07/09/2018, 17:49

Truyền dữ liệu ra View trong Laravel

Trong bài viết này, giả sử chúng ta có view welcome.blade.php như sau <!DOCTYPE html> <html> <head> <title></title> </head> <body> <h1>Hello, {{ $name }}</h1> </body> </html> Như vậy để truyền dữ liệu ra View ( ...

Trong bài viết này, giả sử chúng ta có view welcome.blade.php như sau

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title></title>
</head>
<body>
	<h1>Hello, {{ $name }}</h1>
</body>
</html>

Như vậy để truyền dữ liệu ra View (Passing Data To Views) chúng ta có các cách như sau đây để trên view welcome.blade.php có thể sử dụng được  được biến $name 

Cách 1: Truyền vào 1 mảng

return view('welcome', [
		'name' => 'Chung Nguyễn'
	]);

Nếu cần truyền thêm dữ liệu thì thêm vào mảng trên bây nhiêu thôi.

Cách 2: Sử dụng with method

return view('welcome')->with('name', 'Chung Nguyễn');

Với việc dùng view helper function, chúng ta hoàn toàn có thể pass data to views 1 cách dễ dàng thông qua phương thức with, cũng giống như ở trên nhưng code chúng ta sẽ trở nên sáng sủa, dễ nhìn hơn phải k nào 

Bài liên quan

Truyền dữ liệu từ component con lên component cha trong ReactJS

1. Giới thiệu Như các bạn đã biết 1 trong 2 đặc điểm chính của ReactJS chính là cơ chế one-way data binding – luồng dữ liệu 1 chiều. Dữ liệu được truyền từ component cha đến con thông qua props. Luồng dữ liệu đơn giản giúp chúng ta dễ dàng kiểm soát cũng như sửa lỗi. Vậy làm như thế nào để khi ...

Hoàng Hải Đăng viết 21:14 ngày 16/10/2018

Truyền dữ liệu giữa 2 form trong VB.Net

Truyền dữ liệu giữa 2 form thực chất là cách hiểu của người dùng cuối. Khi mình thêm một dòng dữ liệu mới vào database, nghĩa là dữ liệu có thay đổi, thì hệ thống sẽ load lại danh mục nhân viên để người dùng có thể thấy đươc những dòng data mới được thêm vào. ...

Trần Trung Dũng viết 00:45 ngày 02/10/2018

Truyền dữ liệu ra View trong Laravel

Trong bài viết này, giả sử chúng ta có view welcome.blade.php như sau <!DOCTYPE html> <html> <head> <title></title> </head> <body> <h1>Hello, {{ $name }}</h1> </body> </html> Như vậy để truyền dữ liệu ra View ( ...

Vũ Văn Thanh viết 17:49 ngày 07/09/2018

Cách hiển thị dữ liệu ra màn hình trong JavaScript

- Trong HTML, việc hiển thị một nội dung gì đó lên màn hình thật đơn giản, ta chỉ cần gõ trực tiếp nội dung muốn hiển thị là xong (Xem ví dụ) - Còn đối với JavaScript thì không được hỗ trợ hiển thị dữ liệu trực tiếp giống như trong HTML, mà phải thông qua một phương thức (Xem ví dụ) - Dưới ...

Tạ Quốc Bảo viết 10:41 ngày 18/08/2018

IOS - Một số cách cơ bản để truyền dữ liệu từ model tới controller trong mô hình MVC

Như chúng ta đã biết hiện nay có khá nhiều mô hình được xây dựng và áp dụng trong quá trình phát triển phần mềm như: MVVM MVP MVC VIPER ... Mỗi một mô hình lại có các ưu nhược điểm khác nhau nhưng phần lớn các ứng dụng iOS theo định hướng của Apple đều được xây dựng theo mô hình MVC ...

Tạ Quốc Bảo viết 18:14 ngày 12/08/2018
0