04/10/2018, 20:11

Tổng hợp những mẫu phân trang đẹp mắt bằng CSS3

Đã đến lúc các bạn nên thay đổi thiết kế phân trang cho trang web hoặc blog mà các bạn đang quản lý. Nếu các bạn gặp khó khăn trong việc lấy ý tưởng thì hãy thử tận dụng 6 mẫu mà mình giới thiệu cho các bạn trong bài viết này. Mình bảo đảm là các bạn sẽ học được rất nhiều từ các mẫu phân trang này. ...

Đã đến lúc các bạn nên thay đổi thiết kế phân trang cho trang web hoặc blog mà các bạn đang quản lý. Nếu các bạn gặp khó khăn trong việc lấy ý tưởng thì hãy thử tận dụng 6 mẫu mà mình giới thiệu cho các bạn trong bài viết này. Mình bảo đảm là các bạn sẽ học được rất nhiều từ các mẫu phân trang này.

Tổng hợp những mẫu phân trang đẹp mắt bằng CSS3

Xem Demo | Download

Trong các mẫu này, chúng ta sẽ sử dụng font Awesome để tạo icon, vì thế đừng quên chèn nó vào bên trong thẻ <head>.

<link rel='stylesheet prefetch' href='https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css'>

Trước khi đi vào chi tiết các mẫu, các bạn copy đoạn css bên dưới, đây là đoạn dùng chung cho các mẫu phân trang.

.pagination {
 list-style: none;
 display: inline-block;
 padding: 0;
 margin-top: 10px;
}
.pagination li {
 display: inline;
 text-align: center;
}
.pagination a {
 float: left;
 display: block;
 font-size: 14px;
 text-decoration: none;
 padding: 5px 12px;
 color: #fff;
 margin-left: -1px;
 border: 1px solid transparent;
 line-height: 1.5;
}
.pagination a.active {
 cursor: default;
}
.pagination a:active {
 outline: none;
}

Mẫu số 1

Tổng hợp những mẫu phân trang đẹp mắt bằng CSS3

HTML

<ul class="pagination modal-1">
 <li><a href="#" class="prev">&laquo</a></li>
 <li><a href="#" class="active">1</a></li>
 <li> <a href="#">2</a></li>
 <li> <a href="#">3</a></li>
 <li> <a href="#">4</a></li>
 <li> <a href="#">5</a></li>
 <li> <a href="#">6</a></li>
 <li> <a href="#">7</a></li>
 <li> <a href="#">8</a></li>
 <li> <a href="#">9</a></li>
 <li><a href="#" class="next">&raquo;</a></li>
</ul>

CSS

.modal-1 li:first-child a {
 -moz-border-radius: 6px 0 0 6px;
 -webkit-border-radius: 6px;
 border-radius: 6px 0 0 6px;
}
.modal-1 li:last-child a {
 -moz-border-radius: 0 6px 6px 0;
 -webkit-border-radius: 0;
 border-radius: 0 6px 6px 0;
}
.modal-1 a {
 border-color: #ddd;
 color: #4285F4;
 background: #fff;
}
.modal-1 a:hover {
 background: #eee;
}
.modal-1 a.active, .modal-1 a:active {
 border-color: #4285F4;
 background: #4285F4;
 color: #fff;
}

Mẫu số 2

Tổng hợp những mẫu phân trang đẹp mắt bằng CSS3

HTML

<ul class="pagination modal-2">
 <li><a href="#" class="prev">&laquo </a></li>
 <li><a href="#">1</a></li>
 <li> <a href="#">2</a></li>
 <li> <a href="#" class="active">3</a></li>
 <li> <a href="#">4</a></li>
 <li> <a href="#">5</a></li>
 <li> <a href="#">6</a></li>
 <li> <a href="#">7</a></li>
 <li> <a href="#">8</a></li>
 <li> <a href="#">9</a></li>
 <li><a href="#" class="next"> &raquo;</a></li>
</ul>

