Symbol - Biểu tượng trong HTML

Thực thể trong HTML đã được trình bày trong bài học trước. HTML có nhiều biểu tượng toán học, kỹ thuật, tiền tệ không thể dùng bàn phím bình thường để viết được. Để thêm các biểu tượng này vào trang HTML, bạn sẽ cần dùng tới tên thực thể. Nếu không có tên, hãy ...

Thực thể trong HTML đã được trình bày trong bài học trước. HTML có nhiều biểu tượng toán học, kỹ thuật, tiền tệ không thể dùng bàn phím bình thường để viết được. Để thêm các biểu tượng này vào trang HTML, bạn sẽ cần dùng tới tên thực thể. Nếu không có tên, hãy dùng tới số thực thể hoặc các tham chiếu thập phân, thập lục phân.

Ví dụ như

<p>Đây là đồng &euro;</p>
<p>Đây là đồng &#8364;</p>
<p>Đây là đồng &#x20AC;</p>

Sẽ được hiển thị thành:

Đây là đồng €

Đây là đồng €

Đây là đồng €

Một số biểu tượng toán học được hỗ trợ trong HTML:

Biểu tượng  Số  Thực thể  Mô tả
&#8704; &forall; FOR ALL
&#8706; &part; PARTIAL DIFFERENTIAL
&#8707; &exist; THERE EXISTS
&#8709; &empty; EMPTY SETS
&#8711; &nabla; NABLA
&#8712; &isin; ELEMENT OF
&#8713; &notin; NOT AN ELEMENT OF
&#8715; &ni; CONTAINS AS MEMBER
&#8719; &prod; N-ARY PRODUCT
&#8721; &sum; N-ARY SUMMATION

Một số chữ cái Hy Lạp được hỗ trợ trong HTML:

Kí tự  Số  Thực thể  Mô tả
Α &#913; &Alpha; GREEK CAPITAL LETTER ALPHA
Β &#914; &Beta; GREEK CAPITAL LETTER BETA
Γ &#915; &Gamma; GREEK CAPITAL LETTER GAMMA
Δ &#916; &Delta; GREEK CAPITAL LETTER DELTA
Ε &#917; &Epsilon; GREEK CAPITAL LETTER EPSILON
Ζ &#918; &Zeta; GREEK CAPITAL LETTER ZETA

Một số thực thể khác được hỗ trợ trong HTML:

Kí tự  Số  Thực thể  Mô tả
© &#169; &copy; COPYRIGHT SIGN
® &#174; &reg; REGISTERED SIGN
&#8364; &euro; EURO SIGN
&#8482; &trade; TRADEMARK
&#8592; &larr; LEFTWARDS ARROW
&#8593; &uarr; UPWARDS ARROW
&#8594; &rarr; RIGHTWARDS ARROW
&#8595; &darr; DOWNWARDS ARROW
&#9824; &spades; BLACK SPADE SUIT
&#9827; &clubs; BLACK CLUB SUIT
&#9829; &hearts; BLACK HEART SUIT
&#9830; &diams; BLACK DIAMOND SUIT

Bài trước: Thực thể trong HTML

Bài sau: Mã hóa kí tự trong HTML (Charset)

Bài liên quan

Chèn biểu tượng Emoticons/Smileys vào trong Blogger Comments

Bài viết này sẽ giúp bạn cho phép khách viếng thăm web của bạn có thể chèn được các biểu tượng ảnh động vào trong những lời bình luận của mình.Nhưng trước hết , nếu bạn muốn những biểu tượng này có thể xuất hiện trên blog của bạn thì bạn phải xóa bỏ hệ thống bình luận mặc định trong blog của bạn. ...

Hoàng Hải Đăng viết 18:27 ngày 04/10/2018

Biểu mẫu trong HTML

Phần tử <form> Phần tử HTML <form> định nghĩa một hình thức được sử dụng để thu thập dữ liệu của người dùng: <form> . form elements . </form> Một biểu mẫu HTML chứa các phần tử của biểu mẫu. Các phần tử biểu mẫu là các loại phần ...

Trần Trung Dũng viết 14:59 ngày 07/09/2018

Các đối tượng trong HTML

Ký tự được lưu trữ trong HTML phải được thay thế bằng các ký tự. Các ký tự không xuất hiện trên bàn phím của bạn cũng có thể được thay thế bởi các đối tượng. Các đối tượng trong HTML Một số ký tự được lưu trữ trong HTML. Nếu bạn sử dụng các ký hiệu dấu nhỏ hơn ...

Vũ Văn Thanh viết 14:51 ngày 07/09/2018

Symbol - Biểu tượng trong HTML

Thực thể trong HTML đã được trình bày trong bài học trước. HTML có nhiều biểu tượng toán học, kỹ thuật, tiền tệ không thể dùng bàn phím bình thường để viết được. Để thêm các biểu tượng này vào trang HTML, bạn sẽ cần dùng tới tên thực thể. Nếu không có tên, hãy ...

Hoàng Hải Đăng viết 11:28 ngày 22/08/2018

Bảng biểu trong HTML

Bảng là một phần nội dung khá phổ biến trên các trang web. Sử dụng bảng giúp cho bố cục trang web đẹp hơn, nội dung hiển thị trực quan và dễ theo dõi hơn cho người dùng. Vậy để tạo bảng trong HTML thì cần những gì? Nó có phức tạp không? Muốn thêm màu cho đường ...

Tạ Quốc Bảo viết 11:07 ngày 22/08/2018
0