03/08/2018, 10:10

Bài 17: Sử dụng AS (Alias) trong MySQL

Ở trong bài học phép tích trong MySQL chúng ta có làm một số ví dụ và tôi cũng có nói rằng khi tích hai bảng với nhau nếu có tên column trùng nhau ...

Ở trong bài học phép tích trong MySQL chúng ta có làm một số ví dụ và tôi cũng có nói rằng khi tích hai bảng với nhau nếu có tên column trùng nhau thì phải sử dụng cú pháp ten_tabe.ten_field. Điều này thật là phiền nếu như tên bảng quá dài như ví dụ dưới đây:

SELECT tb_freetuts_product.cate_id, tb_freetuts_product.title, tb_freetuts_product_cate.title
FROM tb_freetuts_product, tb_freetuts_product_cate
WHERE tb_freetuts_product.cate_id = tb_freetuts_product_cate.id

Chưa tính đến chuyện tên column bị trùng nên dẫn đến sai. Vậy có giải pháp nào xử lý vụ này không? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

1. Sử dụng AS (Alias) trong MySQL

Câu trả lời cho câu hỏi trên là ta sẽ sử dụng từ khóa AS (Alias) để đặt lại cái định danh mới cho Table, Column.

Chúng ta có hai cách viết như sau:

  • old_name AS new_name
  • old_name new_name

Nghĩa là ta sử dụng từ khóa AS để đặt tên mới hoặc là bỏ luôn chữ AS.

Sau đây là một số ví dụ:

# Sử dụng AS (Alias) cho column

Ví dụ: Trường hợp này cả hai bảng trùng tên column title nên ta phải dùng AS để định cái tên mới cho cả hai.

SELECT 
	tb_freetuts_product.cate_id AS cate_id, 
	tb_freetuts_product.title AS product_title, 
	tb_freetuts_product_cate.title AS cate_title
FROM 
	tb_freetuts_product, tb_freetuts_product_cate
WHERE 
	tb_freetuts_product.cate_id = tb_freetuts_product_cate.id
Hoặc:
SELECT 
	tb_freetuts_product.cate_id cate_id, 
	tb_freetuts_product.title product_title, 
	tb_freetuts_product_cate.title cate_title
FROM 
	tb_freetuts_product, tb_freetuts_product_cate
WHERE 
	tb_freetuts_product.cate_id = tb_freetuts_product_cate.id

Kết quả trả về của ví dụ này gồm các column: cate_id | product_title | cate_title

# Sử dụng AS (Alias) cho table

Ví dụ: Trường hợp này tên dài quá nên sử dụng AS để viết ngắn gọn hơn.

SELECT 
	product.cate_id AS cate_id, 
	product.title AS product_title, 
	cate.title AS cate_title
FROM 
	tb_freetuts_product AS product, tb_freetuts_product_cate AS cate
WHERE 
	product.cate_id = product.id

Như vậy khi ta đặt alias cho tên table thì ở WHERE và SELECT sử dụng ngắn gọn hơn rất nhiều.

2. Lời kết

Việc sử dụng AS (Alias) trong MySQL khi viết câu truy vấn giúp câu SQL ngắn gọn hơn rất nhiều. Trường hợp tên field bị trùng nhau thì chúng ta phải sử dụng AS để đặt một cái tên định danh mới cho các field. Riêng với Table thì nếu dùng AS thì ở WHERE và SELECT có thể lấy tên của  AS thay vì lấy tên gốc của table.

BÀI KẾ SAU
BÀI KẾ TIẾP

Nguồn: code24h.com

Bài liên quan

[BÀI 11]Sử dụng Position: Fixed trong CSS

Position: Fixed – Position : Fixed cho kết quả tương tự như Position: Absolute, chỉ khác là khi kéo thanh cuộn ngang, dọc thì vị trí của đối tượng được giữ nguyên không thay đổi. -Theo mặc định thì Fixed sẽ lấy luôn cửa sổ trình duyệt làm nơi để làm chuẩn. Nhưng nếu một trong các thẻ cha ...

Vũ Văn Thanh viết 17:08 ngày 04/10/2018

Bài 13: Sử dụng AS (Alias) trong MySQL

Trong nội dung bài viết này mình sẽ trình bày về Alias trong MySQL. Thì alias là cái gì và chúng có vai trò như thế nào? Chúng ta sẽ đi tìm hiểu tìm hiểu một số nội dung sau: Alias là gì Có bao nhiều loại Alias Alias được dùng như thế nào. 1. Alias là gì. Alias là một tên giả hay ...

Trần Trung Dũng viết 16:41 ngày 01/10/2018

Bài 15: Sử dụng ALTER TABLE trong MySQL

Bạn có thể sử dụng câu lệnh ALTER TABLE để thay đổi cấu trúc bảng hiện tại.Câu lệnh ALTER TABLE cho phép bạn làm những việc như sau: Thêm cột & Xóa cột Thay đổi loại dữ liệu của cột Thêm khóa chính (PRIMARY KEY) Thay đổi tên bảng Một số tính năng khác(More) Cú pháp của ALTER ...

Hoàng Hải Đăng viết 16:41 ngày 01/10/2018

Bài 19: Sử dụng Regular expression trong MYSQL

Trong loạt các bài viết trước mình đã viết về Regular Expression . Trong bài viết này mình sẽ nói về Regular expression được sử dụng thế nào trong truy vấn dữ liệu. Mình sẽ nhắc lại một số ký hiệu Meta được sử dụng trong MySQL. Những ký tự này mình đã trình bày tại các quy tắc cơ bản của ...

Vũ Văn Thanh viết 16:40 ngày 01/10/2018

Cách sử dụng AS (Alias) trong MySQL

Giới hạn kết quả trả về với lệnh LIMIT trong MySQL Tìm hiểu phép tích đề cát trong MySQL Gộp các kết quả với toán tử UNION trong MySQL Tìm hiểu Select trong khoảng với BETWEEN Hướng dẫn sử dụng AS (Alias) trong MySQL, sử dụng từ khóa AS (Alias) để đặt định danh mới cho Table, Column ...

Tạ Quốc Bảo viết 17:19 ngày 04/09/2018
0