CSS

.modal-2 li:first-child a {
 -moz-border-radius: 50px 0 0 50px;
 -webkit-border-radius: 50px;
 border-radius: 50px 0 0 50px;
}
.modal-2 li:last-child a {
 -moz-border-radius: 0 50px 50px 0;
 -webkit-border-radius: 0;
 border-radius: 0 50px 50px 0;
}
.modal-2 a {
 border-color: #ddd;
 color: #999;
 background: #fff;
}
.modal-2 a:hover {
 color: #E34E48;
 background-color: #eee;
}
.modal-2 a.active, .modal-2 a:active {
 border-color: #E34E48;
 background: #E34E48;
 color: #fff;
}

Mẫu số 3

Tổng hợp những mẫu phân trang đẹp mắt bằng CSS3

HTML

<ul class="pagination modal-3">
 <li><a href="#" class="prev">&laquo</a></li>
 <li><a href="#" class="active">1</a></li>
 <li> <a href="#">2</a></li>
 <li> <a href="#">3</a></li>
 <li> <a href="#">4</a></li>
 <li> <a href="#">5</a></li>
 <li> <a href="#">6</a></li>
 <li> <a href="#">7</a></li>
 <li> <a href="#">8</a></li>
 <li> <a href="#">9</a></li>
 <li><a href="#" class="next">&raquo;</a></li>
</ul>

CSS

.modal-3 a {
 margin-left: 3px;
 padding: 0;
 awidth: 30px;
 height: 30px;
 line-height: 30px;
 -moz-border-radius: 100%;
 -webkit-border-radius: 100%;
 border-radius: 100%;
}
.modal-3 a:hover {
 background-color: #4DAD16;
}
.modal-3 a.active, .modal-3 a:active {
 background-color: #37B247;
}

Mẫu số 4

Tổng hợp những mẫu phân trang đẹp mắt bằng CSS3

HTML

<ul class="pagination modal-4">
 <li><a href="#" class="prev">
  <i class="fa fa-chevron-left"></i>
   Previous
  </a>
 </li>
 <li><a href="#">1</a></li>
 <li> <a href="#">2</a></li>
 <li> <a href="#">3</a></li>
 <li> <a href="#">4</a></li>
 <li> <a href="#" class="active">5</a></li>
 <li> <a href="#">6</a></li>
 <li> <a href="#">7</a></li>
 <li><a href="#" class="next"> Next 
  <i class="fa fa-chevron-right"></i>
 </a></li>
</ul>

CSS

.modal-4 a {
 margin: 0 5px;
 padding: 0;
 awidth: 30px;
 height: 30px;
 line-height: 30px;
 -moz-border-radius: 100%;
 -webkit-border-radius: 100%;
 border-radius: 100%;
 background-color: #F7C12C;
}
.modal-4 a.prev {
 -moz-border-radius: 50px 0 0 50px;
 -webkit-border-radius: 50px;
 border-radius: 50px 0 0 50px;
 awidth: 100px;
}
.modal-4 a.next {
 -moz-border-radius: 0 50px 50px 0;
 -webkit-border-radius: 0;
 border-radius: 0 50px 50px 0;
 awidth: 100px;
}
.modal-4 a:hover {
 background-color: #FFA500;
}
.modal-4 a.active, .modal-4 a:active {
 background-color: #FFA100;
}

Mẫu số 5

Tổng hợp những mẫu phân trang đẹp mắt bằng CSS3

HTML

<ul class="pagination modal-5">
 <li><a href="#" class="prev fa fa-arrow-left"> </a></li>
 <li> <a href="#">1</a></li>
 <li> <a href="#">2</a></li>
 <li> <a href="#">3</a></li>
 <li> <a href="#">4</a></li>
 <li><a href="#" class="active">5</a></li>
 <li> <a href="#">6</a></li>
 <li> <a href="#">7</a></li>
 <li> <a href="#">8</a></li>
 <li> <a href="#">9</a></li>
 <li><a href="#" class="next fa fa-arrow-right"></a></li>
</ul>

