12/10/2018, 15:31

Nuxt.js: Authentication sử dụng Laravel làm server

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn làm đăng nhập và xác thực người dùng khi xây dựng ứng dụng web với Nuxt.js. Ngoài ra là một số vấn đề khi làm việc với Nuxt.js 1. Chuẩn bị Tải về một project Nuxt.js sạch yarn create nuxt-app <my-project> // yarn create nuxt-app blog Tải về một ...

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn làm đăng nhập và xác thực người dùng khi xây dựng ứng dụng web với Nuxt.js.

Ngoài ra là một số vấn đề khi làm việc với Nuxt.js

1. Chuẩn bị

Tải về một project Nuxt.js sạch

yarn create nuxt-app <my-project>

// yarn create nuxt-app blog

Tải về một project Laravel sạch nữa:

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel blogServer "5.6.*"

Ờ vậy là xong rồi       </div>
      
     </div>
   </div>
   
   
   <div class=

Bài liên quan

Nuxt.js: Authentication sử dụng Laravel làm server

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn làm đăng nhập và xác thực người dùng khi xây dựng ứng dụng web với Nuxt.js. Ngoài ra là một số vấn đề khi làm việc với Nuxt.js 1. Chuẩn bị Tải về một project Nuxt.js sạch yarn create nuxt-app <my-project> // yarn create nuxt-app blog Tải về một ...

Bùi Văn Nam viết 15:31 ngày 12/10/2018

Sử dụng Laravel Collections trong JavaScript với Collect.js

Chào mọi người, một tháng lại đi qua, mình đã trở lại và ăn hại gấp đôi (hehe). Trong quá trình phát triển các ứng dụng, chắc hẳn bạn đã từng phải xử lý các thao tác tính toán, tìm kiếm, sắp xếp, ... phức tạp trên một tập dữ liệu. Việc này có lẽ đã khiến cho bạn tốn kha khá thời gian. Chính vì ...

Tạ Quốc Bảo viết 17:47 ngày 12/08/2018

Laravel 5.5 và React JS Phần 2: Thêm sửa xoá sử dụng Laravel làm Restful API và Reactjs làm Frontend

Ở phần trước chúng ta đã tìm hiểu cách cài đặt Laravel với React Preset ở bài viết Laravel 5.5 và React JS Phần 1: Cài đặt và Hiển thị ví dụ, phần này chúng ta sẽ làm thêm sửa xoá cơ bản sử dụng Laravel và Reactjs. Tạo seeder cho bảng users: php artisan make:seeder UsersTableSeeder Thêm ...

Bùi Văn Nam viết 17:29 ngày 12/08/2018

Build API sử dụng Laravel và GrapQl - Mutation/JWT Authentication (Part 2)

Trong bài viết trước, chúng ta đã học cách xây dựng API xây dựng sử dụng Laravel và GraphQL cho danh sách product và user, nếu bạn chưa đọc thì bạn nên đọc nó trước. Còn bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về Mutation và Authentication API với GraphQL. GraphQL là công nghệ tuyệt vời để tạo ra API đơn ...

Tạ Quốc Bảo viết 17:01 ngày 12/08/2018

API Authentication sử dụng JWT trong Laravel

Hôm nay mình xin giới thiệu tới các bạn một ví dụ về API Authentication trong Laravel sử dụng JWT. Đây là một ví dụ mà mình thấy khá hữu ích trong việc xác thực người dùng trong các ứng dụng web. JSON Web Token (JWT) là một tiêu chuẩn mở (RFC 7519) định nghĩa một cách nhỏ gọn và an toàn để ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 15:47 ngày 12/08/2018
0