PHP cơ bản

Bài 23: Upload file lên server với php

Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu được khá nhiều hàm xử lý file nhưng tôi không đề cập đến hàm upload file bởi vì tôi muốn nó là một bài thực ...

Bùi Văn Nam viết 09:36 ngày 03/08/2018

Bài 22: Các hàm xử lý file trong php

Việc xử lý file trong php rất quan trọng vì trong các ứng dụng thực tế ta hay dùng file để lưu trữ dữ cache cho website hoặc là lưu trữ một ...

Bùi Văn Nam viết 09:36 ngày 03/08/2018

Bài 21: Các hàm xử lý mảng trong php

Để tiện cho việc tra cứu học tập mình sẽ liệt kê danh sách các hàm xử lý mảng hay sử dụng tại bài này, các bạn cập nhật và tra cứu nhé. ...

Tạ Quốc Bảo viết 09:36 ngày 03/08/2018

Bài 12: Giải thuật đệ quy trong php

Đệ quy là một vấn đề nan giải đối với những bạn mới học lập trình web vì nó được sử dụng trong các ứng dụng như đệ quy menu đa cấp, chuyên mục ...

Hoàng Hải Đăng viết 09:36 ngày 03/08/2018

Bài 20: Các hàm xử lý chuỗi trong php

Việc xử lý chuỗi trong PHP rất là quan trọng vì dữ liệu hiển thị trên trang web luôn luôn ở dạng chuỗi, vì thế nếu bạn nắm vững và xử lý nhuần ...

Bùi Văn Nam viết 09:36 ngày 03/08/2018

Bài 19: Phương thức GET và POST trong php

Trải qua 18 bài chúng ta học toàn lý thuyết nên có vẻ hơi nhàm chán, và để giảm căng thẳng thì hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu một vài thứ hấp ...

Bùi Văn Nam viết 09:36 ngày 03/08/2018

Bài 18: Thuật toán sắp xếp chèn trong php

Vậy là chúng ta đã được học qua 2 thuật toán sắp xếp chọn và sắp xếp nổi bọt. Vẫn còn một thuật toán sắp xếp nũa chúng ta sẽ được học trong bài ...

Bùi Văn Nam viết 09:36 ngày 03/08/2018

Bài 17: Thuật toán sắp xếp chọn trong php

Chúng ta đã được học thuật toán sắp xếp nổi bọt dùng để sắp xếp các phần tử trong mảng tăng hoặc giảm dần. Và trong bài này chúng ta sẽ nghiên ...

Hoàng Hải Đăng viết 09:36 ngày 03/08/2018

Bài 16: Kỹ thuật đặt cờ hiệu trong php

Bài trước chúng ta đã tìm hiểu kỹ thuật đặt lính canh trong php, vậy thì trong bài này ta sẽ tìm hiểu một kỹ thuật khác cũng khá hay đó là kỹ ...

Tạ Quốc Bảo viết 09:36 ngày 03/08/2018

Bài 15: Kỹ thuật đặt lính canh trong php

Kỹ thuật đặt lính canh được sử dụng rất là nhiều nhưng đôi khi các bạn lại không hề biết đó chính là kỹ thuật này, vì thế trong bài này tôi sẽ ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 09:36 ngày 03/08/2018

Bài 14: Thuật toán tìm kiếm tuyến tính trong php

Trong bài thuật toán sắp xếp nổi bọt tôi đã nói nếu một danh sách được sắp xếp có thứ tự thì việc tìm kiếm trên danh sách đó rất là nhanh, và để ...

Tạ Quốc Bảo viết 09:36 ngày 03/08/2018

Bài 13: Thuật toán sắp xếp nổi bọt trong php

Sắp xếp là một công việc rất quan trọng trong việc quản lý dữ liệu vì nó giúp chúng ta tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng. Tuy nhiên với ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 09:36 ngày 03/08/2018

Bài 11: Xây dựng hàm trong php

Hàm là một chương trình thực hiện một tác vụ cụ thể, chúng thực chất là những đoạn chương trình nhỏ giúp giải quyết một vấn đề lớn. Hàm là một ...

Hoàng Hải Đăng viết 09:36 ngày 03/08/2018

Bài 10: Lệnh break, continue, goto, die, exit trong php

Bài trước chúng ta đã tìm hiểu vòng lặp cuối cùng đó là vòng lặp foreach trong php, vậy thì trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một số câu lệnh ...

Tạ Quốc Bảo viết 09:36 ngày 03/08/2018

Bài 09: Vòng lặp foreach trong php

Ở các bài trước chúng ta đã được học ba vòng lặp ( vòng lặp for, vòng lặp while và do while), vậythì hôm nay chúng ta sẽ được biết thêm một vòng ...

Tạ Quốc Bảo viết 09:36 ngày 03/08/2018

Bài 08: Vòng lặp while và do while trong php

Khác với vòng lặp for trong php, vòng lặp while và vòng lặp do while lặp đối với những bài toán không xác định được số lần lặp, còn vòng lặp ...

Hoàng Hải Đăng viết 09:36 ngày 03/08/2018

Bài 07: Vòng lặp for trong php

Vậy là ta đã học xong hai lệnh rẻ nhánh rất quan trọng trong lập trình php đó là câu lệnh switch case và câu lệnh if else. Vậy thì trong bài này ...

Hoàng Hải Đăng viết 09:36 ngày 03/08/2018

Bài 06: Câu lệnh switch case trong php

Như ta đã biết, câu lệnh if else dùng để kiểm tra và rẽ nhánh cách mệnh đề của bài toán. Nhưng không phải nó là duy nhất, trong php có một câu ...

Tạ Quốc Bảo viết 09:34 ngày 03/08/2018

Bài 05: Câu lệnh if else trong php

Các vấn đề ta đề cập từ đầu bài cho đến nay chỉ cho phép chúng ta viết chương trình chạy theo một trình tự từ trên xuống và không bỏ qua một ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 09:34 ngày 03/08/2018

Toán tử và biểu thức trong php - Bài 03

Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu các kiểu dữ liệu trong php, vậy thì trong bài này chúng ta sẽ đi vào sâu hơn trong lập trình php, đó là toán tử và biểu thức trong php. Nội dung như ...

KhoiNguyen viết 16:21 ngày 02/08/2018
<< < .. 8 9 10 11 12 >