Bài viết mới nhất

Giới thiệu Stored Procedure trong SQL Server - SQL Server nâng cao

Trong bài này bạn sẽ được tìm hiểu khái niệm về stored procedure trong SQL Server, qua đó bạn sẽ biết được cách tạo mới, thực thi, thay đổi và xóa stored procedure. 1. Stored Procedure là gì? Stored procedure là tập hợp một hoặc nhiều câu lệnh T-SQL thành một nhóm đơn vị xử lý logic và được ...

Tác giả: Tạ Quốc Bảo viết 14:50 ngày 06/04/2021

Bảng tạm Temporary Tables trong SQL Server - SQL Server nâng cao

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách tạo và sử dụng bảng tạm Temporary table trong SQL Server, cách sử dụng bảng tạm hiệu quả nhất. 1. Temporary Table là gì? Temporary Table hay còn gọi là bảng tạm, đây là một dạng table đặc biệt được lưu trữ tạm thời trên SQL Server, nó rất hữu ích để lưu kết ...

Tác giả: Tạ Quốc Bảo viết 14:50 ngày 06/04/2021

Lệnh Create Database trong SQL Server - SQL Server căn bản

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh tạo create database trong SQL Server, đây là lệnh tạo ra một database mới. Lệnh này tương đối đơn giản nên bài này sẽ tương đối ngắn. Trước khi bắt đầu bạn hãy đọc bài kết nối vào SQL Server để biết cách chạy một câu truy vấn SQL bằng công cụ SQL ...

Tác giả: Hoàng Hải Đăng viết 14:50 ngày 06/04/2021

Lấy bài viết ngẫu nhiên trong MySQL (Random Records) - MySQL nâng cao

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách lấy dữ liệu ngâu nhiên trong MySQL, đây là chức năng thường gặp khi bạn xây dựng các ứng dụng Website có sử dụng MySQL. Điển hình như: Hiển thị bài ngẫu nhiên bên Sidebar Hiển thị bài ngẫu nhiên liên quan đến bài viết 1. Lấy record ngẫu nhiên ...

Tác giả: Bùi Văn Nam viết 14:50 ngày 06/04/2021

Cách đánh Index trong MySQL: Index là gì và cách tạo thế nào? - MySQL nâng cao

Trong bài này bạn sẽ được học cách sư dụng lệnh CREATE INDEX để tạo Index trong MySQL, đây là một kỹ thuật giúp bạn tối ưu truy vấn trong CSDL MySQL. Thực ra khóa chính Primary Key cũng là một loại Index có tên gọi là Primary Key Index. Đây là kiểu index đặc biệt nên cho tốc độ truy vấn cực ...

Tác giả: Bùi Văn Nam viết 14:50 ngày 06/04/2021

Group By trong MySQL - MySQL căn bản

Group By trong MySQL có công dụng gom nhóm dữ liệu theo một hoặc nhiều field nào đó. Nó rất hữu ích khi xuất dữ liệu trong báo cáo, nhưng sẽ ảnh hưởng đến tốc độ xử lý của cấu truy vấn. Nói là ảnh hưởng nhưng thực tế bắt buộc ta phải sử dụng lệnh này, nếu không bạn sẽ không thể lọc dữ liệu chính ...

Tác giả: Bùi Văn Nam viết 14:50 ngày 06/04/2021

Cài đặt MySQL và tham quan PHPMyAdmin - MySQL căn bản

Trong bài đầu tiên này chúng ta sẽ tìm hiểu cách cài đặt MYSQL và tham quan sơ qua hệ quản trị CSDL MySQL. Thật ra ban đầu mình muốn bỏ qua bài này nhưng sợ một số ban newbie sẽ không hiểu nên mình đưa vào thành một bài luôn cho tiện trình bày. 1. Cài đặt MYSQL Để cài đặt MySQL rất đơn giản ...

Tác giả: Bùi Văn Nam viết 14:50 ngày 06/04/2021

Event trong laravel

Sự kiện là một cách tuyệt vời để tách riêng các khía cạnh khác nhau của ứng dụng của bạn, vì một sự kiện đơn lẻ có thể có nhiều người nghe không phụ thuộc lẫn nhau. Ví dụ: bạn có thể gửi thông báo Slack cho người dùng của mình mỗi lần đơn đặt hàng được giao. Thay vì ghép mã xử lý đơn đặt hàng của ...

Tác giả: Hoa Nguyen viết 08:49 ngày 10/11/2018

NoSQL nghĩa là gì? Tại sao lại là NoSQL?

NoSQL là một khái niệm chỉ về một lớp các hệ cơ sở dữ liệu không sử dụng mô hình quan hệ (RDBMS). RDBMS vốn tồn tại khá nhiều nhược điểm như có hiệu năng không tốt nếu kết nối dữ liệu nhiều bảng lại hay khi dữ liệu trong một bảng là rất lớn. NoSQL thường được hiểu là Not Only SQL một dạng cơ sở dữ ...

Tác giả: Son Dong viết 00:13 ngày 10/11/2018

Promise trong Javascript

Vậy promise sinh ra để xử lý kết quả của một hành động cụ thể, kết quả của mỗi hành động sẽ là thành công hoặc thất bại và Promise sẽ giúp chúng ta giải quyết câu hỏi "Nếu thành công thì làm gì? Nếu thất bại thì làm gì?". Cả hai câu hỏi này ta gọi là một hành động gọi lại (callback ...

Tác giả: Pham Dat viết 23:45 ngày 09/11/2018