Chủ đề nổi bật
03/08/2018, 10:10

jQuery Selectors - Based On jQuery

Bản chất mọi truy vấn selector của jQuery thường dựa vào attributes của các thẻ HTML, bởi vì các gí trị ID hay CLASS cũng chính là các thuộc tính ...

Bản chất mọi truy vấn selector của jQuery thường dựa vào attributes của các thẻ HTML, bởi vì các gí trị ID hay CLASS cũng chính là các thuộc tính nhưng nó có tính chắc đặc biệt hơn đó là trong một trang tài liệu HTML thì ID là duy nhất còn CLASS thì có thể có nhiều. Và trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một số cách truy vấn selector thông dụng nhất khi sử dụng jQuery dựa vào ID và CLASS.

1. Danh sách các Selector thông dụng

Dưới đây là danh sách những selector thông dụng được sử dụng rất nhiều trong các ứng dụng viết bằng jQuery. Vì tính thông dụng của nó nên tôi sẽ tổng hợp nó trong một bài duy nhất này nhằm giúp các bạn dễ tìm kiếm tài liệu hơn.

STT Cú pháp Ý nghĩa
1 $('*') Chọn tất cả các thẻ HTML
2 $('.class-name') Chọn thẻ HTML có class class-name
3 $('element') Chọn tất cả thẻ có tên là element, ví dụ $('a') tức là chọn tất cả thẻ a
4 $('#id-name') Chọn thẻ có id là id-name
5 $('#id-name, .class-name') Chọn thẻ có id là id-name hoặc có class là class-name. Đây là truy vấn dựa vào nhiều dâu hiệu cách nhau bởi dấu phẩy

2. Các ví dụ về cách sử dụng

Sau đây là một số ví dụ cách sử dụng các Selector thông dụng trong jQuery mà bạn nên biết.

All Selector (“*”)

Thêm class selected cho tất cả thẻ HTML.

Demo RUN
$('*').addClass('selected');

Class Selector (“.class”)

Thêm class selected vào tất cả thẻ HTML có class là freetuts.

Demo RUN
$('.freetuts').addClass('selected');

Element Selector (“element”)

Thêm class selected vào tất cả thẻ a.

Demo RUN
$('a').addClass('selected');

ID Selector (“#id”)

Thêm class selected vào thẻ có id là freetuts.

Demo RUN
$('#freetuts').addClass('selected');

Multiple Selector (“selector1, selector2, selectorN”)

Thêm class selected vào thẻ có id là freetuts hoặc có class là freetuts.

Demo RUN
$('#freetuts, .freetuts').addClass('selected');

3. Tổng kết

Trên là 5 loại selector thường được sử dụng trong jQuery mà bạn nên biết. Trong 5 loại đó thì Selector theo ID hoặc Class là thường được lựa chọn bởi vì cấu trúc HTML trong thực tế đa số người ta sử dụng ID và Class.

BÀI KẾ SAU
BÀI KẾ TIẾP

Nguồn: code24h.com

Bài liên quan
Mới nhất

Hiệu ứng trong jQuery

jQuery cung cấp một giao diện đơn giản để thực hiện các loại hiệu ứng tuyệt vời đa dạng. Các phương thức jQuery cho phép chúng ta áp dụng nhanh chóng các hiệu ứng phổ biến với cấu hình tối thiểu. Chương này sẽ bàn luận tất cả phương thức jQuery quan trọng để tạo các Visual Effect. Hiển ...

Cơ bản về jQuery

jQuery là một Framework được xây dựng dựa trên các tính năng của JavaScript. Vì thế trong khi phát triển các ứng dụng sử dụng jQuery, bạn có thể sử dụng tất cả các hàm và các tính năng khác được bổ trợ trong JavaScript. Chương này sẽ giải thích hầu hết khái niệm cơ bản thường được sử dụng ...

jQuery Ajax

AJAX là từ viết tắt của Asynchronous JavaScript and XML và công nghệ này giúp chúng ta tải dữ liệu từ Server mà không cần Refresh trình duyệt. Nếu bạn cảm thấy mới mẻ với AJAX, mình đề nghị bạn nên truy cập trang: Ajax Tutorial trước khi theo dõi những gì được đề cập trong chương này. ...

Plugins trong jQuery

Plug-in là một phần của code được viết theo một JavaScript file chuẩn. Những file này cung cấp các phương thức jQuery hữu ích mà có thể được sử dụng cùng với các phương thức jQuery Library. Có rất nhiều jQuery plug-in có sẵn để bạn có thể tải về từ kho lưu tại: http://jquery.com/plugins. ...

Xử lý sự kiện trong jQuery

Chúng ta có khả năng tạo các trang web động bởi sử dụng các Sự kiện (Event). Các sự kiện là các hành động mà có thể được phát hiện bởi ứng dụng web của bạn. Sau đây ví dụ một số sự kiện: Khi các sự kiện này được kích hoạt, bạn có thể sử dụng các hàm custom để phản hồi bất kỳ những gì ...

Thao tác DOM trong jQuery

jQuery cung cấp các phương thức để thao tác với DOM một cách cực kỳ hiệu quả. Bạn không cần viết những đoạn code quá dài để sửa đổi giá trị thuộc tính của bất kỳ phần tử nào hoặc để trích (extract) các đoạn HTML code từ một thẻ p hoặc div. jQuery cung cấp các phương thức như .attr(), ...

Thuộc tính trong jQuery

Một số thành phần cơ bản nhất, chúng ta có thể thao tác với các phần tử DOM, là các đặc tính và các thuộc tính được gán cho các phần tử đó. Hầu hết những thuộc tính này là có sẵn thông qua JavaScript như là các thuộc tính DOM node. Một số thuộc tính phổ biến hơn là: Xem xét đoạn HTML ...

CSS Selector trong jQuery

Thư viện jQuery hỗ trợ gần như tất cả các Selector trong Cascading Style Sheet (CSS), khi đã được đề cập trên World Wide Web Consortium. Sử dụng thư viện jQuery, các nhà lập trình có thể nâng cấp các Website của họ mà không cần lo lắng về các trình duyệt và phiên bản của nó, miễn là các ...

jQuery là gì

jQuery là gì? jQuery là một thư viện kiểu mới của JavaScript, được tạo bởi John Resig vào năm 2006 với một phương châm tuyệt vời: Write less, do more - Viết ít hơn, làm nhiều hơn . jQuery làm đơn giản hóa việc truyền tải HTML, xử lý sự kiện, tạo hiệu ứng động và tương tác Ajax. Với ...

Truy cập DOM trong jQuery

jQuery là một công cụ vô cùng mạnh mẽ. Nó cung cấp các phương thức đa dạng để truy cập DOM (DOM Traversal Method), giúp chúng ta chọn các phần tử trong một tài liệu một cách ngẫu nhiên hoặc theo phương thức liên tục. Hầu hết DOM Traversal Method không sửa đổi đối tượng jQuery và chúng được ...