Shadow trong CSS

CSS3 hỗ trợ việc thêm Shadow cho văn bản hoặc cho các phần tử. Thuộc tính shadow có thể phân chia thành: Text Shadow trong CSS Với CSS3, bạn có thể thêm shadow cho văn bản. Ví dụ sau minh họa cách thêm shadow cho văn bản trong CSS3: <html> <head> <style> ...

CSS3 hỗ trợ việc thêm Shadow cho văn bản hoặc cho các phần tử. Thuộc tính shadow có thể phân chia thành:

Text Shadow trong CSS

Với CSS3, bạn có thể thêm shadow cho văn bản. Ví dụ sau minh họa cách thêm shadow cho văn bản trong CSS3:

<html>
  <head>
  
   <style>
     h1 {
      text-shadow: 2px 2px;
     }
     h2 {
      text-shadow: 2px 2px red;
     }
     h3 {
      text-shadow: 2px 2px 5px red;
     }
     h4 {
      color: white;
      text-shadow: 2px 2px 4px #000000;
     }
     h5 {
      text-shadow: 0 0 3px #FF0000;
     }
     h6 {
      text-shadow: 0 0 3px #FF0000, 0 0 5px #0000FF;
     }
     p {
      color: white;
      text-shadow: 1px 1px 2px black, 0 0 25px blue, 0 0 5px darkblue;
     }
   </style>
   
  </head>
  <body>
  
   <h1>Vi du Text Shadow trong CSS</h1>
   <h2>Vi du Text Shadow trong CSS</h2>
   <h3>Vi du Text Shadow trong CSS</h3>
   <h4>Vi du Text Shadow trong CSS</h4>
   <h5>Vi du Text Shadow trong CSS</h5>
   <h6>Vi du Text Shadow trong CSS</h6>
   <p>Vi du Text Shadow trong CSS</p>
   
  </body>
</html>

Kết quả là:

Box Shadow trong CSS3

Để thêm hiệu ứng shadow cho các phần tử, bạn có thể sử dụng thuộc tính box-shadow trong CSS3. Ví dụ sau minh họa cách sử dụng Box Shadow:

<html>
  <head>
   <style>
     div {
      awidth: 300px;
      height: 100px;
      padding: 15px;
      background-color: red;
      box-shadow: 10px 10px;
     }
   </style>
  </head>
  <body>
   <div>Vi du Box Shadow trong CSS</div>
  </body>
</html>

Kết quả là:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Bài học CSS phổ biến khác tại code24h.com:

Bài liên quan

Tạo hiệu ứng bóng đổ, button box-shadow trong CSS

Chào các bạn, thông thường để làm bóng đổ trên WEB người ta thường sử dụng hình ảnh, tuy nhiên với cách này thì làm cho trang web load chậm hơn, phải bỏ công thiết kế. Các bạn có thể sử dụng CSS để tạo bóng đổ cho khung, button một cách đơn giản hơn với box-shadow trong CSS . Thuộc tính ...

Bùi Văn Nam viết 10:58 ngày 05/10/2018

Shadow trong CSS

CSS3 hỗ trợ việc thêm Shadow cho văn bản hoặc cho các phần tử. Thuộc tính shadow có thể phân chia thành: Text Shadow trong CSS Với CSS3, bạn có thể thêm shadow cho văn bản. Ví dụ sau minh họa cách thêm shadow cho văn bản trong CSS3: <html> <head> <style> ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 12:25 ngày 14/08/2018

Bài 14: After và Before trong CSS

Trong CSS có hai thuộc tính dùng để bổ sung thành phần vào đằng trước và đằng sau thẻ HTML đó là thuộc tính after và before, hai thuộc tính này ...

Hoàng Hải Đăng viết 09:53 ngày 03/08/2018

Bài 12: Position Fixed trong CSS

Hôm nay mình sẽ trình bày một thuộc tính khá hay trong CSS đó là thuộc tính position fixed trong CSS . Đây là một thuộc tính hay sử dụng và có ...

Tạ Quốc Bảo viết 09:52 ngày 03/08/2018

Bài 15: Kỹ thuật ClearFix trong CSS

Trong bài tìm hiểu thuộc tính float thì mình có sử dụng sơ qua về kỹ thuật ClearFix này rồi nhưng không chi tiết lắm, vì vậy trong bài này mình sẽ ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 09:49 ngày 03/08/2018
0