02/10/2018, 00:14

[DATABASE] Hướng dẫn convert dữ liệu từ MySQL sang Microsoft Sqlserver

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách convert database từ Mysql sang SQL server sử dụng ODBC Connection. Trong lập trình, nhiều lúc các bạn đang code website với dữ liệu là PHP & MySQL , nhưng bây giờ các bạn có nhu ...

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách convert database từ Mysql sang SQL server sử dụng ODBC Connection.

Trong lập trình, nhiều lúc các bạn đang code website với dữ liệu là PHP & MySQL, nhưng bây giờ các bạn có nhu cầu chuyển website sang ASP.NET & MSSQL server.

Thì các bạn sẽ nghĩ ngay đến cách làm thế nào để chúng ta convert dữ liệu từ Mysql sang Sqlserver một cách dễ dàng.

convert mysql to sqlserver

- Đầu tiên, các bạn cần cài đặt MySQL ODBC Connector.

Sau khi cài đặt xong, các bạn mở ứng dụng  ODBC Data Source Administrator từ:

Control Panel => Administrative Tools.

Tiếp theo, các bạn mở Tab System DSN và nhấn nút Add. Và tiếp tục nhập thông số cấu hình Mysql vào như hình bên dưới:

chuyen doi mysql sang sqlserver

=> Các bạn chọn Mysql ODBC 5.1 Driver => nhấn Finish như hình bên dưới

cấu hình mysql

=> Tiếp theo, giao nhập nhập thông số của database Mysql xuất hiện, các bạn cần nhập thông tin vào ở hộp thoại bên dưới:

cấu hình mysql server sang sqlserver

- Các bạn có thể bấm nút Test để kiểm tra xem kết nối đến database Mysql có thành công hay không. Sau đó, các bạn nhấn nút OK để hoàn tất cấu hình.

2. Bây giờ, các bạn mở Sqlserver Management Studio 

=> Tiếp đến các bạn thực hiện câu lệnh sqlserver bên dưới để cấu hình tạo Linked Servers

EXEC master.dbo.sp_addlinkedserver 
@server = N'MYSQL', 
@srvproduct=N'MySQL', 
@provider=N'MSDASQL', 
@provstr=N'DRIVER={MySQL ODBC 5.1 Driver}; SERVER=localhost; _
	DATABASE=tigerdb; USER=root; PASSWORD=hejsan; OPTION=3'

Sau khi thực hiện câu lệnh trên, các bạn sẽ thấy Linked Servers như hình bên dưới:

chuyen doi mysql

=> Thực hiện import dữ liệu vào database sqlserver qua câu lệnh sau:

SELECT * INTO testMySQL.dbo.shoutbox
FROM openquery(MYSQL, 'SELECT * FROM tigerdb.shoutbox')

HAPPY CODING heart

Tags: mysqlconvert
Bài liên quan

[PHP] Hướng dẫn lấy dữ liệu cùng lúc từ câu truy vấn trong Codeigniter

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy dữ liệu từ nhiều câu truy vấn database Codeigniter PHP về giống DataSet trong C#. Trong FrameWorks Codeigniter PHP, có cung cấp cho chúng ta thư viện "database" để làm việc với database ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 10:16 ngày 20/07/2019

[C#] Hướng dẫn lấy dữ liệu dự báo thời tiết từ OpenWeatherMap Api

Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lấy dữ liệu dự báo thời tiết sử dụng API OpenWeatherMap C# hoàn toàn miễn phí trong lập trình Winform. OpenWeatherMap API này cung cấp dịch vụ dữ liệu thời tiết và dự báo miễn phí, thích hợp cho bất kỳ ...

Hoàng Hải Đăng viết 23:46 ngày 27/10/2018

[C#] Hướng dẫn đọc dữ liệu Text từ chương trình Notepad sử dụng Win32

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình xin tiếp tục hướng dẫn các bạn cách lấy dữ liệu text từ chương trình Notepad thông qua thư viện Win32 API C# . Trong bài viết này, mình sẽ sử dụng thư viện Win32 và lấy dữ liệu text đang nhập trên chương trình notepad ...

Bùi Văn Nam viết 00:20 ngày 18/10/2018

[C#] Hướng dẫn gởi dữ liệu Text từ ứng dụng sang chương trình Notepad

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn viết một ứng dụng nhỏ, là sử dụng thư viện Win32 để gởi dữ liệu từ ứng dụng C# của bạn sang chương trình soạn thảo Notepad. Nghĩa là ứng dụng sẽ gởi dữ liệu trực tiếp từ ứng ...

Bùi Văn Nam viết 11:45 ngày 02/10/2018

[C#] Hướng dẫn get dữ liệu từ Table HTML website to DataTable

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn đọc từ dữ liệu Table HTML có sẵn trên website về DataTable C# . [C#] Hướng dẫn Convert Table HTML sang DataTable C# Bài viết này mình hướng dẫn sử dụng thư viện HTML AgilityPack . Các bạn có thể ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 11:32 ngày 02/10/2018
0