24/01/2019, 15:23

Reactjs với Semantic UI Component Frameworks

Trong quá trình xây dựng project việc lựa chọn một Front-end framework đảm nhận việc xử lý phần UI là không thể nếu ta muốn có một giao diện đẹp và tiết kiệm thời gian. Trong lập trình front-end thuần túy ta thấy rất nhiều sự lựa chọn là Bootstrap, Foundation, Material UI .., trong Reactjs sự lựa ...

Trong quá trình xây dựng project việc lựa chọn một Front-end framework đảm nhận việc xử lý phần UI là không thể nếu ta muốn có một giao diện đẹp và tiết kiệm thời gian. Trong lập trình front-end thuần túy ta thấy rất nhiều sự lựa chọn là Bootstrap, Foundation, Material UI .., trong Reactjs sự lựa chọn nhiều ta nhận thấy là Bootstrap, Material-UI, Ant ... Nhưng nếu muốn tìm hiểu thêm hay có một sự thay đổi khác biệt hơn có thể apply thử Semantic UI framework.

Install

# Sử dụng npm 
npm install semantic-ui

# sử dụng Bower
bower install semantic-ui

Một số Component hay dùng

Sử dụng button

import React from 'react'
import { Button } from 'semantic-ui-react'

const ButtonExampleButton = () => <Button>Demo button</Button>

export default ButtonExampleButton

Đối với semantic-ui ngoài việc truyền các props như color, type có thể truyền vào các animation:

  <Button animated>
   <Button.Content visible>Next</Button.Content>
   <Button.Content hidden>
    <Icon name='arrow right' />
   </Button.Content>
  </Button>

Link codepend

 • Button dạng Labeled
 • Rất thích hợp với style social.
  <Button
   content='Like'
   icon='heart'
   label={{ as: 'a', basic: true, content: '2,048' }}
   labelPosition='right'
  />
  <Button
   content='Like'
   icon='heart'
   label={{ as: 'a', basic: true, pointing: 'right', content: '2,048' }}
   labelPosition='left'
  />
  <Button icon='fork' label={{ as: 'a', basic: true, content: '2,048' }} labelPosition='left' />

Link Codepend

Đối với loại button thằng semantic-ui có rất nhiều kiểu style cho mình lựa chọn.

Input

Input component của semantic UI cũng cho ta nhiều lựa chọn stlyle

 • Kiểu Fluid search
import React from 'react'
import { Input } from 'semantic-ui-react'

const InputExampleFluid = () => <Input fluid icon='search' placeholder='Search...' />

export default InputExampleFluid

hoặc mình có thể lựa chọn size phù hợp với tùy chỉnh props:

import React from 'react'
import { Input } from 'semantic-ui-react'

const InputExampleSize = () => (
 <div>
  <Input size='mini' icon='search' placeholder='Search...' />
  <br />
  <br />
  <Input size='small' icon='search' placeholder='Search...' />
  <br />
  <br />
  <Input size='large' icon='search' placeholder='Search...' />
  <br />
  <br />
  <Input size='big' icon='search' placeholder='Search...' />
  <br />
  <br />
  <Input size='huge' icon='search' placeholder='Search...' />
  <br />
  <br />
  <Input size='massive' icon='search' placeholder='Search...' />
 </div>
)

export default InputExampleSize

Link codepen.io

Form

 • Form cũng được chia làm nhiều loại cho thấy được sự đa dạng từ Default, Form.Button, Form.Checkbox, Form.Dropdown ... Form.TextArea.
# Form 

   <Form>
    <Form.Group awidths='equal'>
    <Form.Field control={Input} label='First name' placeholder='First name' />
    <Form.Field control={Input} label='Last name' placeholder='Last name' />
    <Form.Field control={Select} label='Gender' options={options} placeholder='Gender' />
    </Form.Group>
    <Form.Group inline>
     <label>Quantity</label>
     <Form.Field
      control={Radio}
      label='One'
      value='1'
      checked={value === '1'}
      onChange={this.handleChange}
     />
     <Form.Field
      control={Radio}
      label='Two'
      value='2'
      checked={value === '2'}
      onChange={this.handleChange}
     />
     <Form.Field
      control={Radio}
      label='Three'
      value='3'
      checked={value === '3'}
      onChange={this.handleChange}
     />
    </Form.Group>
    <Form.Field control={TextArea} label='About' placeholder='Tell us more about you...' />
    <Form.Field control={Checkbox} label='I agree to the Terms and Conditions' />
    <Form.Field control={Button}>Submit</Form.Field>
   </Form>

Image

 • Với nhiều sự lựa chọn kích thước khác nhau
#Small
<Image src='/images/wireframe/image.png' size='small' wrapped />

#Medium + link
<Image
  src='/images/wireframe/image-text.png'
  as='a'
  size='medium'
  href='http://google.com'
  target='_blank'
 />

# Full
<Image src='/images/wireframe/image.png' fluid />

Link tham khảo

Semantic UI React cũng là một sự lựa chọn không tồi vì hỗ trợ rất đầy đủ các component mà mình cần thiết để xây dựng project tiết kiệm thời gian bên cạnh các sự lựa chọn quen thuộc như Bootstrap hay Foundation, Material UI. https://github.com/semantic-org/semantic-ui/

Bài liên quan

Reactjs với Semantic UI Component Frameworks

Trong quá trình xây dựng project việc lựa chọn một Front-end framework đảm nhận việc xử lý phần UI là không thể nếu ta muốn có một giao diện đẹp và tiết kiệm thời gian. Trong lập trình front-end thuần túy ta thấy rất nhiều sự lựa chọn là Bootstrap, Foundation, Material UI .., trong Reactjs sự lựa ...

Trần Trung Dũng viết 15:23 ngày 24/01/2019

23 Best React UI Component Frameworks

Theo khảo sát Stack Overflow, React đã trở nên phổ biến gần 150% từ năm 2017 đến năm 2018. Điều này không thực sự đáng ngạc nhiên, và trong số những thứ khác đang xảy ra nhờ hệ sinh thái dựa trên component-based ngày càng phát triển của nó. Sau đây là các thư viện UI components dành riêng cho ...

Bùi Văn Nam viết 18:06 ngày 12/08/2018

Vòng đời của một component trong reactjs với ES6

Tổng Quan Khi tiếp xúc với react thì chắc hẳn khái niệm component không còn xa lạ gì. Có thể nói component trong react là một trong những thành phần quan trọng nhất của React. Do đó, việc hiểu rõ được vòng đời của một component thật sự rất quan trọng. Mặc dù mới tiếp xúc với react nhưng trong bài ...

Bùi Văn Nam viết 15:02 ngày 12/08/2018

Thực hành với Semantic UI Framework

Semantic-UI là một frontend css framework cho phép designer và developer có thể chia sẻ UI thông qua một ngôn ngữ chung. Semantic-UI cung cấp các UI dựng sẵn với thiết kế phẳng và kiểu dáng đẹp, là một trong top những framework front-end tốt nhất hiện nay. Phần cài đặt các bạn có thể tham khảo ...

Bùi Văn Nam viết 14:16 ngày 12/08/2018

Gợi ý từ khóa tìm kiếm với jQuery UI Autocomplete trong Rails

Autocomplete để làm gì? Cơ bản autocomplete là 1 widget giúp người sử dụng nhanh chóng tìm kiếm và lựa chọn từ một danh sách các kết quả có sẵn, theo keywords nhập vào, thay vì phải điền đầy đủ các ký tự vào trong textbox như bình thường. Các bạn có thể tham khảo source code về autocomplete của ...

Tạ Quốc Bảo viết 13:37 ngày 12/08/2018
0