13/01/2019, 00:37

Preview Document File sử dụng Quick Look Framework

Đối với một Dev iOS chắc hẳn chung ta đã sử dụng qua rất nhiều các famework, trong số có Quick Look Framework. Chỉ cần thông qua tên gọi chúng ta cũng có thể tưởng tượng được nó được dùng với mục đích gì, đó là xem các file tài liệu mà ứng dụng xử lý. Quck Look rất dễ dàng để sử dụng và nó hỗ trợ ...

Đối với một Dev iOS chắc hẳn chung ta đã sử dụng qua rất nhiều các famework, trong số có Quick Look Framework. Chỉ cần thông qua tên gọi chúng ta cũng có thể tưởng tượng được nó được dùng với mục đích gì, đó là xem các file tài liệu mà ứng dụng xử lý. Quck Look rất dễ dàng để sử dụng và nó hỗ trợ các file tài liệu như:

 • iWork
 • Microsoft Office document
 • PDF
 • Images
 • Rick - Text format document
 • Comma - separated value file (csv)

Quick Look Framework cung cấp cho chúng ta datasource để chứa file sẽ preview. Nó thực chất là danh sách các NSURL lưu path tới các file document. Ngoài ra framework này còn cung cấp một Viewcontroller có tên là QLPreviewController để hỗ trợ việc preview. Nó sẽ yêu cầu chúng ta implementation hai phương thức của QLPreviewControllerDataSource protocol. Bên cạnh đó, nó còn có các phương thức hỗ trợ được chứa trong QLPreviewControllerDelegate protocol. Giờ hãy bắt đầu bắt tay vào thử nghiệm nó       </div>
      
     </div>
   </div>
   
   
   <div class=

Bài liên quan

Preview Document File sử dụng Quick Look Framework

Đối với một Dev iOS chắc hẳn chung ta đã sử dụng qua rất nhiều các famework, trong số có Quick Look Framework. Chỉ cần thông qua tên gọi chúng ta cũng có thể tưởng tượng được nó được dùng với mục đích gì, đó là xem các file tài liệu mà ứng dụng xử lý. Quck Look rất dễ dàng để sử dụng và nó hỗ trợ ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 00:37 ngày 13/01/2019

Ghi dữ liệu lên file sử dụng Node.js

Trong bài học trước bạn đã được làm quen với cách đọc dữ liệu từ file sử dụng hai phương thức đọc đồng bộ và đọc không đồng bộ. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách ghi dữ liệu lên trên file sử dụng hai phương thức ghi đồng bộ và ghi không đồng bộ. Tương tự như cách đọc dữ liệu, Node.js ...

Vũ Văn Thanh viết 10:37 ngày 07/09/2018

Upload file sử dụng JavaScript và Iframe

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách upload tập tin sử dụng JavaScript với sự hỗ trợ của Iframe. Bước 1: Tạo HTML Form Đầu tiên bạn tạo một tập tin upload.htmltrong đó có chứa 1 form HTML như sau: <form action="process_upload.php" method="post" enctype="multipart/form-data" ...

Vũ Văn Thanh viết 10:36 ngày 07/09/2018

Đọc dữ liệu của file sử dụng Node.js

Node.js cung cấp cho chúng ta hai phương pháp khác nhau để có thể đọc dữ liệu từ một file đó là đọc đồng bộ (synchronous) và đọc không đồng bộ (asynchronous). Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt từng phương pháp thông qua đó hiểu được sự khác biệt trong giữa chúng. Để có thể chạy ...

Tạ Quốc Bảo viết 10:34 ngày 07/09/2018

Đọc và Viết Nội Dung Lên File Sử Dụng Stream Trong NodeJS

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách đọc nội dung của một file và cách viết nội dung lên file sử dụng stream trong Node.js . Trong linux stream được dùng để đọc dữ liệu từ một nguồn nào đó. Nó có thể là dữ liệu từ file hay nhập từ bàn phím. Đọc Nội Dung File Để đọc nội dung file ...

Tạ Quốc Bảo viết 10:18 ngày 07/09/2018
0