14/09/2018, 21:14

Backup/Restore (Sao lưu/Phục hồi) dữ liệu sử dụng key-value pairs with Android Backup Service - PHẦN 2

Ở phần trước, mình đã giới thiệu, hướng dẫn các bạn thực hành backup, restore sử dụng Key/Value với Android Backup Service . Tuy nhiên có 1 nhược điểm đó là quá trình backup sẽ không thể diễn ra ngay lập tức khi các bạn gọi phương thức BackupManager(context).dataChanged() . Thay vào đó, Trình ...

Ở phần trước, mình đã giới thiệu, hướng dẫn các bạn thực hành backup, restore sử dụng Key/Value với Android Backup Service. Tuy nhiên có 1 nhược điểm đó là quá trình backup sẽ không thể diễn ra ngay lập tức khi các bạn gọi phương thức BackupManager(context).dataChanged(). Thay vào đó, Trình quản lý sao lưu(Backup Manager) đợi một thời điểm thích hợp, sau đó thực hiện sao lưu cho tất cả các ứng dụng đã yêu cầu bản sao lưu kể từ lần sao lưu cuối cùng được thực hiện. Có nghĩa là khi bạn gọi BackupManager(context).dataChanged() thì BackupManager sẽ lắng nghe được yêu cầu backup từ ứng dụng của bạn, và có thể còn có những ứng dụng khác cũng request backup. Và đến 1 thời điểm thích hợp (không thể biết thời điểm cụ thể nào) thì trình BackupManager sẽ backup cho toàn bộ các ứng dụng có request backup. Vậy thì làm sao để các lập trình viên, tester có thể thực hiện việc backup/restore diễn ra ngay lập tức. Các bạn đừng lo lắng, Google đã support tận răng cho chúng ta rồi       </div>
      
     </div>
   </div>
   
   
   <div class=

Bài liên quan

[SQLSERVER] Hướng dẫn insert image vào cơ sở dữ liệu sử dụng OPENROWSET

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng OPENROWSET trong Sqlserver để đọc file hình ảnh từ ổ đĩa của bạn và lưu xuống cơ sỡ liệu Đầu tiên các bạn tạo cho mình bảng table imgTable với đoạn code bên dưới. CREATE TABLE ...

Bùi Văn Nam viết 00:37 ngày 02/10/2018

Bài 04: Insert dữ liệu sử dụng PHP

Như trong bài viết Câu lệnh Insert thêm dữ liệu trong MySQL mình đã nói để thêm mới một bản ghi(record) vào trong MySQL ta dùng câu lệnh INSERT Câu lệnh INSERT INTO được sử dụng để thêm các bản ghi mới vào bảng MySQL. INSERT INTO table_name (column1, column2, column3,...) VALUES (value1, ...

Bùi Văn Nam viết 16:54 ngày 01/10/2018

Bài 06: Tải thêm dữ liệu sử dụng jQuery Ajax và PHP từ cơ sở dữ liệu

Hiện này các trang web như Youtube, Facebook, Twitter đều sử dụng kỹ thuât tải thêm dữ liệu. Thì kỹ thuật này nó có ưu điểm gì? Trước kia chúng ta hay sử dụng phương pháp phân trang, khi người dùng muốn xem các dữ liệu cũ hơn. Sử dụng kỹ thuật này cho website của bạn sẽ tương tác với người dùng ...

Trần Trung Dũng viết 16:50 ngày 01/10/2018

Bài 11: Lọc dữ liệu sử dụng MySQL WHERE

Mệnh đề WHERE cho phép bạn xác định một tập kết quả các bản ghi chọn lọc dựa trên một biểu thức lọc đặc biệt hoặc nột biểu thức điều kiện. Cú pháp : Cú pháp MySQL chung của lệnh SELECT với mệnh đề WHERE để lấy dữ liệu là: SELECT truong1, truong2,...truongN FROM ten_bang [WHERE dieuKien1 [AND ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 16:37 ngày 01/10/2018

Cách sao lưu và phục hồi dữ liệu hiệu quả

Thời đại công nghệ bùng nổ với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin. Dữ liệu đóng vai trò là một tài sản quý giá đối với các doanh nghiệp và tổ chức. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thế giới số thì dữ liệu cũng có tốc độ tăng trưởng không ngừng. Sự tăng trưởng này đòi hỏi ...

Hoàng Hải Đăng viết 15:17 ngày 18/09/2018
0