Tự học PHP7

PHP7 vừa mới public vào hồi tháng 9 năm 2015, đây có thể coi là một bước nhảy rất lớn của ngôn ngữ PHP bởi PHP7 cung cấp nhiều cú pháp mới, tốc độ nhanh gập hai phần. Việc học PHP7 rất đơn giản nếu như bạn đã biết kiến thức PHP căn bản rồi, vì vậy trong series này mình không đề cập đến kiến ...

PHP7 vừa mới public vào hồi tháng 9 năm 2015, đây có thể coi là một bước nhảy rất lớn của ngôn ngữ PHP bởi PHP7 cung cấp nhiều cú pháp mới, tốc độ nhanh gập hai phần. 

Việc học PHP7 rất đơn giản nếu như bạn đã biết kiến thức PHP căn bản rồi, vì vậy trong series này mình không đề cập đến kiến thức căn bản nưa mà sẽ đi vào các thay đổi và bổ sung của PHP7 so với các phiên bản trước.

Trong series học PHP7 căn bản này mình sẽ viết theo từng chủ bài, mỗi bài sẽ nói về một tính chất hoặc một chức năng cụ thể nên có thể coi đây là series tìm hiểu PHP rất tốt. Khi xây dựng series này mình có tham khảo một số nguồn trên internet, đặc biệt là trang tutorials point, tuy nhiên về cách trình bày thì sẽ khác một trời một vực nên đây có thể coi là bài viết bản quyền do chính mình viết ra, hy vọng các bạn tôn trọng công sức của mình.

Chúc các bạn học tốt.

BÀI KẾ SAU
BÀI KẾ TIẾP
0