07/09/2018, 17:49

Laravel 5.7 Thay đổi cấu trúc thư mục Resources

Taylor Otwell thông báo trên twitter rằng trong Laravel 5.7 thư mục tài nguyên sẽ được làm phẳng thay vì chứa trong thư mục assets như trước: Ở phiên bản 5.6 như thế này resources ├── assets │ ├── js │ └── sass ├── lang │ └── en └── views Và thư mục Resources sắp tới sẽ ...

Taylor Otwell thông báo trên twitter  rằng trong Laravel 5.7 thư mục tài nguyên sẽ được làm phẳng thay vì chứa trong thư mục assets như trước:

Laravel 5.7 Resources Directory Changes

Ở phiên bản 5.6 như thế này

resources
├── assets
│   ├── js
│   └── sass
├── lang
│   └── en
└── views

Và thư mục Resources sắp tới sẽ trông giống như sau trong Laravel 5.7:

resources
├── js
├── lang
├── sass
└── views

Nếu bạn đang háo hức đón chờ phiên bản Laravel 5.7, bạn có thể thay đổi những điều sau đây

Thứ nhất, bạn cần cập nhật cấu hình của Laravel Mix

let mix = require('laravel-mix');

mix.js('resources/js/app.js', 'public/js')
   .sass('resources/sass/app.scss', 'public/css');

Sau đó, bạn cần di chuyển, sắp xếp lại thư mục:

Trên terminal (Linux, MacOS)

mv resources/assets/* resources
rm -Rf resources/assets/

Trên windows (làm thủ công)

Copy toàn bộ files, folders có trong thư mục assets ra thư mục resources, sau đó xóa thư mục assets đi.

Sự cập nhật này có thể sẽ không có ý nghĩa với nhiều bạn cho lắm, với cá nhân mình thì sự làm phẳng này, ít nhiều giảm bớt đi sự phân cấp folder khi code.

Tham khảo từ: laravel-news.com

Bài liên quan

Series ASP.NET MVC - Part 4: Sử dụng Migration để thay đổi cấu trúc của dữ liệu trong quá trình Development

Vấn đề phát sinh của cơ sở dữ liệu trong quá trình phát triển ứng dụng web. Trong trường hợp cơ sở dữ liệu của bạn có thay đổi về một số trường trong một bảng hoặc thêm mới bảng thì sẽ xử lý như thế nào? Thì ở bài này đối với ứng dụng web sử dụng Entity Framework Code First bạn có thể sử dụng ...

Bùi Văn Nam viết 18:57 ngày 07/10/2018

Laravel 5.7 Thay đổi cấu trúc thư mục Resources

Taylor Otwell thông báo trên twitter rằng trong Laravel 5.7 thư mục tài nguyên sẽ được làm phẳng thay vì chứa trong thư mục assets như trước: Ở phiên bản 5.6 như thế này resources ├── assets │ ├── js │ └── sass ├── lang │ └── en └── views Và thư mục Resources sắp tới sẽ ...

Vũ Văn Thanh viết 17:49 ngày 07/09/2018

Cách thay đổi cấu trúc table với lệnh ALTER TABLE

Tìm hiểu AUTO_INCREMENT trong MySQL Tìm hiểu khóa ngoại (Foreign Key) trong MySQL Tìm hiểu lệnh INSERT thêm dữ liệu trong MySQL Tìm hiểu lệnh SELECT lấy dữ liệu trong MySQL Hướng dẫn thay đổi cấu trúc table với lệnh ALTER TABLE , đổi cấu trúc column, thêm colum, đổi tên table được ...

Trần Trung Dũng viết 17:19 ngày 04/09/2018

CẤU TRÚC THƯ MỤC VÀ CÁCH VIẾT COMPONENT CHUẨN TRONG REACT(P.3)

Refs Luôn sử dụng ref callbacks. eslint: react/no-string-refs // bad <Foo ref="myRef" /> // good <Foo ref={(ref) => { this.myRef = ref; }} /> Dấu ngoặc đơn Bao bọc các thẻ JSX trong dấu ngoặc đơn khi chúng dài hơn một dòng. eslint: react/jsx-wrap-multilines // ...

Tạ Quốc Bảo viết 17:42 ngày 12/08/2018

CẤU TRÚC THƯ MỤC VÀ CÁCH VIẾT COMPONENT CHUẨN TRONG REACT(P.2)

CÁCH VIẾT MỘT COMPONENT REACT ĐÚNG CHUẨN AIRBNB Declaration Không sử dụng displayName để đặt tên các thành phần. Thay vào đó, hãy đặt tên cho component bằng cách tham khảo. // bad export default React.createClass({ displayName: 'ReservationCard', // stuff goes here }); // good export ...

Hoàng Hải Đăng viết 17:29 ngày 12/08/2018
0