PHP cơ bản

Xóa tất cả các file từ một thư mục

Bạn muốn loại bỏ các tập tin từ thư mục mà không biết tên của các tập tin. Chức năng này được sử dụng cho tình huống sau. Cần xóa tất cả các tệp trong một thư mục để giải phóng không gian của máy chủ web. Cần xóa các tệp cũ trong thư mục được sử dụng trước thời gian cụ thể. Cần xóa một số ...

Tạ Quốc Bảo viết 16:35 ngày 01/10/2018

Xây dựng class phân trang OPP

Trong bài viết trước mình đã giới thiệu tới các bạn cách xử lý phân trang cũng khá là hoàn chỉnh. Nhưng như vậy thì có lẽ vẫn là chưa đủ chẳng nhẽ cứ chỗ nào cần phân trang thì chúng ta lại phải viết lại những mẩu code đó. Thì trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn tách chúng ra và gộp nó lại ...

Tạ Quốc Bảo viết 16:35 ngày 01/10/2018

[Nâng cao] Phân trang trong PHP và MySQL

Ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn phân trang ở mức cơ bản. Nếu các bạn chưa xem bài viết trước của mình thì mình nghĩ bạn cần xem lại một chút. Thuật toán phân trang với PHP và MySQL Điểm yếu trong bài viết phân trang cơ bản là chúng ta sẽ hiển thị hết tất cả danh sách các trang. Nếu bạn có ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 16:35 ngày 01/10/2018

Phân trang một mảng trong PHP

Như thế nào được gọi là phân trang một mảng dữ liệu . Mình giả sử bạn có một cái mảng dữ liệu có khoảng vài chục tới vài trăm phần tử. Nếu mà bạn hiển thị tất cả các phần tử này nên một webpage thì bạn nhận thấy rằng nó quá dài. Và bạn muốn phân chúng thành nhiều trang. Thông thường thì có lẽ ...

Bùi Văn Nam viết 16:35 ngày 01/10/2018

Bài 11: Cập nhật dữ liệu MySQL và PHP

Cú pháp của câu lệnh như sau. UPDATE [Tên_Bảng] SET [Column_1] = [Giá_trị_1], [Column_2] = [Giá_trị_2],... WHERE [Điều_Kiện] Tương tụ như câu lệnh DELETE thì bạn cần truyền vào điều kiện UPDATE một record hoặc một nhóm records. Không thì câu lệnh mặc định sẽ UPDATE tất cả các records hiện ...

Vũ Văn Thanh viết 16:35 ngày 01/10/2018

Một vài điều bạn chưa biết về PHP

1. Lệnh goto (PHP >= 5.3). Nếu bạn đã từng lập trình với ngôn ngữ basic hoặc ngôn ngữ tầng thấp hơn như assembly hẳn sẽ biết đến câu lệnh này :), tuy nhiên php trước đây lại không được hỗ trợ. Ở phiên phản cập nhật 5.2 lên 5.3 thì hàm này cuối cùng cũng được thêm vào php, nó chủ yếu được sử ...

Vũ Văn Thanh viết 16:34 ngày 01/10/2018

Nhân bản đối tượng trong PHP

Nhân bản đối tượng trong PHP hay PHP Object Cloning là việc chúng ta sẽ nhân bản một đối tượng nào đó để tạo ra một bản sao của chính nó. Bản sao đối tượng đó được tạo ra bằng cách sử dụng từ khóa clone và bạn không được gọi trực tiếp phương thức __clone(). Trong PHP việc nhân bản một đối tượng ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 16:34 ngày 01/10/2018

Bài 17: Hàm có sẵn thông dụng trong PHP

1.Hàm include() & require(); Hàm include chèn nội dung của một file chỉ định vào nội dung của file gọi nó. Cú pháp : include(string $path); include_one(string $path); require(string $path); require_one(string $path); Ví dụ : include("header.php"); include_one(&quo ...

Bùi Văn Nam viết 16:34 ngày 01/10/2018

Cronjob & Crontab với PHP

1. Cronjob là gì? Hiểu một cách ngắn gọn là : Cronjob là tập các tác vụ cho phép thực hiện một hoặc số đoạn mã tự động theo một lịch trình đã được lập lịch sẵn và nó cứ liên tục, liện tục chạy ở chế độ nền của hệ thống. Thực chất Cronjob là một file chứa đựng lịch biểu (schedule) của các được ...

Tạ Quốc Bảo viết 16:34 ngày 01/10/2018

Split file & merge file upload cùng với PHP

Hôm nay nhận được yêu cầu phải làm chức năng này qua đó tiện thể mình sẽ viết một bài viết chia sẻ với các bạn. Để có thể hoàn thành được chức năng split & merge file này thì các bạn cần lắm được cơ bản các kiến thức về hàm xử lý file trong PHP e.g hàm mở file fopen(), hàm đọc file ...

