PHP cơ bản

PHP Function: array_diff_uassoc()

# Description Hàm array_diff_uassoc() sẽ trả về một mảng các phần tử theo điều kiện của hàm $key_compare_func truyền vào, điều này khác với array_diff_assoc() là hàm để so sánh theo toán tử bằng. # Parameters Cú pháp : array array_diff_uassoc ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 14:57 ngày 07/01/2019

PHP Function: array_chunk()

# Description Hàm array_chunk() trong php có tác dụng cắt một mảng thành một mảng mới, trong đó mỗi phần tử của mảng mới là một mảng gồm n phần tử ( n do người sư quyết định thông qua tham số của hàm ) và các phần tử này chính là các phần tử mà ta đã cắt ở ...

Trần Trung Dũng viết 14:57 ngày 07/01/2019

PHP Function: array_count_values()

# Description Hàm array_count_values() trong php dùng để đếm số lần trùng lặp giá trị của các phần tử trong mảng. Kết quả của nó sẽ trả về một mảng với key chính là giá trị của các phần tử và value chính là số lần trùng lặp (xuất hiện). # Parameters ...

Tạ Quốc Bảo viết 14:56 ngày 07/01/2019

PHP Function: array_push()

Hàm array_push() trong PHP dùng để thêm một phần tử mới vào cuối mảng, ví dụ mảng bạn có 10 phần tử thì hàm này sẽ thêm phần tử vào vị trí thứ 11, lúc này tổng cộng mảng có 10 phần tử. Cú pháp Cú pháp : int array_push ( array & $array , mixed ...

Hoàng Hải Đăng viết 14:56 ngày 07/01/2019

PHP Function: array()

# Description Function array() dùng để tạo mới một mảng trong php, có rất nhiều các tạo khác nhau với những từ khóa khác nhau và chúng ta sẽ tìm hiểu thông qua các ví dụ bên dưới đây. # Parmeters Để khởi tạo một mảng trong php ta sẽ dùng từ khóa new ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 14:56 ngày 07/01/2019

PHP Function: array_combine()

# Descriptions Hàm array_combine() trong PHP có tác dụng trộn hai mảng lại với nhau với mảng thứ nhất là key và mảng thứ hai là value. Nếu hai mảng có các số phần tử không bằng nhau thì kết quả nó sẽ trả về FALSE và ngược lại sẽ trả về mảng đã chuyển đổi. ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 14:55 ngày 07/01/2019

PHP Function: array_change_key_case()

# Description Hàm array_change_key_case() trong php có tác dụng chuyển key của một mảng sang định dạng chữ in hoa hoặc chữ in thường. Hàm này ít khi sử dụng nhưng cũng nên tìm hiểu, dù gì biết vẫn hơn không :D # Parameters Cú pháp : ...

Vũ Văn Thanh viết 14:55 ngày 07/01/2019

Biến và Hằng, phạm vi Biến trong PHP

Bài viết sẽ giới thiệu về biến cách khai báo biến, hằng và phạm vi biến trong PHP

Nguyễn Huân viết 23:02 ngày 09/11/2018

Các hàm cơ bản trong PHP

Hiện nay trong ngôn ngữ PHP có sẵn khoảng hơn 1000 hàm khác nhau, chưa kể bạn còn có các hàm có sẵn của WordPress. Trong bài viết này, mình sẽ liệt kê cho bạn một số hàm có sẵn thường dùng nhất trong PHP.

Nguyễn Huân viết 07:07 ngày 03/11/2018

Sử dụng cache một cách hiệu quả nhất

Hiện nay, website đã khẳng định được vị trí là một công cụ truyền đạt thông tin tốt nhất. Cũng vì thế mà khía cạnh tốc độ truy cập website ngày càng được nhiều người quan tâm. Một công cụ hỗ trợ tăng tốc độ truy cập website là cache. Vậy cache là gì? Nó đóng vai trò như thế nào đối với hosting? Công ...

Son Dong viết 09:16 ngày 27/10/2018

Cache để tăng tốc độ truy cập cho web

Thường nó giúp tốc độ trang web tăng lên ngay lập tức vài chục lần. Trước khi nghĩ đến hạ sách load balance, thread pool, DB connection pool, vertical scaling, horizontal scaling và những thuật ngữ rất kêu khác, hãy nghĩ đến cache. Bộ nhớ đệm có tác dụng gì đối với Website? Xóa bộ nhớ đệm có ảnh ...

