Chủ đề nổi bật
Mới nhất

Cách định dạng một bộ phận của phần tử trong CSS

Bộ phận tức là một phần nào đó của phần tử. Ví dụ, tôi có phần tử là một đoạn văn như sau: Web cơ bản, hướng dẫn học lập trình web từ cơ bản đến nâng cao 1, Web cơ bản, hướng dẫn học lập trình web từ cơ bản đến nâng cao 2, Web cơ bản, hướng dẫn học lập trình web từ cơ bản đến nâng cao 3, ...

Định dạng CSS mặc định của các phần tử HTML

Phần tử Định dạng CSS mặc định a:link color: (internal value); text-decoration: underline; cursor: auto; a:visited color: (internal value); text-decoration: underline; cursor: auto; a:link:active color: (internal value); a:visited:active ...

Danh sách tất cả các bộ chọn (selector) trong CSS

Bộ chọn Ví dụ Mô tả ví dụ .class .info - Chọn tất cả các phần tử mà thuộc tính class của nó có chứa giá trị là .info #id #progress - Chọn phần tử có thuộc tính id với giá trị là progress * * - ...

Cách tạo góc bo tròn cho phần tử HTML bằng CSS

Thuộc tính border-radius dùng để tạo góc bo tròn cho các phần tử, hình ảnh,..... Cách tạo góc bo tròn cho phần tử Một phần tử luôn có bốn góc ở bốn vị trí như sau: top-left top-right bottom-left bottom-right Để tạo góc bo tròn cho phần tử dựa theo từng vị trí ...

Cách chọn phần tử dựa theo quan hệ huyết thống trong CSS

Mối quan hệ giữa các phần tử Trong một tập hợp các phần tử HTML, chúng cũng có những mối quan hệ huyết thống giống như con người chúng ta. Ví dụ, tôi có một đoạn mã HTML như sau: <div> <p> <h2> <h3></h3> </h2> ...

Trích xuất một phần hình ảnh bằng CSS

Trích xuất hình ảnh là kỹ thuật lấy một phần hình ảnh từ một tấm hình gốc. Ví dụ, có một tấm hình như phía dưới Tôi có thể trích xuất lấy ra một phần nhỏ Kỹ thuật trích xuất hình ảnh Để trích xuất một phần hình ảnh từ một tấm hình gốc, chúng ta sử dụng cú pháp như ...

Tạo hình ảnh trong suốt bằng thuộc tính Opacity CSS

Thuộc tính opacity dùng để tạo hiệu ứng trong suốt (mờ ảo) cho hình ảnh, phần tử,..... Bình thường Trong suốt Bình thường Trong suốt Tạo hình ảnh trong suốt Để tạo hình ảnh trong suốt, ta thiết lập thuộc tính opacity cho hình ảnh đó Giá trị ...

Cách định dạng phần tử dựa theo trạng thái của phần tử trong CSS

Thông thường, khi người dùng thực hiện một hành động nào đó tác động lên phần tử, khi đó phần tử sẽ nhận một trạng thái Ví dụ: Khi ta bấm vào phần tử, phần tử sẽ nhận trạng thái active Khi ta dí chuột vào phần tử, phần tử sẽ nhận trạng thái hover Khi ta bấm vào phần tử input, phần tử sẽ ...

Cách sử dụng thuộc tính Float trong CSS để thiết kế Layout

Khái niệm về thuộc tính float Thuộc tính float có tác dụng đẩy phần tử sang bên trái hoặc bên phải. Đẩy sang bên trái Đẩy sang bên phải Nó thường được áp dụng vào việc thiết kế bố cục của trang web (Layout) WEB CƠ BẢN . VN HTML CSS ...

Thiết lập vị trí cho phần tử bằng thuộc tính position CSS

Thuộc tính position dùng để xác định kiểu vị trí cho phần tử HTML. Kiểu vị trí sẽ quyết định cách thức mà phần tử sẽ được hiển thị trong trang web. Ví dụ: HTML CSS Xem ví dụ Thuộc tính vị trí Các thuộc tính vị trí ( top ...

