04/10/2018, 20:11

Responsive shopping cart với CSS3 và jQuery

Có lẽ bây giờ mọi người quen với việc live streem trên Facebook hoặc Youtube để bán hàng online, mà dần quên đi các kiểu web bán hàng truyền thống. Tuy nhiên, những trang web bán hàng sẽ luôn luôn đem lại hiệu quả kinh doanh cao cho khách hàng của các bạn, nếu các trang web bán hàng này thật sự ...

Có lẽ bây giờ mọi người quen với việc live streem trên Facebook hoặc Youtube để bán hàng online, mà dần quên đi các kiểu web bán hàng truyền thống. Tuy nhiên, những trang web bán hàng sẽ luôn luôn đem lại hiệu quả kinh doanh cao cho khách hàng của các bạn, nếu các trang web bán hàng này thật sự linh động trên mọi loại thiết bị (desktop và mobile,..), và trang web bán hàng nổi tiếng amazon là một ví dụ điển hình của sự thành công này.

Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một mẫu giỏ hàng (shopping cart) với khả năng responsive, cập nhật giá ngay mà không cần phải load trang. Đây thật sự là mẫu giỏ hàng mà các bạn nên áp dụng ngay cho các trang bán hàng mà các bạn đang quản lý.

Responsive shopping cart với CSS3 và jQuery

Xem Demo | Download

HTML

Cấu trúc html cho giỏ hàng này được thiết kế như sau :

<h1>Shopping Cart</h1>

<div class="shopping-cart">

 <div class="column-labels">
  <label class="product-image">Image</label>
  <label class="product-details">Product</label>
  <label class="product-price">Price</label>
  <label class="product-quantity">Quantity</label>
  <label class="product-removal">Remove</label>
  <label class="product-line-price">Total</label>
 </div>

 <div class="product">
  <div class="product-image">
   <img src="images/nike.jpg">
  </div>
  <div class="product-details">
   <div class="product-title">Nike Flex Form TR Women's Sneaker</div>
   <p class="product-description"> It has a lightweight, breathable mesh upper with forefoot cables for a locked-down fit.</p>
  </div>
  <div class="product-price">12.99</div>
  <div class="product-quantity">
   <input type="number" value="2" min="1">
  </div>
  <div class="product-removal">
   <button class="remove-product">
    Remove
   </button>
  </div>
  <div class="product-line-price">25.98</div>
 </div>

 <div class="product">
  <div class="product-image">
   <img src="images/adidas.jpg">
  </div>
  <div class="product-details">
   <div class="product-title">ULTRABOOST UNCAGED SHOES</div>
   <p class="product-description">Born from running culture, these men's shoes deliver the freedom of a cage-free design</p>
  </div>
  <div class="product-price">45.99</div>
  <div class="product-quantity">
   <input type="number" value="1" min="1">
  </div>
  <div class="product-removal">
   <button class="remove-product">
    Remove
   </button>
  </div>
  <div class="product-line-price">45.99</div>
 </div>

 <div class="totals">
  <div class="totals-item">
   <label>Subtotal</label>
   <div class="totals-value" id="cart-subtotal">71.97</div>
  </div>
  <div class="totals-item">
   <label>Tax (5%)</label>
   <div class="totals-value" id="cart-tax">3.60</div>
  </div>
  <div class="totals-item">
   <label>Shipping</label>
   <div class="totals-value" id="cart-shipping">15.00</div>
  </div>
  <div class="totals-item totals-item-total">
   <label>Grand Total</label>
   <div class="totals-value" id="cart-total">90.57</div>
  </div>
 </div>
   
   <button class="checkout">Checkout</button>

</div>

CSS

Đoạn css bên dưới sẽ giúp các bạn sắp xếp thông tin sản phẩm và giá theo một trật tự hợp lý.

/* Global settings */

.product-image {
 float: left;
 awidth: 20%;
}

.product-details {
 float: left;
 awidth: 37%;
}

.product-price {
 float: left;
 awidth: 12%;
}

.product-quantity {
 float: left;
 awidth: 10%;
}

.product-removal {
 float: left;
 awidth: 9%;
}

.product-line-price {
 float: left;
 awidth: 12%;
 text-align: right;
}

/* This is used as the traditional .clearfix class */
.group:before, .shopping-cart:before, .column-labels:before, .product:before, .totals-item:before,
.group:after,
.shopping-cart:after,
.column-labels:after,
.product:after,
.totals-item:after {
 content: ';
 display: table;
}