CSS

.modal-5 {
 position: relative;
}
.modal-5:after {
 content: ';
 position: absolute;
 awidth: 100%;
 height: 35px;
 left: 0;
 bottom: 0;
 z-index: -1;
 background-image: -moz-linear-gradient(left, rgba(0, 0, 0, 0) 0%, rgba(0, 0, 0, 0.65) 40%, rgba(0, 0, 0, 0.65) 50%, rgba(0, 0, 0, 0.65) 60%, rgba(0, 0, 0, 0) 100%);
 background-image: -webkit-linear-gradient(left, rgba(0, 0, 0, 0) 0%, rgba(0, 0, 0, 0.65) 40%, rgba(0, 0, 0, 0.65) 50%, rgba(0, 0, 0, 0.65) 60%, rgba(0, 0, 0, 0) 100%);
 background-image: linear-gradient(to right, rgba(0, 0, 0, 0) 0%, rgba(0, 0, 0, 0.65) 40%, rgba(0, 0, 0, 0.65) 50%, rgba(0, 0, 0, 0.65) 60%, rgba(0, 0, 0, 0) 100%);
}
.modal-5 a {
 color: #666;
 padding: 13px 5px 5px;
 margin: 0 10px;
 position: relative;
}
.modal-5 a:hover {
 color: #fff;
}
.modal-5 a:hover:after {
 content: ';
 position: absolute;
 awidth: 24px;
 height: 24px;
 background: #1E7EE2;
 -moz-border-radius: 100%;
 -webkit-border-radius: 100%;
 border-radius: 100%;
 z-index: -1;
 left: -3px;
 bottom: 4px;
 margin: auto;
}
.modal-5 a.next, .modal-5 a.prev {
 color: #1E7EE2;
}
.modal-5 a.next:hover, .modal-5 a.prev:hover {
 color: #fff;
}
.modal-5 a.next:hover:after, .modal-5 a.prev:hover:after {
 display: none;
}
.modal-5 a.active {
 background: #1E7EE2;
 color: #fff;
}
.modal-5 a.active:before {
 content: ';
 position: absolute;
 top: -11px;
 left: -10px;
 awidth: 18px;
 border: 10px solid transparent;
 border-bottom: 7px solid #104477;
 z-index: -1;
}
.modal-5 a.active:hover:after {
 display: none;
}

Mẫu số 6

Tổng hợp những mẫu phân trang đẹp mắt bằng CSS3

HTML

<ul class="pagination modal-6">
 <li><a href="#" class="prev">&laquo</a></li>
 <li> <a href="#">1</a></li>
 <li> <a href="#">2</a></li>
 <li><a href="#" class="active">3</a></li>
 <li> <a href="#">5</a></li>
 <li> <a href="#">6</a></li>
 <li><a href="#" class="next">&raquo;</a></li>
</ul>