Tạo Album hình ảnh đơn giản bằng CSS

Tạo một bộ sưu tập ảnh, thực chất là kết hợp các thuộc tính của CSS như: Position, margin, align, padding, float,.... Nếu đã hiểu rõ về những thuộc tính đó, thì bạn sẽ làm được những cái album ảnh đẹp, dưới đây tôi có hai ví dụ để giúp bạn hình dung ...

Cách căn lề cho phần tử khối trong CSS

Căn lề cho phần tử khối (Block element) Một phần tử khối sẽ có chiều rộng chiếm toàn bộ chiều rộng của phần tử chứa nó, và sẽ có ngắt xuống dòng ở cả trước và sau của khối. Ví dụ, dưới đây là các thẻ tạo phần tử khối: <div> <p> <h1> - <h6> .... Ở bài ...

Các thuộc tính định dạng DANH SÁCH (LIST) trong CSS

Cấu trúc của danh sách Có hai kiểu danh sách là: danh sách có thứ tự (dùng thẻ <ol>) và danh sách không có thứ tự (dùng thẻ <ul>) Các thẻ: <ol>, <ul>, <li> đều thuộc dạng PHẦN TỬ KHỐI. Hình ảnh minh họa dưới đây sẽ cho bạn thấy rõ cấu trúc phạm vi của các phần tử ...

Cách chọn phần tử dựa theo thuộc tính và giá trị thuộc tính trong CSS

Ở bài hướng dẫn này, bạn sẽ được tìm hiểu cách chọn ra các phần tử dựa theo: Tên thuộc tính của phần tử Giá trị thuộc tính của phần tử Bộ chọn [attribute] Bộ chọn [attribute] dùng để chọn ra các phần tử có chứa thuộc tính được chỉ định. Ví dụ Đoạn mã dưới đây dùng để chọn: ...

Các trạng thái của liên kết, tạo nút liên kết bằng CSS

Các trạng thái của liên kết Một liên kết sẽ luôn có bốn trạng thái: Trạng thái link – nếu người dùng chưa từng viếng thăm địa chỉ trang web của liên kết này Trạng thái visited – nếu người dùng đã từng viếng thăm địa chỉ trang web của liên kết này Trạng thái hover – khi ...

Các thuộc tính định dạng BẢNG (TABLE) trong CSS

Với các thuộc tính định dạng bảng của CSS, ta có thể tạo ra được những cái bảng thật chuyên nghiệp: Chuyên nghành Khoa – viện Trường Cơ khí – điện tử Khoa Công nghệ Trường ĐH Sài Gòn Truyền thông và mạng máy tính Khoa Công nghệ Thông tin Trường ĐH Cần Thơ Kinh tế thủy sản Khoa ...

Mô hình hộp (Box Model) trong CSS

Mô hình hộp (Box model) Một phần tử HTML được coi là một Box. Mô hình hộp (Box model) có nghĩa là một phần tử HTML sẽ bao gồm các thành phần: margin, border, padding, và content (nội dung của phần tử). Mô hình hộp (Box model) cho phép chúng ta thêm bo viền xung quanh phần tử , và xác định ...

Hiện ẩn phần tử HTML bằng thuộc tính Display trong CSS

Thuộc tính display dùng để chỉ định phần tử sẽ được hiển thị như thế nào (Ví dụ: ẩn phần tử, hiện phần tử, ép phần tử sang kiểu khối, ép phần tử sang kiểu nội tuyến,....) Kiểu phần tử khối (Block Element) Một phần tử khối luôn được bắt đầu trên một dòng mới và chiếm toàn bộ chiều rộng ...

Canh lề cho phần tử bằng thuộc tính margin trong CSS

Thuộc tính margin dùng để canh lề cho phần tử. Dưới đây là một số thuộc tính margin: margin-top (canh lề phía trên) margin-right (canh lề bên phải) margin-bottom (canh lề phía dưới) margin-left (canh lề bên trái) Ví dụ minh họa: Phần tử này có: Khoảng cách lề phía trên ...

Thiết lập kích thước cho phần tử HTML bằng CSS

Thiết lập chiều rộng và chiều cao Thuộc tính awidth dùng để thiết lập chiều rộng cho phần nội dung của phần tử. Thuộc tính height dùng để thiết lập chiều cao cho phần nội dung của phần tử. Lưu ý: Chiều rộng và chiều cao không bao gồm phần padding, border, margin. Hình ...

1 2 3 4 .. > >>