07/09/2018, 17:55

Cập nhật Laravel 5.5 Phần 4: Exception Cực Chất'ss

Đối với anh em code dù là web hay app gì thì exception là thứ rất cần, đặt Exception thích hợp, chúng ta sẽ nắm bắt được lỗi xảy ra trên web của mình để khắc phục lỗi sớm nhất. Bây giờ bắt tay vào tìm hiểu nào

Đối với anh em code dù là web hay app gì thì exception là thứ rất cần, đặt Exception thích hợp, chúng ta sẽ nắm bắt được lỗi xảy ra trên web của mình để khắc phục lỗi sớm nhất.

Bây giờ bắt tay vào tìm hiểu nào 

Bài liên quan

Laravel 5.8: Cập nhật Carbon 2.0

Cảm ơn @kylekatarnls đã luôn tận tâm bảo trì Carbon (thư viện PHP Datetime), để từ phiên bản Laravel 5.8 tới đây chúng ta đã có thể sử dụng Carbon 1.0 và Carbon 2.0 . Bản cập nhật này bạn có thể sử dụng Carbon bất biến (immutable) và thậm chí trong project Laravel của bạn còn được sử dụng ...

Tạ Quốc Bảo viết 21:48 ngày 12/10/2018

Cập nhật Laravel 5.5 Phần 4: Exception Cực Chất'ss

Đối với anh em code dù là web hay app gì thì exception là thứ rất cần, đặt Exception thích hợp, chúng ta sẽ nắm bắt được lỗi xảy ra trên web của mình để khắc phục lỗi sớm nhất. Bây giờ bắt tay vào tìm hiểu nào

Trần Trung Dũng viết 17:55 ngày 07/09/2018

Cập nhật Laravel 5.5 Phần 7: Render Mail trực tiếp trên browser

Trước đây để làm việc về phần email bạn sẽ phải cấu hình driver smtp hay qua các mail services khác tốn rất nhiều kì công, sau đó gửi email đến chính email của mình, hoặc sử dụng các phương thức test khác để cuối cùng gửi 1 bản email hoàn chỉnh cho khách hàng hay người dùng của trang web mình. ...

Tạ Quốc Bảo viết 17:52 ngày 07/09/2018

Cập nhật Laravel 5.5 Phần 3: Blade Directives mới

Ở bản Laravel 5.5 sẽ được bổ sung 2 Blade Directives mới đó là @auth và @guest. Chúng được sử dụng để check xem user đã đăng nhập hay chưa? Đến đây các bạn tự hỏi rằng với phần 2 Blade::if thì các bạn có thể hoàn toàn tự custom được bằng đoạn code dưới đây mà. use IlluminateSupportFacades ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 17:52 ngày 07/09/2018

Cập nhật Laravel 5.5 Phần 5: Phương thức Routing mới

Bản Laravel 5.5 mới này Laravel bổ sung thêm 2 phương thức mới trong Route đó là Route::view và Route::redirect. Bình thường để trả về 1 view chúng ta thường làm 2 cách như sau: 1 là trong routes/web.php Route::get('/', function () { return view('welcome'); }); 2 là trong ...

Vũ Văn Thanh viết 17:48 ngày 07/09/2018
0