07/09/2018, 15:24

Window Navigator trong JavaScript

Đối tượng window.navigator chứa thông tin về trình duyệt của khách truy cập. Window Navigator Đối tượng window.navigator có thể được viết mà không có tiền tố window. Một số ví dụ: navigator.appName navigator.appCodeName navigator.platform Cookies ...

Đối tượng window.navigator chứa thông tin về trình duyệt của khách truy cập.

Window Navigator

Đối tượng window.navigator có thể được viết mà không có tiền tố window. Một số ví dụ:

 • navigator.appName
 • navigator.appCodeName
 • navigator.platform

Cookies trình duyệt

Thuộc tính cookieEnabled trả về true nếu cookie được bật, nếu không sẽ là false:

<p id="demo"></p>

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML =
"cookiesEnabled is " + navigator.cookieEnabled;
</script>

Tên ứng dụng trình duyệt

Thuộc tính appName trả về tên ứng dụng của trình duyệt:

<p id="demo"></p>

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML =
"navigator.appName is " + navigator.appName;
</script>

“Netscape” là tên ứng dụng cho cả IE11, Chrome, Firefox và Safari.

Tên mã ứng dụng trình duyệt

Thuộc tính appCodeName trả về tên mã ứng dụng của trình duyệt:

<p id="demo"></p>

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML =
"navigator.appCodeName is " + navigator.appCodeName;
</script>

“Mozilla” là tên mã ứng dụng cho cả Chrome, Firefox, IE, Safari và Opera.

Công cụ duyệt web

Thuộc tính product trả về tên sản phẩm của trình duyệt:

<p id="demo"></p>

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML =
"navigator.product is " + navigator.product;
</script>

Hầu hết các trình duyệt đều trả về “Gecko” làm tên sản phẩm.

Phiên bản trình duyệt

Thuộc tính appVersion trả về thông tin phiên bản về trình duyệt:

<p id="demo"></p>

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML = navigator.appVersion;
</script>

Browser Agent

Thuộc tính userAgent trả về tiêu đề user-agent được trình duyệt gửi tới máy chủ:

<p id="demo"></p>

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML = navigator.userAgent;
</script>

Thông tin từ đối tượng điều hướng có thể gây hiểu nhầm và không được sử dụng để phát hiện phiên bản trình duyệt vì:

 • Các trình duyệt khác nhau có thể sử dụng cùng một tên
 • Dữ liệu điều hướng có thể được thay đổi bởi chủ sở hữu trình duyệt
 • Trình duyệt không thể báo cáo các hệ điều hành mới được phát hành sau trình duyệt
 • Một số trình duyệt tự vượt qua các bài kiểm tra trang web

Nền tảng trình duyệt

Thuộc tính nền trả về nền tảng trình duyệt (hệ điều hành):

<p id="demo"></p>

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML = navigator.platform;
</script>

Ngôn ngữ trình duyệt

Thuộc tính language trả về ngôn ngữ của trình duyệt:

<p id="demo"></p>

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML = navigator.language;
</script>

Trình duyệt có trực tuyến?

Thuộc tính onLine trả về true nếu trình duyệt đang trực tuyến:

<p id="demo"></p>

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML = navigator.onLine;
</script>

Java có được bật?

hương thức javaEnabled() trả về true nếu Java được bật:

<p id="demo"></p>

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML = navigator.javaEnabled();
</script>
Tham khảo thêm các khóa học lập trình web từ Front-end đến Back-end do trực tiếp giảng viên quốc tế trường FPT Arena giảng dạy giúp bạn thành thạo kỹ năng lập trình web từ CƠ BẢN – NÂNG CAO với giá chỉ từ 290,000đ:
 • Học lập trình front-end cơ bản với bootstrap 4/html5/css3
 • Học lập trình front-end nâng cao qua Project thực tế
 • Học thiết kế web với Photoshop, CSS theo kiểu SASS
 • Học cách sử dụng Git_hub cho lập trình viên
 • Học lập trình Back-end PHP theo mô hình MVC cơ bản
 • Học lập trình Back-end PHP theo mô hình MVC nâng cao
 • Học lập trình Cơ sở dữ liệu với AngularJS
 • Học lập trình theme wordpress. Làm ra mọi website hoàn chỉnh với wordpress
 • Combo lập trình front-end từ cơ bản – nâng cao
 • Combo lập trình back-end từ cơ bản đến nâng cao
 • Combo lập trình web với word press từ A-Z
Bài liên quan

Window Navigator trong JavaScript

Đối tượng window.navigator chứa thông tin về trình duyệt của khách truy cập. Window Navigator Đối tượng window.navigator có thể được viết mà không có tiền tố window. Một số ví dụ: navigator.appName navigator.appCodeName navigator.platform Cookies ...

Hoàng Hải Đăng viết 15:24 ngày 07/09/2018

Window History trong JavaScript

Đối tượng window.history chứa lịch sử trình duyệt. Window History Đối tượng window.history có thể được viết mà không có tiền tố window. Để bảo vệ sự riêng tư của người dùng, có những hạn chế về cách JavaScript có thể truy cập đối tượng này. Một số phương ...

Hoàng Hải Đăng viết 15:17 ngày 07/09/2018

Window Location trong JavaScript

Đối tượng window.location có thể được sử dụng để lấy địa chỉ trang hiện tại (URL) và chuyển hướng trình duyệt đến một trang mới. Window Location Đối tượng window.location có thể được viết mà không có tiền tố window. Một vài ví dụ: window.location.href trả về ...

Trần Trung Dũng viết 15:16 ngày 07/09/2018

Window Screen trong JavaScript

Đối tượng window.screen chứa thông tin về màn hình của người dùng. Window Screen Đối tượng window.screen có thể được viết mà không có tiền tố window. Thuộc tính: screen.awidth screen.height screen.availWidth screen.availHeight screen.colorDepth ...

Bùi Văn Nam viết 15:13 ngày 07/09/2018

Tìm hiểu BOM – Window Navigator trong Javascript

Tìm hiểu BOM – History trong Javascript Tìm hiểu BOM – Cookie trong Javascript Tìm hiểu BOM – Screen trong Javascript Tìm hiểu setTimeout() và setInterval() trong Javascript Window Navigator trong Javascript được dùng để kiểm tra version của trình duyệt đang sử dụng là gì? hệ điều ...

Tạ Quốc Bảo viết 17:09 ngày 04/09/2018
0