CSS

Biểu mẫu trong CSS

Giao diện của một biểu mẫu HTML có thể được cải thiện rất nhiều với CSS: Định dạng trường nhập vào Sử dụng thuộc tính awidth để xác định chiều rộng của trường nhập vào: input { awidth: 100%; } Ví dụ trên áp dụng cho tất cả các phần tử ...

Tạ Quốc Bảo viết 3 tuần trước

Bộ đếm trong CSS

Bộ đếm CSS là “các biến” duy trì bởi CSS có các giá trị có thể được tăng lên bởi các quy tắc CSS (để theo dõi số lần chúng được sử dụng). Bộ đếm cho phép bạn điều chỉnh sự xuất hiện của nội dung dựa trên vị trí của nó trong tài liệu. Tự động đánh số ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 3 tuần trước

Hiệu ứng bóng đổ trong CSS3

Với CSS3 bạn có thể thêm hiệu ứng bóng đổ cho văn bản và các phần tử. Trong nội dung này chúng ta sẽ tìm hiểu các thuộc tính dưới đây: text-shadow box-shadow Trình duyệt hỗ trợ Các con số trong bảng xác định phiên bản trình duyệt đầu tiên hỗ trợ đầy đủ ...

Tạ Quốc Bảo viết 3 tuần trước

Hình nền trong CSS3

CSS3 chứa một vài thuộc tính hình nền mới, cho phép kiểm soát phần tử nền. Trong nội dung này chúng ta cùng tìm hiểu cách thêm hình nền vào một phần tử. Đồng thời bổ sung kiến thức về thuộc tính mới trong CSS3: background-size background-origin ...

Trần Trung Dũng viết 3 tuần trước

Màu sắc trong CSS3

Màu sắc trong CSS3 CSS hỗ trợ tên màu sắc, hexadecimal và RGB. Ngoài ra, CSS3 cũng giới thiệu: màu RGBA màu HSL màu HSLA opacity Trình duyệt hỗ trợ Các con số trong bảng xác định phiên bản trình duyệt đầu tiên hỗ trợ đầy đủ các giá trị / thuộc tính ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 3 tuần trước

Góc tròn trong CSS3

Với thuộc tính border-radius trong CSS3, bạn có thể cho bất kỳ phần tử nào thành “góc tròn”. Trình duyệt hỗ trợ Các con số trong bảng xác định phiên bản trình duyệt đầu tiên hỗ trợ đầy đủ thuộc tính. Số theo sau là -webkit- hoặc -moz- chỉ định phiên ...

Trần Trung Dũng viết 3 tuần trước

Bố cục trong CSS – căn chỉnh theo chiều ngang và chiều dọc

Căn giữa cho phần tử Để căn giữa theo chiều ngang cho một phần tử khối (như <div>) bạn có thể sử dụng margin: auto; Thiết lập chiều rộng của phần tử sẽ ngăn chúng không bị tràn ra khỏi phần tử chứa nó. Phần tử sau khi chiếm chiều rộng được chỉ định, ...

Hoàng Hải Đăng viết 3 tuần trước

Bố cục website trong CSS

Bố cụ website Một website thường được chia thành phần header, thanh menu, nội dung và phần footer. Có rất nhiều kiểu thiết kế website, tuy nhiên về cơ bản cấu trúc trên được sử dụng nhiều nhất. Trong bài viết này sẽ phân tích bố cục web như trên. Header ...

Vũ Văn Thanh viết 3 tuần trước

Bố cục trong CSS – float và clear

Thuộc tính float xác định phần tử có được trôi nổi. Thuộc tính clear dùng để điều chỉnh các phần tử đang trôi nổi. Thuộc tính float Đơn giản nhất, thuộc tính float có thể được dùng để bao quanh văn bản xung quanh hình ảnh. Ví dụ dưới đây xác định hình ảnh ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 3 tuần trước

Bố cục trong CSS – width và max-width

Cách sử dụng awidth, max-awidth và margin: auto; Như bạn đã biết, một phần tử block-level luôn chiếm toàn bộ chiều rộng cho phép (trải từ trái sang phải). Thiết lập thuộc tính awidth cho phần tử block-level sẽ ngăn không cho phần tử trải toàn bộ chiều rộng. Phần ...

