Bài viết của Trần Trung Dũng

ìm hiểu Transaction trong Oracle - Oracle nâng cao

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một tính năng rất quan trọng trong các hệ quản trị CSDL, nó giúp hệ thống đảm bảo những truy vấn sẽ xử lý đồng thời vẩy ra đến cùng, nếu không thì sẽ trả lại trạng thái ban đầu. Để làm được điều đó thì bạn phải tìm hiểu đến Transaction, tức là xử lý giao dịch ...

Tác giả: Trần Trung Dũng viết 14:51 ngày 06/04/2021 chỉnh sửa

ìm hiểu Trigger trong Oracle - Oracle nâng cao

Khi học bất kì một hệ quản trị CSDL nào bạn cũng phải tìm hiểu qua trigger, bởi đây là tính năng giúp bạn bảo vệ tính toàn vẹn dữ liệu, DBA sẽ kiểm soát được những thao tác từ lập trình viên code ứng dụng. Oracle cũng là một hệ QT CSDL nên không ngoại lệ. Với những dự án lớn thì DBA sẽ cung cấp ...

Tác giả: Trần Trung Dũng viết 14:51 ngày 06/04/2021 chỉnh sửa

ìm hiểu Cursor trong Oracle - Oracle nâng cao

Trong bài này mình sẽ giới thiệu một chức năng rất hay trong Oracle đó là cách tạo à sử dụng Cursor. Cursor là một con trỏ đùng để trỏ tới một đoạn mã SQL nào đó, các đoạn mã này thường là các lệnh: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE. Tạo một CURSOR giống như ta ...

Tác giả: Trần Trung Dũng viết 14:51 ngày 06/04/2021 chỉnh sửa

ìm hiểu Function trong Oracle - Oracle nâng cao

Bài này chúng ta sẽ nói về Function trong Oracle, nó có chức năng tương tự như procedure, tuy nhiên vẫn có điểm khác biệt và chi tiết như thế nào thì hãy đọc bài này nhé. 1. Function trong Oracle Trong Oracle, một function là một hàm dùng để xử lý một chức năng nào đó và nó sẽ trả về một giá ...

Tác giả: Trần Trung Dũng viết 14:51 ngày 06/04/2021 chỉnh sửa

ìm hiểu Procedure trong Oracle - Oracle nâng cao

Trong bài này mình sẽ giới thiệu cú pháp và cách sử dụng procedure trong Oracle. Procedure là gì? Procedure hay còn gọi là thủ tục, nó dùng để gom một nhóm lệnh SQL cùng xử lý một mục đích cụ thẻ nào đó, sau đó đặt cho nó một cái tên và khai bao tham số truyền vào để sau này mỗi khi cần sử dụng ...

Tác giả: Trần Trung Dũng viết 14:51 ngày 06/04/2021 chỉnh sửa

Lệnh lặp LOOP trong Oracle - Oracle nâng cao

Trong bài này chúng ta sẽ nói về một lệnh lặp cũng khá hay, nó giống như vòng lặp while hoặc do while trong các ngôn ngữ lập trình khác, đó là lệnh LOOP. 1. Lệnh lặp LOOP trong Oracle Nếu lệnh FOR LOOP dùng cho trường hợp biết trước tổng số lần lặp thì lệnh LOOP sẽ dùng cho trường hợp bạn khôn ...

Tác giả: Trần Trung Dũng viết 14:51 ngày 06/04/2021 chỉnh sửa

Vòng lặp WHILE LOOP trong Oracle - Oracle nâng cao

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến vòng lặp WHILE trong Oracle, vòng lặp này dùng để lặp trong trường hợp ta không chắc chắn tổng số lần lặp là bao nhiêu, nó giống như vòng lặp LOOP. 1. Vòng lặp WHILE trong Oracle Nếu trường hợp bạn không biết tổng số lần lặp là bao nhiêu thì có thể sử ...

Tác giả: Trần Trung Dũng viết 14:51 ngày 06/04/2021 chỉnh sửa

Lệnh IF THEN ELSE trong Oracle - Oracle nâng cao

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến lệnh rẻ nhánh IF THEN ELSE trong Oracle, lệnh này rất quan trọng và được sử dụng rất thường xuyên nên bạn cần nắm vững nó thì mới xử lý các chương trình phức tạp. 1. Lênh IF THEN ELSE trong Oracle Trong Oracle lệnh IF THEN ELSE dùng để thực thi một nhánh cụ thể ...

Tác giả: Trần Trung Dũng viết 14:51 ngày 06/04/2021 chỉnh sửa

Lệnh GOTO trong Oracle - Oracle nâng cao

Trong bài này mình sẽ giới thiệu lệnh AUTO trong Oracle, lệnh này dùng để nhảy chương trình đến một vị trí cụ thể nào đó. Nếu bạn đã từng học qua các ngôn ngữ lập trình như C/C++, PHP thì sẽ thấy lệnh này tương đối ít dùng bởi khó quản lý chương trình, thay vào đó sẽ dùng IF ELSE thì tốt hơn. 1. ...

Tác giả: Trần Trung Dũng viết 14:51 ngày 06/04/2021 chỉnh sửa

FOR LOOP trong Oracle - Oracle nâng cao

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về vòng lặp for trong Oracle, hay còn goi là FOR LOOP. 1. FOR LOOP trong Oracle Cũng như bao ngôn ngữ khác, vòng lặp for dùng để lặp những hành động có cùng tính chất và biết trước được tổng số lần lặp. Cú pháp của vòng ...

Tác giả: Trần Trung Dũng viết 14:51 ngày 06/04/2021 chỉnh sửa
1 2 3 4 .. > >>