Đường dẫn tập tin trong HTML

Bài viết hướng dẫn cách tham chiếu bằng đường dẫn tới tập tin trong HTML. Đường dẫn tập tin trong HTML Đường dẫn tập tin là địa chỉ của tập tin trong cấu trúc thư mục của trang web, có thể dùng khi liên kết tới các tập tin ngoài như: Trang web Hình ...

Bài viết hướng dẫn cách tham chiếu bằng đường dẫn tới tập tin trong HTML.

Đường dẫn tập tin trong HTML

Đường dẫn tập tin là địa chỉ của tập tin trong cấu trúc thư mục của trang web, có thể dùng khi liên kết tới các tập tin ngoài như:

  • Trang web
  • Hình ảnh
  • Style Sheet
  • JavaScript
Đường dẫn  Mô tả
<img src="anh.jpg">  anh.jpg đặt trong cùng thư mục với trang hiện tại
<img src="images/anh.jpg">  anh.jpg đặt trong thư mục hình ảnh của thư mục hiện tại
<img src="/images/anh.jpg">  anh.jpg đặt trong thư mục ảnh gốc (root) của trang web hiện tại
<img src="../anh.jpg">  anh.jpg đặt trong thư mục trên thư mục hiện tại một bậc

Đường dẫn tập tin tuyệt đối

Đường dẫn tuyệt đối là URL đầy đủ của tập tin Internet.

<img src="https://www.quantrimang.com/hinhanh/anh.jpg " alt="Bầu trời">

Đường dẫn tập tin tương đối

Đường dẫn tương đối trỏ tới một tập tin có liên quan tới trang hiện tại. Ở ví dụ này, đường dẫn trỏ tới file trong thư mục hình ảnh cuối cùng của trang web hiện tại.

<img src="/hinhanh/anh.jpg" alt="Bầu trời">

Ở ví dụ này, đường dẫn trỏ tới tập tin trong thư mục hình ảnh đặt trong thư mục trên một cấp so với thư mục hiện tại.

<img src="../hinhanh/anh.jpg" alt="Bầu trời">

Thường thì nên dùng các đường dẫn tương đối (nếu có thể) vì trang web sẽ không bị bó buộc vào một URL nhất định. Tất cả các đường dẫn đều dùng được trên máy tính của bạn (localhost) và trên domain công cộng hiện tại cũng như tương lai.

Bài trước: JavaScript trong HTML 

Bài sau: Phần tử Head trong HTML

Bài liên quan

[Ubuntu] Đường dẫn thư mục trong Ubuntu – The path folder in Ubuntu

[Ubuntu] Đường dẫn thư mục trong Ubuntu – The path folder in Ubuntu Tháng Bảy 26, 2013 nguyenvanquan7826 Linux Leave a response Bình thường Folder của chúng ta thế này: Bây giờ muốn cho trên thanh công cụ là đường dẫn thì ...

Vũ Văn Thanh viết 21:50 ngày 01/10/2018

Hướng dẫn Import dữ liệu vào database từ tập tin excel trong c#

Ở bài viết này, Góc Kinh Nghiệm hướng dẫn bạn cách đọc dữ liệu tập tin excel, sau đó import dữ liệu đọc được vào database. Ở đây Góc Kinh Nghiệm sử dụng: Microsoft Excel 2003 SQL Server 2005 Visual Studio 2010 (Win Form) Mô tả: Người dùng nhất vào nút “Browse ...

Trần Trung Dũng viết 17:30 ngày 01/10/2018

Hướng dẫn cách đọc dữ liệu từ tập tin excel (.xls, .xlsx) trong C#

Trong ví dụ này, Góc Kinh Nghiệm hướng dẫn cách đọc dữ liệu từ tập tin excel (.xls, .xlsx) và hiển thị kết quả lên GridView sử dụng ASP.NET. Chúng ta sẽ kết nối với Microsoft Excel Workbook bằng cách sử dụng OLEDB.NET data provider. Chuẩn bị: Tạo một tập tin excel tên EmployeeInfo.xls ...

Trần Trung Dũng viết 17:29 ngày 01/10/2018

Cách đổi tên tự động nhiều tập tin trong C#

Hôm nay rãnh rỗi, ngồi mở thư mục images trong máy tính mình ra để xem những kỷ niệm đẹp, những buổi đi dã ngoại cùng gia đình và bạn bè. Hình ảnh sắp sếp lộn xộn, không theo một trật tự nào hết. Bây giờ muốn đổi tên chúng lại cho nó ngăn nắp, mà chẳng lẽ ngồi đổi bằng tay hả? Mấy trăm tấm, mấy ...

Vũ Văn Thanh viết 17:19 ngày 01/10/2018

Đường dẫn file trong HTML

Đường dẫn Mô tả <img src=”picture.jpg”> picture.jpg nằm cùng thư mục với trang hiện tại <img src=”images/picture.jpg”> picture.jpg ở thư mục images nằm trong thư mục hiện tại <img src=”/images/pictur ...

Hoàng Hải Đăng viết 14:49 ngày 07/09/2018
0