20/07/2019, 10:15

SOLID - Đã đến lúc cần thay đổi bản thân.

Xin chào các bạn, Có thể trong quá trình làm việc với người thông minh chú ý quan sát thì chỉ cần vài tháng, nhưng với những người kém thông minh hơn hay lười hơn thì phải mất cả năm để nhận ra code mình có vấn đề và Bốc mùi đến như thế nào, rõ ràng việc code sạch đẹp, dễ maintain nó cũng như cách ...

Xin chào các bạn, Có thể trong quá trình làm việc với người thông minh chú ý quan sát thì chỉ cần vài tháng, nhưng với những người kém thông minh hơn hay lười hơn thì phải mất cả năm để nhận ra code mình có vấn đề và Bốc mùi đến như thế nào, rõ ràng việc code sạch đẹp, dễ maintain nó cũng như cách sống vậy, có người gọn gàng ngăn nắp, người thì bừa bộn, luộm thuộm (Mình không nói những bạn code không sạch là bừa bộn nhé       </div>
      
      <div class=

0