PHP cơ bản

Viết chú thích (ghi chú) trong PHP

1) Chú thích là gì !? - Trong ngôn ngữ lập trình PHP, chú thích là những đoạn mã mà khi trình biên dịch gặp phải chúng thì trình biên dịch sẽ bỏ qua (tức là những đoạn mã đó sẽ không được thực thi) - Chú thích thường được dùng để ghi nhận lại những lời: giải thích, lưu ý, nhắc nhỡ, nhận xét ...

Tạ Quốc Bảo viết 10:45 ngày 18/08/2018

Quy tắc viết mã lệnh trong tập tin PHP

1) Những loại mã lệnh có thể được chứa trong tập tin PHP - Như chúng ta đã biết: "Một tập tin HTML có thể chứa mã lệnh của các ngôn ngữ: HTML, CSS, JavaScript" - Một tập tin PHP được xem là sự kế thừa từ tập tin HTML, ngoài việc có thể chứa mã lệnh của các ngôn ngữ HTML, CSS, JavaScript ...

Bùi Văn Nam viết 10:43 ngày 18/08/2018

Cách hiển thị nội dung lên màn hình trong PHP

- Trong ngôn ngữ lập trình PHP, để hiển thị một nội dung gì đó (ví dụ như: đoạn văn, con số, ....) lên màn hình thì chúng ta có thể sử dụng lệnh echo hoặc lệnh print - Tuy nhiên, lệnh print có nhiều hạn chế so với lệnh echo , điển hình là việc lệnh print có tốc độ xử lý chậm và ít ...

Hoàng Hải Đăng viết 10:42 ngày 18/08/2018

Cách tạo và chạy một tập tin PHP

1) Cách tạo một tập tin PHP - Để tạo một tập tin PHP thì bạn thực hiện lần lượt các bước sau: - Bước 1 : Mở Notepad lên và gõ vào đó một đoạn mã PHP như sau. - Bước 2 : Lưu tập tin. Bấm vào tab File rồi chọn Save As Chỗ Encoding chọn UTF-8 Lưu tập tin theo đường dẫn ...

Hoàng Hải Đăng viết 10:41 ngày 18/08/2018

Cài đặt máy chủ web trên máy tính bằng XAMPP

- Không giống với việc lưu tập tin trong ngôn ngữ HTML, một tập tin PHP không thể lưu tùy tiện vào các thư mục thông thường như ổ đĩa D: E: mà nó phải được lưu trên máy chủ web . - Ở bài học này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt một máy chủ web trên máy tính bằng XAMPP. 1) XAMPP là gì ...

Tạ Quốc Bảo viết 10:40 ngày 18/08/2018

Tổng quan về ngôn ngữ lập trình PHP

1) PHP là gì? - PHP là từ viết tắt của "PHP: Hypertext Preprocessor" - PHP là một ngôn ngữ kịch bản phía máy chủ, nó thường được dùng để xây dựng các trang web động. ĐÔI LỜI GIẢI THÍCH VỀ KHÁI NIỆM "WEB ĐỘNG" - Web động là loại trang web mà nội dung của nó có thể tự động được ...

Bùi Văn Nam viết 10:39 ngày 18/08/2018

Học Java cơ bản và nâng cao

Java là ngôn ngữ lập trình máy tính có tính chất hướng đối tượng, dựa trên các lớp, thường được sử dụng cho các hệ thống có tính độc lập cao. Nó được sử dụng để hướng tới các lập trình viên viết ứng dụng "write one, run everywhere" (viết một lần, chạy mọi nơi, nghĩa là đoạn code Java ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 10:35 ngày 14/08/2018

Một số PHP Frame Works

Frame Work là tập hợp phần mềm hoặc chương trình, giúp cho việc viết code và triển khai code trở nên dễ dàng. Nó giúp lập trình viên đạt được mục tiêu trong thời gian ngắn. Nếu PHP code được tích hợp với Frame Works, bạn có thể làm mọi thứ với các kỹ năng mã hóa php. Một số Frame Works ...

Tạ Quốc Bảo viết 10:34 ngày 14/08/2018

Đăng nhập MySQL sử dụng PHP

Chương này minh họa cách tạo một Login Page với MySQL Database. Trước khi vào phần code, bạn nên cần một số quyền để tạo hoặc xóa một MySQL Database. Giả sử bạn có quyền truy cập Root user, bạn có thể tạo bất kỳ Database nào bởi sử dụng mysql mysqladmin binary. Config.php config.php file ...

Tạ Quốc Bảo viết 10:31 ngày 14/08/2018

Simple XML trong PHP

Simple XML parser Simple XML Parser được sử dụng để phân tích cú pháp Name, attribute, và nội dung văn bản. Dưới đây là các hàm của Simple XML: Hàm simplexml_load_file() Hàm này chấp nhận file path như là tham số đầu tiên và nó là bắt buộc. simplexml_load_file(($fileName,$class,$opt ...