CSS

.modal-6 {
 -moz-box-shadow: 0 2px 2px #333;
 -webkit-box-shadow: 0 2px 2px #333;
 box-shadow: 0 2px 2px #333;
 -moz-border-radius: 50px;
 -webkit-border-radius: 50px;
 border-radius: 50px;
}
.modal-6 a {
 border-color: #ddd;
 color: #999;
 background: #fff;
 padding: 10px 15px;
}
.modal-6 a:hover {
 color: #E34E48;
 background-color: #eee;
}
.modal-6 a.prev {
 -moz-border-radius: 50px 0 0 50px;
 -webkit-border-radius: 50px;
 border-radius: 50px 0 0 50px;
 awidth: 50px;
 position: relative;
}
.modal-6 a.prev:after {
 content: ';
 position: absolute;
 awidth: 10px;
 height: 100%;
 top: 0;
 right: 0;
 background-image: -moz-linear-gradient(left, rgba(0, 0, 0, 0) 0%, rgba(0, 0, 0, 0.2) 100%);
 background-image: -webkit-linear-gradient(left, rgba(0, 0, 0, 0) 0%, rgba(0, 0, 0, 0.2) 100%);
 background-image: linear-gradient(to right, rgba(0, 0, 0, 0) 0%, rgba(0, 0, 0, 0.2) 100%);
}
.modal-6 a.next {
 -moz-border-radius: 0 50px 50px 0;
 -webkit-border-radius: 0;
 border-radius: 0 50px 50px 0;
 awidth: 50px;
 position: relative;
}
.modal-6 a.next:after {
 content: ';
 position: absolute;
 awidth: 10px;
 height: 100%;
 top: 0;
 left: 0;
 background-image: -moz-linear-gradient(left, rgba(0, 0, 0, 0.2) 0%, rgba(0, 0, 0, 0) 100%);
 background-image: -webkit-linear-gradient(left, rgba(0, 0, 0, 0.2) 0%, rgba(0, 0, 0, 0) 100%);
 background-image: linear-gradient(to right, rgba(0, 0, 0, 0.2) 0%, rgba(0, 0, 0, 0) 100%);
}
.modal-6 a.active {
 border-color: #bbb;
 background: #fff;
 color: #E34E48;
 -moz-box-shadow: 0 0 3px rgba(0, 0, 0, 0.25) inset;
 -webkit-box-shadow: 0 0 3px rgba(0, 0, 0, 0.25) inset;
 box-shadow: 0 0 3px rgba(0, 0, 0, 0.25) inset;
}

Hy vọng các bạn sẽ thấy thích các mẫu mà mình chia sẻ cho các bạn, và nhớ đừng quên “share” bài viết cho bạn bè mình cùng học nhé.

Tags: css3 paging phân trang

Chuyên Mục: Css

Bài viết được đăng bởi webmaster

Bài liên quan

Tổng hợp những điều quan trọng cần biết khi đầu tư vào Dự án Marina Nha Trang

Tổng hợp những điều quan trọng cần biết khi đầu tư vào Dự án Marina Nha Trang

ngathien viết 20:51 ngày 02/08/2019

Tổng hợp các mẫu CV IT đẹp và cách viết CV xịn dành cho lập trình viên

Tổng hợp các mẫu CV đẹp, thông tin chuẩn dành cho các bạn lập trình viên Backend, Frontend, Fullstack, iOS, Android, PHP, .NET, Java… Viết CV luôn là một vấn đề nan giải cho bất kỳ ai. Tuy nhiên bạn chỉ cần dành ra 5 phút để tham khảo các mẫu CV IT được thiết kế dành ...

Trần Trung Dũng viết 10:09 ngày 20/07/2019

Tổng hợp những mẫu phân trang đẹp mắt bằng CSS3

Đã đến lúc các bạn nên thay đổi thiết kế phân trang cho trang web hoặc blog mà các bạn đang quản lý. Nếu các bạn gặp khó khăn trong việc lấy ý tưởng thì hãy thử tận dụng 6 mẫu mà mình giới thiệu cho các bạn trong bài viết này. Mình bảo đảm là các bạn sẽ học được rất nhiều từ các mẫu phân trang này. ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 20:11 ngày 04/10/2018

3 Mẫu button với hiệu ứng đẹp mắt bằng CSS3

Những mẫu button đẹp và hiệu ứng đầy sáng tạo sẽ kích thích người dùng nhấp chuột vào. Đây là một trong những thành phần rất quan trọng trong các mẫu thiết kế web cũng như tạo giao diện thân thiện với người dùng. Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ cho các bạn 3 mẫu button sẽ giúp các bạn có thêm ý ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 20:09 ngày 04/10/2018

Tạo form tìm kiếm đẹp mắt bằng CSS3

Thanh tìm kiếm là một phần không thể thiếu cho các website hay blog, nó giúp người đọc dễ dàng tìm kiếm những thông tin cần đọc nhanh nhất, vì thế tạo một website với thanh tìm kiếm đẹp mắt cũng là một phần giúp bạn tạo được thiện cảm nơi người dùng và giữ được lượng khách viếng thăm trang của bạn. ...

Tạ Quốc Bảo viết 19:57 ngày 04/10/2018
0