.group:after, .shopping-cart:after, .column-labels:after, .product:after, .totals-item:after {
 clear: both;
}

.group, .shopping-cart, .column-labels, .product, .totals-item {
 zoom: 1;
}

/* Apply clearfix in a few places */
/* Apply dollar signs */
.product .product-price:before, .product .product-line-price:before, .totals-value:before {
 content: '$';
}

/* Body/Header stuff */
body {
 padding: 0px 30px 30px 20px;
 font-family: "HelveticaNeue-Light", "Helvetica Neue Light", "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;
 font-weight: 100;
}

h1 {
 font-weight: 100;
}

label {
 color: #aaa;
}

.shopping-cart {
 margin-top: -45px;
}

/* Column headers */
.column-labels label {
 padding-bottom: 15px;
 margin-bottom: 15px;
 border-bottom: 1px solid #eee;
}
.column-labels .product-image, .column-labels .product-details, .column-labels .product-removal {
 text-indent: -9999px;
}

/* Product entries */
.product {
 margin-bottom: 20px;
 padding-bottom: 10px;
 border-bottom: 1px solid #eee;
}
.product .product-image {
 text-align: center;
}
.product .product-image img {
 awidth: 100px;
}
.product .product-details .product-title {
 margin-right: 20px;
 font-family: "HelveticaNeue-Medium", "Helvetica Neue Medium";
}
.product .product-details .product-description {
 margin: 5px 20px 5px 0;
 line-height: 1.4em;
}
.product .product-quantity input {
 awidth: 40px;
}
.product .remove-product {
 border: 0;
 padding: 4px 8px;
 background-color: #c66;
 color: #fff;
 font-family: "HelveticaNeue-Medium", "Helvetica Neue Medium";
 font-size: 12px;
 border-radius: 3px;
}
.product .remove-product:hover {
 background-color: #a44;
}

/* Totals section */
.totals .totals-item {
 float: right;
 clear: both;
 awidth: 100%;
 margin-bottom: 10px;
}
.totals .totals-item label {
 float: left;
 clear: both;
 awidth: 79%;
 text-align: right;
}
.totals .totals-item .totals-value {
 float: right;
 awidth: 21%;
 text-align: right;
}
.totals .totals-item-total {
 font-family: "HelveticaNeue-Medium", "Helvetica Neue Medium";
}

.checkout {
 float: right;
 border: 0;
 margin-top: 20px;
 padding: 6px 25px;
 background-color: #6b6;
 color: #fff;
 font-size: 25px;
 border-radius: 3px;
}

.checkout:hover {
 background-color: #494;
}

/* Make adjustments for tablet */
@media screen and (max-awidth: 650px) {
 .shopping-cart {
  margin: 0;
  padding-top: 20px;
  border-top: 1px solid #eee;
 }

 .column-labels {
  display: none;
 }

 .product-image {
  float: right;
  awidth: auto;
 }
 .product-image img {
  margin: 0 0 10px 10px;
 }

 .product-details {
  float: none;
  margin-bottom: 10px;
  awidth: auto;
 }

 .product-price {
  clear: both;
  awidth: 70px;
 }

 .product-quantity {
  awidth: 100px;
 }
 .product-quantity input {
  margin-left: 20px;
 }

 .product-quantity:before {
  content: 'x';
 }

 .product-removal {
  awidth: auto;
 }

 .product-line-price {
  float: right;
  awidth: 70px;
 }
}
/* Make more adjustments for phone */
@media screen and (max-awidth: 350px) {
 .product-removal {
  float: right;
 }

 .product-line-price {
  float: right;
  clear: left;
  awidth: auto;
  margin-top: 10px;
 }

 .product .product-line-price:before {
  content: 'Item Total: $';
 }

 .totals .totals-item label {
  awidth: 60%;
 }
 .totals .totals-item .totals-value {
  awidth: 40%;
 }
}

jQuery

Cuối cùng là đoạn script với chức năng cập nhật lại giá ngay khi người dùng thêm hoặc xoá sản phẩm.

