12/08/2018, 14:51

Ekispert (駅すぱあと)API_Gợi ý cho bài toán chức năng tìm đường và tính toán phí giao thông ở Nhật. (Phần 1)

Bạn đang xây dựng hệ thống cho công ty, web site hay là app smartphone cho khách hàng Nhật Bản. Và họ có mong muốn add thêm chức năng tìm kiếm đường đi hay thanh toán kinh phí giao thông...vào. Nhưng để phát triển chức năng đó thì cần tốn nhiều kinh phí và thời gian vượt bugket của dự án. Vậy một ...

Bạn đang xây dựng hệ thống cho công ty, web site hay là app smartphone cho khách hàng Nhật Bản. Và họ có mong muốn add thêm chức năng tìm kiếm đường đi hay thanh toán kinh phí giao thông...vào. Nhưng để phát triển chức năng đó thì cần tốn nhiều kinh phí và thời gian vượt bugket của dự án. Vậy một trong những lựa chọn hàng đầu cho dự án bạn là sử dụng service của bên thứ 3. Ở đây mình gửi đến bạn gợi ý là sử dụng Ekispert (駅すぱあと) API. Document về API thì có khá chi tiết nhưng lại viết hoàn toàn bằng tiếng Nhật. Đối với những dev không đọc được tiếng Nhật thì việc implement có gặp nhiều khó khăn nên mình sẽ tóm tắt lại thành bản tiếng Việt để chia sẽ.

Khái quát

Item
API Endpoint
SSL Support
HTTP method có thể sử dụng
response data format có thể sử dụng

Spec chi tiết của API

Content-Type của response header

Format của từng Content-Type của response header thì sẽ trả về giá trị như bên dưới. Trường hợp json thì giá trị trả về thay đổi theo Accept của request header.

format Content-Type
xml application/xml;charset=utf-8
json Trường hợp chỉ application/json, application/* application/json;charset=utf-8
Trường hợp chỉ text/plain, text/* text/plain;charset=utf-8 .
Trường hợp * / * , chưa chỉ địnhtext/plain;charset=utf-8

Trường hợp chỉ định tiếng Nhật ở request parameter

Trường hợp trong request parameter có bao gồm tiếng Nhật thì, hãy encode URL bằng UTF8 (Percent encode) phần tiếng nhật. GET /v1/xml/station?key=xxx&name=%93%8c%8b%9e

Multipe chỉ định

Trong request parameter của các API thì có cho phép đa chỉ định. Trường hợp multipe chỉ định paramater đó thì hãy ghi phân cách giá trị bằng dấu hai chấm (      </div>
      
      <div class=

0