Hỏi đáp Tạo câu hỏi

Viết chương trình minh họa thuât toán Prim tìm cây khung tối thiểu của đồ thị ( viết giúp mình bằng C với ạ mình cảm ơn rất nhiều ^_^)

<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset =" UTF-8"> </head> <body> <p>Viết chương trình minh họa thuât toán Prim tìm cây khung tối thiểu của đồ thị ( viết giúp mình ...

chu hữu thư viết 2 tuần trước

Xây dựng các lớp đối tượng hình học như: điểm, đoạn thẳng, đường tròn, hình chữ nhật, hình vuông, tam giác, hình bình hành, hình thoi. Mỗi lớp có các thuộc tính riêng để xác định được hình vẽ biểu diễn của nó như đoạn thẳng thì có điểm đầu, điểm cuối… Mỗi

Xây dựng các lớp đối tượng hình học như: điểm, đoạn thẳng, đường tròn, hình chữ nhật, hình vuông, tam giác, hình bình hành, hình thoi. Mỗi lớp có các thuộc tính riêng để xác định được ...

phạm ngocthuy viết 2 tuần trước

em lỡ xóa path trong regedit phải làm sao ạ

em lỡ xóa path trong regedit phải làm sao ạ

FreeFire Trà My viết 22:03 ngày 06/08/2021

hộ emvs mn

Dùng hàm find để trả ra các số âm trong mảng ListNumber = [-3, 5, -7, 9, -10]

TQ phuc viết 17:42 ngày 25/07/2021

hộ em vs cơn mn nhiều ạ

Cho mảng sau : listNum = [1,4,7,8,9,13,55,67]. Tính trung bình cộng các phần tử ở vị trí lẻ ( Dùng vòng lặp for, if else để lấy vị trí lẻ ). VD: 4+8+13+67 chia 4 và lấy kết quả Dùng splice để chèn ...

TQ phuc viết 15:49 ngày 24/07/2021

Lỗi nay sửa như thế nào ạ. IndexError: list index out of range

f=open('xeplich.inp','r') n=int(f.readline()) l=int(f.readline()) m=f.readline() m=m.split() a=[] for i in m: a.append(int(i)) f.close() print(a) f=open('xeplich.out' , 'w') dem=0 i=0 while i<=n: s=0 p=s+a[i] while ...

Phạm Thị diễm viết 04:52 ngày 23/07/2021

nhập từ bàn phím 2 số nguyên M,N. nhập vào từ bàn phím ma trận kích thước MxN. In ma trận ra màn hình theo dạng bảng. Hiển thị các phần tử lẻ có trong ma trận ra màn hình. Tính trung bình cộng các phần tử thuộc cột K của ma trận

nhập từ bàn phím 2 số nguyên M,N. nhập vào từ bàn phím ma trận kích thước MxN. In ma trận ra màn hình theo dạng bảng. Hiển thị các phần tử lẻ có trong ma trận ra màn hình. Tính trung bình cộng ...

Vũ Phúc viết 08:09 ngày 14/05/2021

e không hiểu đoạn( answer = answer * a ) , đề bài là : Bạn hãy viết chương trình nhập từ bàn phím hai số nguyên dương a và b. Sau đó hiển thị ra màn hình kết quả của ab. và tại sao là b--

#include<stdio.h> int main() { int a, b; scanf("%d%d", &a, &b); int answer = 1; while (b > 0) { answer = answer * a; b--; } printf("%d", answer); return 0; }

Lãm viết 10:05 ngày 21/04/2021

Trong phần tạo giao diện bằng Tkinter trong python Khi tạo ra chương trình cần nhập nhiều lần vào 1 ô thì phải viết câu lệnh gì vậy ạ

from random import * from tkinter import * def Run(): while True: t = randrange(1, 101) dem = 8 x=int(DD.get()) if x > t: KQ.set("INCORRECT, số bạn > số máy!!") dem -= 1 elif x < ...

Thái Việt Cường viết 23:44 ngày 19/04/2021

bắt đầu học lập trình

Cho mình hỏi khi bắt đầu hoc trình nên học những ngôn ngữ lập trình nào đầu tiên.Học nhwunxg ngôn ngữ lập trình nào để có thể sau này ra làm game CHÂN THÀNH CẢM ƠN!

đinh bá hiếu viết 14:22 ngày 11/04/2021

mình chạy chương trình này nhưng nó báo lỗi liên tục và mình không biết cách sửa, mình dùng DevC++

#include<math.h> #include <iostream> using namespace std; int main(){ int m,n,a,b; printf("Enter m="); scanf("%d", &m); printf("Enter n="); scanf("%d", &n); int UCLN(int m, ...

Vũ Đức Quang viết 12:01 ngày 24/02/2021

PWM kênh N

Xin chỉ cách dùng PWM kênh N trên MikroC với STM32 Chào mọi người Mình dùng lệnh PWM_TIM1_Start(_PWM_CHANNEL1, &_GPIO_MODULE_TIM1_CH1N_PE8); Nhưng Mikroc báo lỗi, thông thường với TIM1_CH1 thì được nhưng ...

Phạm Duy Quý viết 15:31 ngày 31/01/2021

em bị lỗi "too few arguments to function call" xin các ac cao nhân chỉ giúp em

#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> typedef struct lisOfBook { char name [ 30 ]; char author [ 30 ]; float ID [ 10 ]; char category [ 20 ]; int status ...

Le Tai viết 13:52 ngày 24/12/2020

Bài toán Josephus nâng cao

Trong bài toán Josephus, một nhóm binh sĩ bị kẻ thù bao vây và một binh sĩ được chọn để đi cầu cứu. Việc chọn thực hiện như sau: Một số nguyên n và một binh sĩ được chọn một cách ngẫu nhiên. Các binh sĩ được sắp theo ...

HuynhVuHoa viết 22:36 ngày 22/10/2020

cho mình hỏi cách bật lại thanh công cụ của c free kểu gì vậy ?? mình lỡ tay tắt hết luôn rồi.

cho mình hỏi cách bật lại thanh công cụ của c free kểu gì vậy ?? mình lỡ tay tắt hết luôn rồi.

NDC viết 12:20 ngày 01/01/2020
1 2 3 4 .. > >>