Uniform Resource Locators - URL trong HTML

Uniform Resource Locators - URL là cách viết khác của một địa chỉ web. URL có thể cấu tạo thành từ các chữ cái (quantrimang.com) hoặc địa chỉ IP (192.68.20.50). Hầu hết người dùng sử dụng tên vì chúng dễ nhớ hơn. URL - Uniform Reousece Locators - Định vị ...

Uniform Resource Locators - URL là cách viết khác của một địa chỉ web.

URL có thể cấu tạo thành từ các chữ cái (quantrimang.com) hoặc địa chỉ IP (192.68.20.50). Hầu hết người dùng sử dụng tên vì chúng dễ nhớ hơn.

URL - Uniform Reousece Locators - Định vị tài nguyên thống nhất

Trình duyệt web sẽ yêu cầu trang web từ máy chủ web bằng URL. Uniform Resource Locator (URL) được dùng để xác định địa chỉ của một tài liệu (hay dữ liệu khác) trên mạng. Một địa chỉ web như https://quantrimang.com/html/ sẽ đi theo quy tắc cú pháp như sau.

scheme://prefix.domain:port/path/filename

Trong đó

  • scheme - định nghĩa kiểu dịch vụ Internet (thường là HTTP hoặc HTTPS)
  • prefix - phần tiền tố của tên miền (mặc định với HTTPS là www)
  • domain - định nghĩa tên miền (ví dụ quantrimang.com)
  • port - định nghĩa số cổng tại host (mặc định với HTTP là 80)
  • path - định nghĩa đường dẫn tới máy chủ (nếu bỏ qua thì đây sẽ là thư mục gốc (root) của trang)
  • filename - định nghĩa tên của tập tin hoặc nguồn dữ liệu

URL Scheme phổ biến

Các URL Scheme (giao thức kết nối) phổ biến được liệt kê trong bảng dưới:

Giao thức Tên đầy đủ Mục đích sử dụng
http HyperText Transfer Protocol Các trang web thông thường, không được mã hóa
https Secure HyperText Transfer Protocol Trang web an toàn, được mã hóa 
ftp File Transfer Protocol Tải lên hoặc tải xuống tập tin
file   Một tập tin trên máy tính

Mã hóa URL

URL chỉ có thể chuyển qua Internet bằng bộ kí tự mã hóa ASCII.  Nếu có chứa các kí tự ngoài bộ ASCII, URL sẽ được chuyển đổi. Việc mã hóa URL sẽ chuyển các kí tự không phải ASCII sang định dạng khác để chuyển được qua Internet, thay thế các kí tự này bằng ”%” và theo sau là các chữ số thập phân.

URL không được chứa khoảng trắng, thường quá trình mã hóa sẽ thay thế khoảng trắng bằng dấu cộng (+) hoặc %20.

Các ví dụ mã hóa ASCII

Tùy theo bộ kí tự sử dụng trên trang, trình duyệt sẽ mã hóa đầu vào. Bộ kí tự mặc định của HTML5 là UTF-8.

Kí tự Từ Windows-1252 Từ UTF-8
%80 %E2%82%AC
£ %A3 %C2%A3
© %A9 %C2%A9
® %AE %C2%AE
À %C0 %C3%80
Á %C1 %C3%81
 %C2 %C3%82
à %C3 %C3%83
Ä %C4 %C3%84
Å %C5 %C3%85

Bài trước: Mã hóa kí tự trong HTML (Charset) 

Bài sau: HTML và XHTML

Bài liên quan

Uniform Resource Locators - URL trong HTML

Uniform Resource Locators - URL là cách viết khác của một địa chỉ web. URL có thể cấu tạo thành từ các chữ cái (quantrimang.com) hoặc địa chỉ IP (192.68.20.50). Hầu hết người dùng sử dụng tên vì chúng dễ nhớ hơn. URL - Uniform Reousece Locators - Định vị ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 11:25 ngày 22/08/2018

Mã hóa URL trong HTML

Mã hóa các địa chỉ URL là việc dịch các ký tự không thể in được hoặc các ký tự với ý nghĩa đặc biệt trong địa chỉ URL thành một đại diện rõ ràng và được chấp nhận bởi hầu hết các máy chủ và trình duyệt. Những ký tự này bao gồm: Các ký hiệu mã hóa thay thế các ký tự bạn muốn với ba ký tự: ...

Hoàng Hải Đăng viết 14:16 ngày 14/08/2018

Khi nào JS được load trong HTML

Việc đặt một đoạn script JS trong HTML chắc hẳn đã quá quen thuộc với các bạn web developer, nhưng các bạn đã nắm hết được khi nào JS được chạy và khi nào JS chạy xong trong đoạn code HTML của bạn? Hôm nay tôi sẽ đi phân tích những cách load JS trong đoạn code HTML của bạn. Thông thường sẽ có 3 ...

Hoàng Hải Đăng viết 16:46 ngày 12/08/2018

10 Tính năng mới trong html 5.1

Các đặc điểm của HTML đã có một sự thay đổi lớn vào 1 vài tuần trước, khi mà W3C công bố giới thiệu về HTML 5.1 vào ngày 1 tháng 11 năm 2016. Ở trong blog, W3C gọi những cải tiến mới là “tiêu chuẩn vàng”, HTML 5.1 cung cấp cho chúng ta nhưng cách thức mới, để có thể sử dụng HTML tạo ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 14:23 ngày 12/08/2018

Tạo đường dẫn thân thiện (friendly url) trong rails 4

Chắc các bạn đã biết về SEO websites, và một trong nhiều cách thức đó là làm cho đường dẫn trở lên thân thiện (friendly url). Ví dụ như trong hai đường dẫn sau đây: http://www.example.com/posts/1 và http://www.example.com/posts/1-this-is-the-first-tutorial Thì đương nhiên chúng ta thấy ...

Bùi Văn Nam viết 13:14 ngày 12/08/2018
0