Rounded Corner trong CSS

Rounded Corner trong CSS được sử dụng để thêm góc màu tới phần thân tài liệu hoặc phần văn bản bởi sử dụng thuộc tính border-radius. Cú pháp đơn giản của Rounded Corner như sau: #rcorners7 { border-radius: 60px/15px; background: #FF0000; padding: 20px; awidth: 200px; height: ...

Rounded Corner trong CSS được sử dụng để thêm góc màu tới phần thân tài liệu hoặc phần văn bản bởi sử dụng thuộc tính border-radius. Cú pháp đơn giản của Rounded Corner như sau:

#rcorners7 {
  border-radius: 60px/15px;
  background: #FF0000;
  padding: 20px; 
  awidth: 200px;
  height: 150px; 
}

Bảng dưới liệt kê một số giá trị mà Rounded Corner có thể nhận:

Giá trị Miêu tả
border-radius Sử dụng phần tử này để thiết lập 4 thuộc tính border radius
border-top-left-radius Sử dụng phần tử này để thiết lập góc trái trên cùng của border
border-top-right-radius Sử dụng phần tử này để thiết lập góc phải trên cùng của border
border-bottom-right-radius Sử dụng phần tử này để thiết lập góc phải dưới cùng của border
border-bottom-left-radius Sử dụng phần tử này để thiết lập góc trái dưới cùng của border

Ví dụ

Thuộc tính này có thể có ba giá trị. Ví dụ sau sử dụng cả hai giá trị:

<html>
  <head>
  
   <style>
     #rcorners1 {
      border-radius: 25px;
      background: #8AC007;
      padding: 20px;
      awidth: 200px;
      height: 150px;
     }
     #rcorners2 {
      border-radius: 25px;
      border: 2px solid #8AC007;
      padding: 20px; 
      awidth: 200px;
      height: 150px;
     }
     #rcorners3 {
      border-radius: 25px;
      background: url(paper.gif);
      background-position: left top;
      background-repeat: repeat;
      padding: 20px; 
      awidth: 200px;
      height: 150px;
     }
   </style>
   
  </head>
  <body>
   <p id="rcorners1">Vi du Rounded Corner trong CSS!</p>
   <p id="rcorners2">Vi du Rounded Corner trong CSS!</p>
   <p id="rcorners3">Vi du Rounded Corner trong CSS!</p>
  </body>
</html>

Kết quả là:

Thiết lập thuộc tính cho mỗi góc trong CSS

Chúng ta có thể thiết lập thuộc tính cho mỗi góc như trong ví dụ sau:

<html>
  <head>
  
   <style>
     #rcorners1 {
      border-radius: 15px 50px 30px 5px;
      background: #a44170;
      padding: 20px; 
      awidth: 100px;
      height: 100px; 
     }
     #rcorners2 {
      border-radius: 15px 50px 30px;
      background: #a44170;
      padding: 20px;
      awidth: 100px;
      height: 100px; 
     }
     #rcorners3 {
      border-radius: 15px 50px;
      background: #a44170;
      padding: 20px; 
      awidth: 100px;
      height: 100px; 
     }
   </style>
   
  </head>
  <body>
   <p id="rcorners1"></p>
   <p id="rcorners2"></p>
   <p id="rcorners3"></p>
  </body>
<body>

Kết quả là:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Bài học CSS phổ biến khác tại code24h.com:

Bài liên quan

Rounded Corner trong CSS

Rounded Corner trong CSS được sử dụng để thêm góc màu tới phần thân tài liệu hoặc phần văn bản bởi sử dụng thuộc tính border-radius. Cú pháp đơn giản của Rounded Corner như sau: #rcorners7 { border-radius: 60px/15px; background: #FF0000; padding: 20px; awidth: 200px; height: ...

Tạ Quốc Bảo viết 12:23 ngày 14/08/2018

Tìm hiểu về Biến trong CSS

Sử dụng biến trong CSS Những website lớn thường sẽ sử dụng rất nhiều CSS với lượng lớn giá trị bị lặp lại. Giả sử khi bạn muốn sửa màu chủ đạo của website thì rất có khả năng bạn sẽ phải sửa ở rất nhiều vị trí ví dụ như button, navbar, title,.... Điều này gây ra rất nhiều khó khăn khi code cũng ...

Tạ Quốc Bảo viết 20:18 ngày 11/08/2018

Bài 14: After và Before trong CSS

Trong CSS có hai thuộc tính dùng để bổ sung thành phần vào đằng trước và đằng sau thẻ HTML đó là thuộc tính after và before, hai thuộc tính này ...

Hoàng Hải Đăng viết 09:53 ngày 03/08/2018

Bài 12: Position Fixed trong CSS

Hôm nay mình sẽ trình bày một thuộc tính khá hay trong CSS đó là thuộc tính position fixed trong CSS . Đây là một thuộc tính hay sử dụng và có ...

Tạ Quốc Bảo viết 09:52 ngày 03/08/2018

Bài 15: Kỹ thuật ClearFix trong CSS

Trong bài tìm hiểu thuộc tính float thì mình có sử dụng sơ qua về kỹ thuật ClearFix này rồi nhưng không chi tiết lắm, vì vậy trong bài này mình sẽ ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 09:49 ngày 03/08/2018
0