Son Dong viết 23:33 ngày 26/10/2018

Kế thừa class trong PHP

Trong bài này chúng ta đã tìm hiểu khái niệm tính kế thừa trong lập trình hướng đối tượng và các cách kế thừa trong php.

Nguyễn Huân viết 07:49 ngày 06/10/2018

Xóa tất cả các file từ một thư mục

Bạn muốn loại bỏ các tập tin từ thư mục mà không biết tên của các tập tin. Chức năng này được sử dụng cho tình huống sau. Cần xóa tất cả các tệp trong một thư mục để giải phóng không gian của máy chủ web. Cần xóa các tệp cũ trong thư mục được sử dụng trước thời gian cụ thể. Cần xóa một số ...

Tạ Quốc Bảo viết 16:35 ngày 01/10/2018

Xây dựng class phân trang OPP

Trong bài viết trước mình đã giới thiệu tới các bạn cách xử lý phân trang cũng khá là hoàn chỉnh. Nhưng như vậy thì có lẽ vẫn là chưa đủ chẳng nhẽ cứ chỗ nào cần phân trang thì chúng ta lại phải viết lại những mẩu code đó. Thì trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn tách chúng ra và gộp nó lại ...

Tạ Quốc Bảo viết 16:35 ngày 01/10/2018

[Nâng cao] Phân trang trong PHP và MySQL

Ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn phân trang ở mức cơ bản. Nếu các bạn chưa xem bài viết trước của mình thì mình nghĩ bạn cần xem lại một chút. Thuật toán phân trang với PHP và MySQL Điểm yếu trong bài viết phân trang cơ bản là chúng ta sẽ hiển thị hết tất cả danh sách các trang. Nếu bạn có ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 16:35 ngày 01/10/2018

Phân trang một mảng trong PHP

Như thế nào được gọi là phân trang một mảng dữ liệu . Mình giả sử bạn có một cái mảng dữ liệu có khoảng vài chục tới vài trăm phần tử. Nếu mà bạn hiển thị tất cả các phần tử này nên một webpage thì bạn nhận thấy rằng nó quá dài. Và bạn muốn phân chúng thành nhiều trang. Thông thường thì có lẽ ...

Bùi Văn Nam viết 16:35 ngày 01/10/2018

Bài 11: Cập nhật dữ liệu MySQL và PHP

Cú pháp của câu lệnh như sau. UPDATE [Tên_Bảng] SET [Column_1] = [Giá_trị_1], [Column_2] = [Giá_trị_2],... WHERE [Điều_Kiện] Tương tụ như câu lệnh DELETE thì bạn cần truyền vào điều kiện UPDATE một record hoặc một nhóm records. Không thì câu lệnh mặc định sẽ UPDATE tất cả các records hiện ...

Vũ Văn Thanh viết 16:35 ngày 01/10/2018

Một vài điều bạn chưa biết về PHP

1. Lệnh goto (PHP >= 5.3). Nếu bạn đã từng lập trình với ngôn ngữ basic hoặc ngôn ngữ tầng thấp hơn như assembly hẳn sẽ biết đến câu lệnh này :), tuy nhiên php trước đây lại không được hỗ trợ. Ở phiên phản cập nhật 5.2 lên 5.3 thì hàm này cuối cùng cũng được thêm vào php, nó chủ yếu được sử ...

Vũ Văn Thanh viết 16:34 ngày 01/10/2018

Nhân bản đối tượng trong PHP

Nhân bản đối tượng trong PHP hay PHP Object Cloning là việc chúng ta sẽ nhân bản một đối tượng nào đó để tạo ra một bản sao của chính nó. Bản sao đối tượng đó được tạo ra bằng cách sử dụng từ khóa clone và bạn không được gọi trực tiếp phương thức __clone(). Trong PHP việc nhân bản một đối tượng ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 16:34 ngày 01/10/2018

Bài 17: Hàm có sẵn thông dụng trong PHP

1.Hàm include() & require(); Hàm include chèn nội dung của một file chỉ định vào nội dung của file gọi nó. Cú pháp : include(string $path); include_one(string $path); require(string $path); require_one(string $path); Ví dụ : include("header.php"); include_one(&quo ...

Bùi Văn Nam viết 16:34 ngày 01/10/2018
< 1 2 3 4 5 6 .. > >>