<script src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js" charset="utf-8"></script>
  
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {

/* Set rates + misc */
var taxRate = 0.05;
var shippingRate = 15.00; 
var fadeTime = 300;


/* Assign actions */
$('.product-quantity input').change( function() {
 updateQuantity(this);
});

$('.product-removal button').click( function() {
 removeItem(this);
});


/* Recalculate cart */
function recalculateCart()
{
 var subtotal = 0;
 
 /* Sum up row totals */
 $('.product').each(function () {
  subtotal += parseFloat($(this).children('.product-line-price').text());
 });
 
 /* Calculate totals */
 var tax = subtotal * taxRate;
 var shipping = (subtotal > 0 ? shippingRate : 0);
 var total = subtotal + tax + shipping;
 
 /* Update totals display */
 $('.totals-value').fadeOut(fadeTime, function() {
  $('#cart-subtotal').html(subtotal.toFixed(2));
  $('#cart-tax').html(tax.toFixed(2));
  $('#cart-shipping').html(shipping.toFixed(2));
  $('#cart-total').html(total.toFixed(2));
  if(total == 0){
   $('.checkout').fadeOut(fadeTime);
  }else{
   $('.checkout').fadeIn(fadeTime);
  }
  $('.totals-value').fadeIn(fadeTime);
 });
}


/* Update quantity */
function updateQuantity(quantityInput)
{
 /* Calculate line price */
 var productRow = $(quantityInput).parent().parent();
 var price = parseFloat(productRow.children('.product-price').text());
 var quantity = $(quantityInput).val();
 var linePrice = price * quantity;
 
 /* Update line price display and recalc cart totals */
 productRow.children('.product-line-price').each(function () {
  $(this).fadeOut(fadeTime, function() {
   $(this).text(linePrice.toFixed(2));
   recalculateCart();
   $(this).fadeIn(fadeTime);
  });
 }); 
}


/* Remove item from cart */
function removeItem(removeButton)
{
 /* Remove row from DOM and recalc cart total */
 var productRow = $(removeButton).parent().parent();
 productRow.slideUp(fadeTime, function() {
  productRow.remove();
  recalculateCart();
 });
}

});

</script>  
 

Mình hy vọng các bạn có thể tận dụng mẫu giỏ hàng này và mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho việc kinh doanh của các bạn.

Chúc các bạn thành công !

Tags: ecommerce gio hang Responsive shopping cart

Chuyên Mục: Css, Javascript

Bài viết được đăng bởi webmaster

Bài liên quan

Responsive shopping cart với CSS3 và jQuery

Có lẽ bây giờ mọi người quen với việc live streem trên Facebook hoặc Youtube để bán hàng online, mà dần quên đi các kiểu web bán hàng truyền thống. Tuy nhiên, những trang web bán hàng sẽ luôn luôn đem lại hiệu quả kinh doanh cao cho khách hàng của các bạn, nếu các trang web bán hàng này thật sự ...

Hoàng Hải Đăng viết 20:11 ngày 04/10/2018

Responsive Vertical Image Slider với CSS3 và jQuery

Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu slider với sự kết hợp giữa CSS3 và jQuery, mẫu slider này còn có khả năng Responsive rất cao, giúp các bạn có thể hiển thị trên hầu hết các kích thước màn hình khác nhau. Xem Demo | Download HTML Đầu tiên, chúng ta cần có khung chuẩn ...

Bùi Văn Nam viết 20:08 ngày 04/10/2018

Mega Site Navigation với CSS3 và jQuery

Nếu các bạn đang nhận một dự án web với số lượng menu khủng thì các bạn sẽ giải quyết như thế nào ? Mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản và dễ dàng hơn nếu các bạn sử dụng đoạn code mà mình chia sẻ cho các bạn ngày hôm nay. Xem Demo | Download HTML Chúng ta tạo khung chuẩn html với 4 phần ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 20:07 ngày 04/10/2018

Hiệu ứng menu xoay vòng kiểu 3D với CSS3 và jQuery

Để tạo ấn tượng cho khách hàng cũng như gây thu hút người dùng, thì ngoài việc viết tốt nội dung trên trang web hoặc blog, thì các bạn cũng nên có những hiệu ứng ” độc và lạ “. Hôm nay, trong bài viết này, mính sẽ chia sẻ cho các bạn một mẫu menu với hiệu ứng 3D cực đẹp và chuyên ...

Tạ Quốc Bảo viết 20:06 ngày 04/10/2018

Tạo trang giới thiệu ấn tượng với CSS3 và jQuery

Nếu các bạn đang cần tìm một mẫu thiết kế web dùng để giới thiệu công ty hoặc sản phẩm nổi bật nào đó thì thử dùng mẫu 3D Curtain Template mà mình chia sẻ trong bài viết này xem sao. Mẫu này được xây dựng từ những hiệu ứng động của CSS3 và được điều khiển bởi jQuery. Xem Demo | Download ...

Vũ Văn Thanh viết 20:06 ngày 04/10/2018
0