07/09/2018, 15:25

Tìm hiểu về cú pháp JSON

Cú pháp JSON là một tập con của cú pháp JavaScript. Quy tắc cú pháp JSON Cú pháp JSON xuất phát từ cú pháp đối tượng ký hiệu JavaScript: Dữ liệu nằm trong cặp tên / giá trị Dữ liệu được phân cách bằng dấu phẩy Các đối tượng nằm trong dấu ngoặc nhọn Các ...

Cú pháp JSON là một tập con của cú pháp JavaScript.

Quy tắc cú pháp JSON

Cú pháp JSON xuất phát từ cú pháp đối tượng ký hiệu JavaScript:

 • Dữ liệu nằm trong cặp tên / giá trị
 • Dữ liệu được phân cách bằng dấu phẩy
 • Các đối tượng nằm trong dấu ngoặc nhọn
 • Các mảng nằm trong dấu ngoặc vuông

Dữ liệu JSON – tên và giá trị

Dữ liệu JSON được viết bằng tên / cặp giá trị. Một cặp tên / giá trị bao gồm tên trường (trong ngoặc kép), tiếp theo là dấu hai chấm, theo sau là một giá trị:

"name":"John"

Tên JSON bắt buộc nằm trong dấu nháy kép còn tên JavaScript thì không.

JSON – Đánh giá đối với các đối tượng JavaScript

Định dạng JSON gần như giống với đối tượng JavaScript. Trong JSON, các từ khóa phải là các chuỗi, được viết với dấu ngoặc kép:

JSON

{ "name":"John" }

Trong JavaScript, các từ khóa có thể là chuỗi, số hoặc tên định danh:

JavaScript

{ name:"John" }

Giá trị JSON

Trong JSON, giá trị phải là một trong các loại dữ liệu sau:

 • một chuỗi
 • một số
 • một đối tượng (đối tượng JSON)
 • một mảng
 • một boolean
 • null

Trong các giá trị JavaScript có thể là tất cả các điều trên, cộng với biểu thức JavaScript hợp lệ khác, bao gồm:

 • một hàm
 • một ngày
 • undefined

Trong JSON, giá trị chuỗi phải được viết với dấu ngoặc kép:

JSON

{ "name":"John" }

Trong JavaScript, bạn có thể viết các giá trị chuỗi với dấu nháy kép hoặc đơn:

JavaScript

{ name:'John' }

JSON sử dụng cú pháp JavaScript

Bởi vì cú pháp JSON xuất phát từ ký hiệu đối tượng JavaScript, nên cần thêm rất ít phần mềm để làm việc với JSON trong JavaScript. Với JavaScript bạn có thể tạo một đối tượng và gán dữ liệu như sau:

var person = { "name":"John", "age":31, "city":"New York" };

Bạn có thể truy cập một đối tượng JavaScript như sau:

// returns John
person.name;

hoặc

// returns John
person["name"];

Dữ liệu có thể được sửa đổi như sau:

person.name = "Gilbert";

hoặc

person["name"] = "Gilbert";

Mảng JavaScript cũng như JSON

Cùng một cách mà các đối tượng JavaScript có thể được sử dụng như JSON, các mảng JavaScript cũng có thể được sử dụng như JSON.

Tệp JSON

 • Loại tệp cho file JSON là “.json”
 • Loại MIME cho văn bản JSON là “application / json”
Tham khảo thêm các khóa học lập trình web từ Front-end đến Back-end do trực tiếp giảng viên quốc tế trường FPT Arena giảng dạy giúp bạn thành thạo kỹ năng lập trình web từ CƠ BẢN – NÂNG CAO với giá chỉ từ 290,000đ:
 • Học lập trình front-end cơ bản với bootstrap 4/html5/css3
 • Học lập trình front-end nâng cao qua Project thực tế
 • Học thiết kế web với Photoshop, CSS theo kiểu SASS
 • Học cách sử dụng Git_hub cho lập trình viên
 • Học lập trình Back-end PHP theo mô hình MVC cơ bản
 • Học lập trình Back-end PHP theo mô hình MVC nâng cao
 • Học lập trình Cơ sở dữ liệu với AngularJS
 • Học lập trình theme wordpress. Làm ra mọi website hoàn chỉnh với wordpress
 • Combo lập trình front-end từ cơ bản – nâng cao
 • Combo lập trình back-end từ cơ bản đến nâng cao
 • Combo lập trình web với word press từ A-Z
Bài liên quan

Tìm hiểu về phương pháp lập trình Test Driven Development (part2)

Mình sẽ tiếp tục part 2 về TDD Các bạn theo dõi part 1 tại đây Ở part 1 mình đã viết test 1 cho nhận vào một số chia hết cho 3, trả về chuỗi Fizz, bắt tay vào test 2 nào 2. Nhận vào một số chia hết cho 5, trả về chuỗi Buzz Trường hợp thứ 2 là hàm run() nhận vào một số n chia hết cho 5 (nhưng ...

Trần Trung Dũng viết 17:08 ngày 07/09/2018

Tìm hiểu về phương pháp lập trình Test Driven Development (part1)

TDD (Test Driven Development) - tức là một phương pháp lập trình chú trọng vào việc test, "viết test trước viết code sau"... TDD tức là "viết test trước khi viết code". Nghĩa là sao? Chưa có code thì làm sao mà test? Đây chính là mấu chốt, khi bạn định implement một function nào đó, bạn sẽ phải ...

Hoàng Hải Đăng viết 16:59 ngày 07/09/2018

Tìm hiểu về cú pháp JSON

Cú pháp JSON là một tập con của cú pháp JavaScript. Quy tắc cú pháp JSON Cú pháp JSON xuất phát từ cú pháp đối tượng ký hiệu JavaScript: Dữ liệu nằm trong cặp tên / giá trị Dữ liệu được phân cách bằng dấu phẩy Các đối tượng nằm trong dấu ngoặc nhọn Các ...

Bùi Văn Nam viết 15:25 ngày 07/09/2018

TÌm hiểu về JSON Web Token

It's that time of the month again, time for yet another last minute report, in an desperate attemp to save our precious 2-days salary. And again, i wish this would be the last time i have to do so. Tình cờ đọc lại một bài report của chính mình viết từ khá lâu trước đây Tản mạn về API design, ...

Bùi Văn Nam viết 14:40 ngày 12/08/2018

Tìm hiểu về chuỗi dữ liệu JSON

1. JSON là gì? JSON là chữ viết tắt của Javascript Object Notation, đây là một dạng dữ liệu tuân theo một quy luật nhất định mà hầu hết các ngôn ngữ lập trình hiện nay đều có thể đọc được, bạn có thể sử dụng lưu nó vào một file, một record trong CSDL rất dễ dàng. JSON có định dạng đơn giản, dễ ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 13:50 ngày 12/08/2018
0