Bùi Văn Nam viết 16:33 ngày 01/10/2018

Bài 16: Hàm ẩn danh trong PHP

1. Hàm ẩn danh là gì? Các hàm ẩn danh (anonymous function) là các hàm chỉ sử dụng duy nhất một lần. Nó có thể được định nghĩa vào bất cứ lúc nào, và thường gắn với một biến hoặc gán vào một hàm khác như một tham số . Các hàm này chỉ tồn tại trong phạm vi của biến mà nó được định nghĩa, vì vậy ...

Tạ Quốc Bảo viết 16:33 ngày 01/10/2018

Bài 05: Hàm tích hợp với Regexp PHP

1. Hàm preg_match() Hàm preg_match() được dùng để kiểm tra, so khớp và lấy kết quả của việc so sánh chuỗi dựa vào biểu thức chính quy Regular Expression, hàm này có ba tham số và có cú pháp như sau: preg_match ( $pattern , $subject, &$matches) Trong đó: $pattern là biểu thức Regular ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 16:33 ngày 01/10/2018

Bài 11: FORM trong PHP

Hiện này có hai kỹ thuật xử lý FORM khác nhau. Kỹ thuật xử lý FORM thông thường. Kỹ thuật xử lý FORM thông qua Ajax. Kỹ thuật xử lý FORM bằng CURL Nhưng dù bằng kỹ thuật nào đi nữa thì vai trò của FORM chỉ có một là truyền tải dữ liệu của ngươi dùng nhập vào truyền dữ liệu đó nên phía ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 16:32 ngày 01/10/2018

Bài 06: None Capturing Group trong Regular Expression

Để hiểu được bài này mình xin nhắc lại một nội dung trong Regular expression trong các bài trước. 1. Nhóm (Group) Một biểu thức chính quy bạn có thể tách ra thành các nhóm (group): // Một biểu thức chính quy $regex = "\s+=\d+"; // Viết dưới dạng group, bởi dấu () $regex2 = ...

Hoàng Hải Đăng viết 16:32 ngày 01/10/2018

Bài 16: Upload file trong PHP

Để có thể upload được một file hoặc nhiều file chúng ta cần có: Form phải chỉ định thuộc tính enctype="multipart/form-data" Thẻ Input field có thuộc tính type="file" Để có thể upload được nhiều file bạn có thể thiết lập thêm thuộc tính multiple="multiple" ...

Trần Trung Dũng viết 16:32 ngày 01/10/2018

Bài 12: Hàm kiểm tra dữ liệu trong PHP

1. Danh sách các hàm. isset($variable) empty($variable) is_string($variable) is_numeric($variable) is_int($variable) is_integer($variable) is_float($variable) is_double($variable) is_array($variable) 2.1 isset($variable) Hàm có tác dụng kiểm tra sự tồn tại của ...

Bùi Văn Nam viết 16:31 ngày 01/10/2018

Gửi email trong PHP

Hôm nay mình sẽ trình bày với các bạn một số phương pháp gửi email trong PHP mà mình biết. Có thể nói là chức năng gửi email nó không quan trong nếu website của bạn không có sử dụng nó nhưng nếu website của bạn có sử dụng như là gửi contact, thông tin đặt hàng, thông tin đặt phòng, gửi email kích ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 16:31 ngày 01/10/2018

Bài 13: Session & Cookie trong PHP

Session và Cookie là hai phương pháp được sử dụng để quản lý các phiên làm việc giữa người dùng và hệ thống. Việc quản lý phiên làm việc này sẽ giúp bạn chứng thực hiệu quả bởi việc xác nhận thông tin trước khi truy cập vào một phân vùng cố định. Ngoài ra, việc quản lý tốt phiên làm việc cũng giúp ...

Hoàng Hải Đăng viết 16:31 ngày 01/10/2018

Bài 10: Kỹ thuật Lazy loading.

Nhờ có nó ta có thể tiết kiệm được rất nhiều thao tác gọi nạp file khi sử dụng. Bản thân lazy loading sử dụng phương thức magic để triệu gọi dữ liệu. Cụ thể là phương thức __autoload(). Phương thức này sẽ được tự động gọi khi một đối tượng được khởi tạo. Cũng vì lý do đó mà chúng ta sử dụng nó để ...

Tạ Quốc Bảo viết 16:30 ngày 01/10/2018

Bài 14: Xây dựng hàm trong php

Trong các ngôn ngữ lập trình hàm được chia làm nhiều loại. I. Hàm hệ thống(hàm có sẵn) : Là các hàm được xây dựng sẵn và người lập trình chỉ việc sử dụng mà không cần phải xây dựng hoặc quan tâm tác hàm này sẽ làm như thế nào để có kết quả. Ví dụ : Hàm die(), explode(), implode()... ...

Bùi Văn Nam viết 16:30 ngày 01/10/2018
1 2 3 4 .. > >>