 ngày trước

Bài 14: viết ứng dụng sửa xóa thành viên bằng PHP và MYSQL

Bài 14: viết ứng dụng sửa xóa thành viên bằng PHP và MYSQL Trong bài trước chúng ta đã nói về cách thêm và quản lý thành viên kết hợp PHP và MYSQL. Tiếp theo trong bài này, chúng ta sẽ viết tiếp 2 ứng dụng sửa và xóa thành viên để hoàn tất module user. Để theo kịp bài này, ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 6 ngày trước

Bài 12: Viết ứng dụng thêm thành viên bằng PHP và MYSQL

Bài 12: Viết ứng dụng thêm thành viên bằng PHP và MYSQL Ở bài trước, chúng ta đã xây dựng ứng dụng thành viên. Cho phép người sử dụng thực thi công việc đăng nhập vào hệ thống. Trong bài này chúng ta sẽ tiếp tục công việc phát triển ứng dụng trên, để người sử dụng sau khi ...

Tạ Quốc Bảo viết 6 ngày trước

Bài 16: Viết ứng dụng đếm số người online bằng php

Bài 16: Viết ứng dụng đếm số người online bằng php Trong bài này, chúng ta sẽ nói về cách thức xây dựng tính năng thống kê số người đang viếng thăm website của bạn. Vì là chức năng nhỏ, nên tôi không đi nhiều về những tính năng lớn như bao nhiêu khách, bao nhiêu thành ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 6 ngày trước

Lập Trình Hướng Đối Tượng: Tìm hiểu các phương thức magic

Lập Trình Hướng Đối Tượng: Tìm hiểu các phương thức magic Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu những kiến thức rất cơ bản về mô hình lập trình hướng đối tượng . Trong bài lần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các phương thức magic. Một trong những yếu tố giúp cho hướng đối tượng trở ...

Hoàng Hải Đăng viết 6 ngày trước

Bài 11: Viết ứng dụng đăng nhập bằng PHP và MYSQL

Bài 11: Viết ứng dụng đăng nhập bằng PHP và MYSQL Ở những bài trước chúng ta đã học qua các kiến thức trọng yếu về PHP . Tuy nhiên, để có thể xây dựng một website hoàn chỉnh bằng những kiến thức đó thì quả thật không đơn giản. Bởi vì các kiến thức qua sách vở và tài liệu dù ...

Hoàng Hải Đăng viết 6 ngày trước

Bài 19: Viết ứng dụng tạo giỏ hàng - shopping cart - phần 1

Bài 19: Viết ứng dụng tạo giỏ hàng - shopping cart - phần 1 Ở những bài trước, chúng ta đã đề cập tới các ứng dụng cơ bản, gần gũi với môi trường làm việc của chúng ta. Trong bài này, tôi sẽ tiếp tục hưỡng dẫn các bạn xây dựng hệ thống giỏ hàng ( shopping cart ) một ứng dụng ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 6 ngày trước

Lập trình hướng đối tượng: Tìm hiểu mô hình trừu tượng

Lập trình hướng đối tượng: Tìm hiểu mô hình trừu tượng Sau loạt bài về kiến thức cơ bản như tìm hiểu khái niệm, phương thức magic, sự kế thừa, các uy tắc chung. Trong bài này, chúng ta sẽ tiếp tục mở rộng các kiến thức trong lập trình hướng đối tượng . Cụ thể, chúng ta sẽ ...

Bùi Văn Nam viết 6 ngày trước

Bài 13: Viết ứng dụng quản lý thành viên bằng PHP và MYSQL

Bài 13: Viết ứng dụng quản lý thành viên bằng PHP và MYSQL Ở các bài trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về việc thêm một thành viên và thiết lập trang đăng nhập vào hệ thống administrator . Ở bài này, chúng ta sẽ cùng nghiên cứu về ứng dụng quản trị các tài khoản. Hay nói ...

Tạ Quốc Bảo viết 6 ngày trước
1 2 3 4 .. > >>