Web Safe Font trong CSS

Tổ hợp Font trong CSS CSS3 tương thích với công nghệ tổ hợp Font. Tức là, nếu trình duyệt không hỗ trợ Font đầu tiên, thì nó sẽ cố gắng thử các Font tiếp theo. Serif Font trong CSS Font family Normal bold Georgia, serif Cau van nay duoi dang Normal Text. Cau van nay ...

Tổ hợp Font trong CSS

CSS3 tương thích với công nghệ tổ hợp Font. Tức là, nếu trình duyệt không hỗ trợ Font đầu tiên, thì nó sẽ cố gắng thử các Font tiếp theo.

Serif Font trong CSS

Font family Normal bold
Georgia, serif

Cau van nay duoi dang Normal Text.

Cau van nay duoi dang Normal Text.

"Times New Roman", Times, serif

Cau van nay duoi dang Normal Text.

Cau van nay duoi dang Normal Text.

"Palatino Linotype", Palatino, "Book Antiqua", serif

Cau van nay duoi dang Normal Text.

Cau van nay duoi dang Normal Text.

Sans-Serif Font trong CSS

Font family Normal bold
Arial, Helvetica, sans-serif

Cau van nay duoi dang Normal Text.

Cau van nay duoi dang Normal Text.

"Arial Black", Gadget, sans-serif

Cau van nay duoi dang Normal Text.

Cau van nay duoi dang Normal Text.

Impact, Charcoal, sans-serif

Cau van nay duoi dang Normal Text.

Cau van nay duoi dang Normal Text.

Impact, Charcoal, sans-serif

Cau van nay duoi dang Normal Text.

Cau van nay duoi dang Normal Text.

Tahoma, Geneva, sans-serif

Cau van nay duoi dang Normal Text.

Cau van nay duoi dang Normal Text.

"Trebuchet MS", Helvetica, sans-serif

Cau van nay duoi dang Normal Text.

Cau van nay duoi dang Normal Text.

Verdana, Geneva, sans-serif

Cau van nay duoi dang Normal Text.

Cau van nay duoi dang Normal Text.

Monospace Font trong CSS

Font family Normal bold
Courier, monospace

Cau van nay duoi dang Normal Text.

Cau van nay duoi dang Normal Text.

"Courier New", Courier, monospace

Cau van nay duoi dang Normal Text.

Cau van nay duoi dang Normal Text.

"Lucida Console", Monaco, monospace

Cau van nay duoi dang Normal Text.

Cau van nay duoi dang Normal Text.

Cursive Font trong CSS

Font family Normal bold
"Comic Sans MS", cursive

Cau van nay duoi dang Normal Text.

Cau van nay duoi dang Normal Text.

"Courier New", Courier, monospace

Cau van nay duoi dang Normal Text.

Cau van nay duoi dang Normal Text.

"Lucida Console", Monaco, monospace

Cau van nay duoi dang Normal Text.

Cau van nay duoi dang Normal Text.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Bài học CSS phổ biến khác tại code24h.com:

Bài liên quan

Tìm hiểu về font trong CSS

Trong bài này mình sẽ tìm hiểu về font trong CSS và các thuộc tính liên quan. Trước khi đi vào nội dung chính thì mình lấy một ví ...

Vũ Văn Thanh viết 15:20 ngày 24/01/2019

Các thuộc tính định dạng FONT CHỮ trong CSS

Ở bài hướng dẫn này, bạn sẽ được tìm hiểu một số thuộc tính định dạng chữ như sau: font-size - thiết lập kích cỡ chữ font-weight - thiết lập sự tô đậm của chữ font-style - thiết lập sự in nghiêng của chữ font-family - thiết lập kiểu chữ Thiết lập KÍCH CỠ CHỮ Thuộc tính ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 10:51 ngày 18/08/2018

Web Safe Font trong CSS

Tổ hợp Font trong CSS CSS3 tương thích với công nghệ tổ hợp Font. Tức là, nếu trình duyệt không hỗ trợ Font đầu tiên, thì nó sẽ cố gắng thử các Font tiếp theo. Serif Font trong CSS Font family Normal bold Georgia, serif Cau van nay duoi dang Normal Text. Cau van nay ...

Tạ Quốc Bảo viết 12:42 ngày 14/08/2018

Web Font trong CSS3

Web Font trong CSS3 cho phép lập trình viên có thể sử dụng các font mà không được cài đặt trên máy tính của người dùng. Khi bạn đã mua/tìm được font bạn muốn, bạn chỉ cần include font file này trên Web Server, và sau đó nó sẽ được tự động tải tới người dùng khi cần thiết. Các font riêng của ...

Hoàng Hải Đăng viết 12:32 ngày 14/08/2018

Font trong CSS

Để thiết lập font cho một trang HTML hoặc cho từng phần tử trong trang, bạn sử dụng các thuộc tính sau: Thiết lập Font Family trong CSS Trong CSS, có hai loại Font Family: Để thay đổi bề mặt font của một phần tử nào đó, bạn có thể sử dụng thuộc tính font-family trong CSS. Nói chung, ...

Hoàng Hải Đăng viết 12:10 ngày 14/08/2018
0