07/09/2018, 15:23

Tìm hiểu các đối tượng JSON

Cú pháp đối tượng { "name":"John", "age":30, "car":null } Đối tượng JSON được viết trong dấu ngoặc nhọn {}. Các đối tượng JSON được viết bằng các cặp khóa / giá trị. Các khóa phải là chuỗi, và các giá trị phải là một loại dữ liệu JSON hợp lệ (chuỗi, số, đối ...

Cú pháp đối tượng

{ "name":"John", "age":30, "car":null }

Đối tượng JSON được viết trong dấu ngoặc nhọn {}. Các đối tượng JSON được viết bằng các cặp khóa / giá trị.

Các khóa phải là chuỗi, và các giá trị phải là một loại dữ liệu JSON hợp lệ (chuỗi, số, đối tượng, mảng, boolean hoặc null). Các khóa và giá trị được phân cách bởi dấu hai chấm. Mỗi cặp khóa / giá trị được phân cách bằng dấu phẩy.

Truy cập các giá trị đối tượng

Bạn có thể truy cập các giá trị đối tượng bằng cách sử dụng ký hiệu dấu chấm (.):

myObj = { "name":"John", "age":30, "car":null };
x = myObj.name;

Bạn cũng có thể truy cập các giá trị đối tượng bằng cách sử dụng dấu ngoặc ([]):

myObj = { "name":"John", "age":30, "car":null };
x = myObj["name"];

Vòng lặp một đối tượng

Bạn có thể lặp qua các thuộc tính của đối tượng bằng cách sử dụng vòng lặp for-in:

myObj = { "name":"John", "age":30, "car":null };
for (x in myObj) {
  document.getElementById("demo").innerHTML += x;
}

Trong vòng lặp for-in, sử dụng dấu ngoặc để truy cập các giá trị thuộc tính:

myObj = { "name":"John", "age":30, "car":null };
for (x in myObj) {
  document.getElementById("demo").innerHTML += myObj[x];
}

Đối tượng JSON lồng nhau

Giá trị trong một đối tượng JSON có thể là một đối tượng JSON.

myObj = {
  "name":"John",
  "age":30,
  "cars": {
    "car1":"Ford",
    "car2":"BMW",
    "car3":"Fiat"
  }
 }

Bạn có thể truy cập các đối tượng JSON lồng nhau bằng cách sử dụng dấu chấm hoặc khung chú thích:

x = myObj.cars.car2;
//or:
x = myObj.cars["car2"];

Sửa đổi giá trị

Bạn có thể sử dụng dấu chấm để sửa đổi bất kỳ giá trị nào trong đối tượng JSON:

myObj.cars.car2 = "Mercedes";

Bạn cũng có thể sử dụng dấu ngoặc để sửa đổi một giá trị trong một đối tượng JSON:

myObj.cars["car2"] = "Mercedes";

Xóa thuộc tính của đối tượng

Sử dụng từ khóa delete để xóa thuộc tính từ đối tượng JSON:

delete myObj.cars.car2;
Tham khảo thêm các khóa học lập trình web từ Front-end đến Back-end do trực tiếp giảng viên quốc tế trường FPT Arena giảng dạy giúp bạn thành thạo kỹ năng lập trình web từ CƠ BẢN – NÂNG CAO với giá chỉ từ 290,000đ:
 • Học lập trình front-end cơ bản với bootstrap 4/html5/css3
 • Học lập trình front-end nâng cao qua Project thực tế
 • Học thiết kế web với Photoshop, CSS theo kiểu SASS
 • Học cách sử dụng Git_hub cho lập trình viên
 • Học lập trình Back-end PHP theo mô hình MVC cơ bản
 • Học lập trình Back-end PHP theo mô hình MVC nâng cao
 • Học lập trình Cơ sở dữ liệu với AngularJS
 • Học lập trình theme wordpress. Làm ra mọi website hoàn chỉnh với wordpress
 • Combo lập trình front-end từ cơ bản – nâng cao
 • Combo lập trình back-end từ cơ bản đến nâng cao
 • Combo lập trình web với word press từ A-Z
Bài liên quan

Lập Trình Hướng Đối Tượng: Tìm hiểu các phương thức magic

Lập Trình Hướng Đối Tượng: Tìm hiểu các phương thức magic Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu những kiến thức rất cơ bản về mô hình lập trình hướng đối tượng . Trong bài lần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các phương thức magic. Một trong những yếu tố giúp cho hướng đối tượng trở ...

Hoàng Hải Đăng viết 15:11 ngày 19/09/2018

Tìm hiểu các đối tượng JSON

Cú pháp đối tượng { "name":"John", "age":30, "car":null } Đối tượng JSON được viết trong dấu ngoặc nhọn {}. Các đối tượng JSON được viết bằng các cặp khóa / giá trị. Các khóa phải là chuỗi, và các giá trị phải là một loại dữ liệu JSON hợp lệ (chuỗi, số, đối ...

Vũ Văn Thanh viết 15:23 ngày 07/09/2018

Tìm hiểu các mảng JSON

Mảng là đối tượng JSON [ "Ford", "BMW", "Fiat" ] Mảng trong JSON hầu như giống với mảng trong JavaScript. Trong JSON, giá trị mảng phải là kiểu chuỗi, số, đối tượng, mảng, boolean hoặc null. Trong JavaScript, các giá trị mảng có thể là tất cả các điều trên, ...

Tạ Quốc Bảo viết 15:22 ngày 07/09/2018

Tìm hiểu các method của component trong React js với ES6

1: Khái niệm Component Trong React, chúng ta xây dựng trang web sử dụng những thành phần (component) nhỏ. Chúng ta có thể tái sử dụng một component ở nhiều nơi, với các trạng thái hoặc các thuộc tính khác nhau, trong một component lại có thể chứa thành phần khác. Mỗi component trong React có một ...

Tạ Quốc Bảo viết 14:22 ngày 12/08/2018

Tìm hiểu mã nguồn mở PHP CMS Drupal hướng dẫn tìm hiểu các thành phần của Drupal - bài 2

Mở đầu Tiếp theo loạt bài viết về Drupal. Sau đây tôi xin hướng dẫn các bạn tìm hiểu các module cơ bản và cần thiết của Drupal. Ở đây tôi hướng dẫn các bạn tìm hiểu với Drupal 8, version tính đến thời điểm hiện tại là mới nhất. Chi tiết về việc cài đặt bạn có thể xem tại Tìm hiểu mã nguồn mở ...

Hoàng Hải Đăng viết 13:36 ngày 12/08/2018
0