PHP cơ bản

Cronjob & Crontab với PHP

1. Cronjob là gì? Hiểu một cách ngắn gọn là : Cronjob là tập các tác vụ cho phép thực hiện một hoặc số đoạn mã tự động theo một lịch trình đã được lập lịch sẵn và nó cứ liên tục, liện tục chạy ở chế độ nền của hệ thống. Thực chất Cronjob là một file chứa đựng lịch biểu (schedule) của các được ...

Tạ Quốc Bảo viết 16:34 ngày 01/10/2018

Split file & merge file upload cùng với PHP

Hôm nay nhận được yêu cầu phải làm chức năng này qua đó tiện thể mình sẽ viết một bài viết chia sẻ với các bạn. Để có thể hoàn thành được chức năng split & merge file này thì các bạn cần lắm được cơ bản các kiến thức về hàm xử lý file trong PHP e.g hàm mở file fopen(), hàm đọc file ...

Bùi Văn Nam viết 16:33 ngày 01/10/2018

Bài 16: Hàm ẩn danh trong PHP

1. Hàm ẩn danh là gì? Các hàm ẩn danh (anonymous function) là các hàm chỉ sử dụng duy nhất một lần. Nó có thể được định nghĩa vào bất cứ lúc nào, và thường gắn với một biến hoặc gán vào một hàm khác như một tham số . Các hàm này chỉ tồn tại trong phạm vi của biến mà nó được định nghĩa, vì vậy ...

Tạ Quốc Bảo viết 16:33 ngày 01/10/2018

Bài 05: Hàm tích hợp với Regexp PHP

1. Hàm preg_match() Hàm preg_match() được dùng để kiểm tra, so khớp và lấy kết quả của việc so sánh chuỗi dựa vào biểu thức chính quy Regular Expression, hàm này có ba tham số và có cú pháp như sau: preg_match ( $pattern , $subject, &$matches) Trong đó: $pattern là biểu thức Regular ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 16:33 ngày 01/10/2018

Bài 11: FORM trong PHP

Hiện này có hai kỹ thuật xử lý FORM khác nhau. Kỹ thuật xử lý FORM thông thường. Kỹ thuật xử lý FORM thông qua Ajax. Kỹ thuật xử lý FORM bằng CURL Nhưng dù bằng kỹ thuật nào đi nữa thì vai trò của FORM chỉ có một là truyền tải dữ liệu của ngươi dùng nhập vào truyền dữ liệu đó nên phía ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 16:32 ngày 01/10/2018

Bài 06: None Capturing Group trong Regular Expression

Để hiểu được bài này mình xin nhắc lại một nội dung trong Regular expression trong các bài trước. 1. Nhóm (Group) Một biểu thức chính quy bạn có thể tách ra thành các nhóm (group): // Một biểu thức chính quy $regex = "\s+=\d+"; // Viết dưới dạng group, bởi dấu () $regex2 = ...

Hoàng Hải Đăng viết 16:32 ngày 01/10/2018

Bài 16: Upload file trong PHP

Để có thể upload được một file hoặc nhiều file chúng ta cần có: Form phải chỉ định thuộc tính enctype="multipart/form-data" Thẻ Input field có thuộc tính type="file" Để có thể upload được nhiều file bạn có thể thiết lập thêm thuộc tính multiple="multiple" ...

Trần Trung Dũng viết 16:32 ngày 01/10/2018

Bài 12: Hàm kiểm tra dữ liệu trong PHP

1. Danh sách các hàm. isset($variable) empty($variable) is_string($variable) is_numeric($variable) is_int($variable) is_integer($variable) is_float($variable) is_double($variable) is_array($variable) 2.1 isset($variable) Hàm có tác dụng kiểm tra sự tồn tại của ...

Bùi Văn Nam viết 16:31 ngày 01/10/2018

Gửi email trong PHP

Hôm nay mình sẽ trình bày với các bạn một số phương pháp gửi email trong PHP mà mình biết. Có thể nói là chức năng gửi email nó không quan trong nếu website của bạn không có sử dụng nó nhưng nếu website của bạn có sử dụng như là gửi contact, thông tin đặt hàng, thông tin đặt phòng, gửi email kích ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 16:31 ngày 01/10/2018

Bài 13: Session & Cookie trong PHP

Session và Cookie là hai phương pháp được sử dụng để quản lý các phiên làm việc giữa người dùng và hệ thống. Việc quản lý phiên làm việc này sẽ giúp bạn chứng thực hiệu quả bởi việc xác nhận thông tin trước khi truy cập vào một phân vùng cố định. Ngoài ra, việc quản lý tốt phiên làm việc cũng giúp ...

Hoàng Hải Đăng viết 16:31 ngày 01/10/2018

Bài 10: Kỹ thuật Lazy loading.