Bùi Văn Nam viết 10:31 ngày 14/08/2018

Ví dụ Complete Form trong PHP

Ví dụ dưới đây sẽ nhận input field dạng text, radio button, dropdown menu, và checked box. Ví dụ <html> <head> <style> .error {color: #FF0000;} </style> </head> <body> <?php // định nghĩa các ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 10:31 ngày 14/08/2018

C++,Học C++ cơ bản và nâng cao, học lập trình C++ cơ bản hay nhất

[C++,Học C++ cơ bản và nâng cao, học lập trình C++ cơ bản hay nhất] C++ là ngôn ngữ lập trình bậc trung (middle-level), được phát triển bởi Bjarne Stroustrup năm 1979 tại Bell Labs. C++ chạy trên các nền tảng đa dạng, như Windows, Mac OS, và các phiên bản Unix đa dạng. Bài hướng dẫn học ...

Tạ Quốc Bảo viết 10:30 ngày 14/08/2018

Ví dụ về AJAX RSS Feed trong PHP

Đôi điều về RSS R eally S imple S yndication được sử dụng để công bố thông tin được cập nhật từ Website như audio, video, image, … Chúng ta có thể tích hợp RSS feed tới một Website bởi sử dụng AJAX và PHP. Code dưới minh họa cách hiển thị RSS feed trong Site của bạn. Tệp ...

Bùi Văn Nam viết 10:28 ngày 14/08/2018

Date & Time trong PHP

Date là những phần trong cuộc sống thường ngày và nó trở nên dễ dàng để làm việc với chúng mà không phải suy nghĩ. PHP cũng cung cấp các công cụ mạnh mẽ để thao tác date dễ dàng hơn. Lấy Time Stamp với hàm time() trong PHP Hàm time() trong PHP cung cấp cho bạn tất cả thông tin bạn cần về ...

Hoàng Hải Đăng viết 10:28 ngày 14/08/2018

Bài tập PHP có giải | Hơn 100 bài tập PHP có giải hay nhất tại VietJack

[Bài tập PHP có giải | 200 bài tập PHP cơ bản nâng cao có giải hay nhất | Tuyển tập 200 bài tập PHP cơ bản và nâng cao hay nhất | Tuyển tập 100 bài tập PHP có giải hay] Bên cạnh loạt bài hướng dẫn về PHP, VietJack xin trân trọng giới thiệu các bạn tuyển tập Bài tập PHP có giải . Ngoài ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 10:27 ngày 14/08/2018

AutoComplete Search với AJAX và PHP

Auto Complete Search là gì? AutoComplete search box cung cấp các gợi ý khi bạn nhập dữ liệu vào trường. Tại đây, chúng ta sử dụng XML để gọi các gợi ý Autocomplete này. Ví dụ dưới minh họa cách sử dụng Autocomplete text box bởi sử dụng với PHP. Index page Index page nên là như sau: ...

Hoàng Hải Đăng viết 10:25 ngày 14/08/2018

Ví dụ DOM Parser trong PHP

Một HTML Dom parser được viết trong PHP5.X version. DOM Parser thực sự tốt khi làm việc với XML cũng như HTML. DOM Parser dựa trên Tree-Based và trước khi truy cập data, nó sẽ tải data vào trong đối tượng DOM và nó sẽ cập nhật Data tới trình duyệt web. Ví dụ dưới minh họa cách lấy truy cập tới ...

Bùi Văn Nam viết 10:24 ngày 14/08/2018

Xử lý ngoại lệ và lỗi (Error & Exception Handling)

Xử lý lỗi là tiến trình bắt các lỗi được tạo bởi chương trình của bạn và sau đó thực hiện các hành động thích hợp. nếu bạn xử lý lỗi không chính xác, thì có thể dẫn tới nhiều kết quả không mong đợi. Trong PHP, nó là khá đơn giản để xử lý một lỗi. Sử dụng hàm die() trong PHP Trong khi lập ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 10:24 ngày 14/08/2018

Design Pattern trong PHP

Nguyên lý Design Pattern của Microsoft là: "Tài liệu giới thiệu các Pattern và sau đó trình bày chúng trong Repository hoặc Catalogue, mà được tổ chức để giúp bạn xác định vị trí kết nối chính xác của các Pattern mà giải quyết vấn đề của bạn." Ví dụ về Design Pattern trong PHP Singleton ...

Tạ Quốc Bảo viết 10:24 ngày 14/08/2018

Ví dụ về đăng nhập trong PHP

Đăng nhập với session trong PHP Script đăng nhập trong PHP được sử dụng để cung cấp trình xác nhận cho các Webpage của chúng ta. Script này thực thi sau khi đệ trình nút Login từ người dùng. Login Page trong PHP Login Page nên làm việc dựa trên session. Nếu người sử dụng đóng session, nó ...

Hoàng Hải Đăng viết 10:23 ngày 14/08/2018
< 1 2 3 4 5 6 7 .. > >>