Trần Trung Dũng viết 3 tuần trước

Hình sprit trong CSS

Hình sprite Một hình ảnh sprite là một tập hợp các hình đưa vào một hình ảnh duy nhất. Trang web có nhiều hình ảnh có thể mất nhiều thời gian để tải và tạo ra nhiều yêu cầu của máy chủ. Sử dụng hình ảnh sprites sẽ giảm số yêu cầu của máy chủ và tiết kiệm băng ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 3 tuần trước

Hiệu ứng dropdown trong CSS

Hiệu ứng dropdown cơ bản Để tạo một hộp xổ xuống (dropdown box) khi người dùng trỏ chuột vào phần tử, bạn có thể tham khảo mã CSS dưới đây: <style> .dropdown { position: relative; display: inline-block; } .dropdown-content { display: ...

Trần Trung Dũng viết 3 tuần trước

Bố cục trong CSS – thuộc tính position

Thuộc tính position xác định loại phương thức định vị được sử dụng cho một phần tử (tĩnh, tương đối, cố định hoặc tuyệt đối). Thuộc tính position Thuộc tính position xác định loại phương thức định vị được sử dụng cho phần tử. Có 4 giá trị định vị như sau: ...

Vũ Văn Thanh viết 3 tuần trước

Thư viện ảnh trong CSS

CSS có thể được sử dụng để tạo một thư viện ảnh. Thư viện ảnh Thư viện ảnh sau đây được tạo bởi CSS: <html> <head> <style> div.gallery { margin: 5px; border: 1px solid #ccc; float: left; awidth: ...

Tạ Quốc Bảo viết 3 tuần trước

Các Pseudo-Element trong CSS

Các Pseudo-Element là gì? Pseudo-element trong CSS được dùng để định dạng một phần đặc biệt của phần tử. Ví dụ chúng được sử dụng để: Định dạng chữ hoặc dòng đầu tiên của phần tử Chèn nội dung vào trước hoặc sau nội dung của phần tử Cú pháp Cú pháp của ...

Hoàng Hải Đăng viết 3 tuần trước

Box Model trong CSS

Mọi phần tử HTML đều có thể được coi là boxes (hộp). Trong CSS, thuật ngữ “box model” được sử dụng khi nói về thiết kế và bố cục. CSS box model hiểu nôm na là hộp bao quanh mỗi phần tử HTML. Nó bao gồm margin, đường viền, padding và nội dung phần tử. ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 3 tuần trước

Thuộc tính height và width trong CSS

Thiết lập thuộc tính height và awidth Thuộc tính height và awidth được sử dụng để xác định chiều cao và chiều rộng của phần tử. Thuộc tính height và awidth có thể để auto (mặc đinh, nghĩa là trình duyệt sẽ tự điều chỉnh chiều cao và chiều rộng). Hoặc xác định ...

Trần Trung Dũng viết 3 tuần trước

Thanh điều hướng trong CSS

Demo: các thanh điều hướng Các thanh điều hướng Đơn giản hóa thanh điều hướng là việc quan trọng trong mỗi website. Với CSs bạn có thể biến các thanh menu nhàm chán trông đẹp mắt hơn. Thanh điều hướng = danh sách các link Thanh điều hướng cần dựa trên ...

Tạ Quốc Bảo viết 3 tuần trước

Thuộc tính Opacity / Transparency trong CSS

Thuộc tính opacity xác định độ trong suốt của một phần tử. Độ trong suốt của hình ảnh Thuộc tính opacity có thể được thiết lập giá trị từ 0.0 – 1.0. Với giá trị càng nhỏ thì độ trong suốt càng nhiều. Chú ý: phiên bản IE8 trở về trước sử dụng ...

Tạ Quốc Bảo viết 3 tuần trước

Pseudo-classes trong CSS

Pseudo-classes là gì? Một pseudo-classes được sử dụng để xác định trạng thái đặc biệt của một phần tử. Ví dụ, chúng có thể được sử dụng để: Định dạng một phần tử khi người dùng rê chuột vào đó Định dạng đường dẫn khi đã và chưa được click vào Định dạng một ...

Trần Trung Dũng viết 3 tuần trước
1 2 3 4 .. > >>