Nhờ có nó ta có thể tiết kiệm được rất nhiều thao tác gọi nạp file khi sử dụng. Bản thân lazy loading sử dụng phương thức magic để triệu gọi dữ liệu. Cụ thể là phương thức __autoload(). Phương thức này sẽ được tự động gọi khi một đối tượng được khởi tạo. Cũng vì lý do đó mà chúng ta sử dụng nó để ...

Tạ Quốc Bảo viết 16:30 ngày 01/10/2018

Bài 14: Xây dựng hàm trong php

Trong các ngôn ngữ lập trình hàm được chia làm nhiều loại. I. Hàm hệ thống(hàm có sẵn) : Là các hàm được xây dựng sẵn và người lập trình chỉ việc sử dụng mà không cần phải xây dựng hoặc quan tâm tác hàm này sẽ làm như thế nào để có kết quả. Ví dụ : Hàm die(), explode(), implode()... ...

Bùi Văn Nam viết 16:30 ngày 01/10/2018

Bài 13: Từ khóa $this trong OPP PHP

Định nghĩa: Từ khóa this trong OPP là một biến đặc biệt có mức truy cập protected và nó được dùng trong một đối tượng để chỉ nó, chính nó. Khi ta tạo ra một đối tượng bất kỳ thì $this có khả năng truy xuất tới tất cả các thuộc tính và phương thức của đối tượng đó. P/s: Tôi định nghĩa theo ý ...

Vũ Văn Thanh viết 16:30 ngày 01/10/2018

Thuật toán phân trang với PHP và MySQL

1. Tại sao phải phân trang bài viết. Như phần giới thiệu mình đã nói. Thay bằng việc bạn hiển thị tất các các records thì bạn chia số records đó thành nhiều trang. Và người dùng có thể click vào các trang đó để xem các records cũ hơn. Phân trang cũng sẽ giúp cho máy chủ xử lý CSDL không phải ...

Hoàng Hải Đăng viết 16:29 ngày 01/10/2018

Bài 15: Template interface trong php

Cú pháp : interface [interfaceName] Thoạt nhìn qua các ta thấy Interface rất giống với Abstract trong php ? Nhưng về bản chất bên trong hoàn toàn khác nhau. Interface không phải là một lớp cụ thể mà là một khuôn mẫu để cho một đối tượng implement nó, và đương nhiên là ta không thể tạo một biến ...

Tạ Quốc Bảo viết 16:29 ngày 01/10/2018

Bài 09: Tính trừu tượng hóa dữ liệu

Ví dụ khi một lập trình viên tạo một lớp (class) dùng đại diên cho các tài khoản tiền gửi ngân hàng của các khách hàng và đặt tên cho lớp này là BankAccount. Lớp này có hai thuộc tính là $balance và $interest dùng để lưu dữ liệu số tiền dư và lãi suất tiền gửi của tài khoản. class ...

Vũ Văn Thanh viết 16:28 ngày 01/10/2018

Bài 04: Các quy tắc Regular Expression căn bản P3

5. Kí hiệu đặc biệt cho các từ khoá Regex Như ở bài Các quy tắc Regular Expression căn bản mình đã trình bày danh sách ký tự Meta trong Regular expression . Trong Regex đã quy định một số ký tự như dấu (.), dấu '/'. Để khai báo kí hiệu đặc biệt chúng ta cần thêm dấu để phân biệt. Ví dụ: ...

Tạ Quốc Bảo viết 16:28 ngày 01/10/2018

Bài 12: Lớp trừu tượng abstract trong php OPP

1.Abstract Class là gì ? Lớp trừu tượng trước tiên nó chính là 1 lớp, nhưng nó được gọi là lớp trừu tượng bởi vì: Lớp này sẽ chứa các phương thức trừa tượng. Các lớp khác khi kế thừa lớp trừu tượng sẽ phải định nghĩa các phương thức trừu tượng ấy. Một class chỉ có thể kế thừa 1 lớp trừu tượng. ...

Hoàng Hải Đăng viết 16:28 ngày 01/10/2018

Bài 9: Các hàm xử lý chuỗi trong php

Bên dưới đây tôi sẽ liệt kê các hàm xử lý chuỗi trong php thông dụng hay sử dụng nhất, tuy nhiên chúng ta cần hiểu một số quy tắc trong chuỗi trước đã. Một số lưu ý khi khai báo chuỗi. Khai báo chuỗi trong dấu "" or '; Khi khai báo chuỗi trong dấu "" thì trong chuỗi ...

Hoàng Hải Đăng viết 16:28 ngày 01/10/2018

Bài 02: Lớp - thuộc tính - phương thức của đối tượng (OOP)

Lập trình hướng đối tượng được viết tắt là OOP (object-oriented programming). Là một phuơng hướng lập trình tách biệt so với kiểu cổ điển. Sử dụng đối tượng để lập trình nên những chuỗi tuơng tác. OOP giúp cho các lập trình viên có thể tiết kiệm nhiều thời gian hơn so với cách viết cổ điển. Là 1 ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 16:28 ngày 01/10/2018
< 1 2 3 4 5 6 7 .. > >>