05/10/2018, 10:57

HTML cơ bản

HTML là chữ viết tắt của Hyper Text Markup Language (Ngôn ngữ hiển thị siêu văn bản), Một file HTML là một file text bao gồm những tag nhỏ, mỗi tag có một công dụng riêng và bạn có thể tự định nghĩa một tag html cho riêng bạn. Cấu trúc html bao gồm các thể chính: Thẻ html: là thẻ ...

HTML là chữ viết tắt của Hyper Text Markup Language (Ngôn ngữ hiển thị siêu văn bản), Một file HTML là một file text bao gồm những tag nhỏ, mỗi tag có một công dụng riêng và bạn có thể tự định nghĩa một tag html cho riêng bạn.

Cấu trúc html bao gồm các thể chính:
 
 • Thẻ html: là thẻ bao quanh các thẻ nằm trong file html.
 • Thẻ head: xác định phần mở đầu cho tài liệu, bao gồm tiêu đề trang, meta…
 • Thẻ body: Thẻ này được sử dụng để xác định phần nội dung chính của tài liệu.Trong phần thân có thể chứa các thông tin định dạng nhất định được đặt trong tham số: đặt ảnh nền cho tài liệu, màu nền, màu văn bản, siêu liên kết, lề cho trang tài liệu…
Các thẻ định dạng khối:
 
 • Thẻ P: Được dùng để định dạng đánh dấu một đoạn văn bản.
 • Thẻ H1, H2…: Được dùng để đánh dấu đề mục trong văn bản.
 • Thẻ Br: định dạng xuống dòng văn bản.
 • Thẻ Bre: Được dùng để giới hạn đoạn văn bản được định dạng sẵn.Văn bản đặt trong thẻ này sẽ được thể hiện giống như khi chúng được đánh vào.
Các thẻ định dạng danh sách:

Danh sách không theo thứ tự (Unordered List – UL)
Danh sách theo thứ tự (Ordered List – OL)
Thành phần (mục) trong danh sách (List Item – LI)
Cấu trúc:

 
Các thẻ định dạng in ký tự:
 
Định dạng kiểu chữ cho văn bản:
 

Thẻ này chọn định dạng font chữ, màu chữ: bạn có thể nhập tên hay code màu, size là cỡ chứ phải nhập là số nguyên dương.

Văn bản siêu liên kết:

Văn bản siêu liên kết hay siêu văn bản là một từ, một cụm từ hay một câu trên trang Web được dùng để liên kết đến một trang web khác.

 

HREF: là địa chỉ(URL) trang web cần liên kết.
TAGET: chỉ định mở ra của sổ mới, tab mới hay mở liên kết tại cửa sổ hiện tại.

Định dạng đường thẳng nằm ngang:
 
 • ALIGN: canh lề: trái, giữa, phải.
 • COLOR: màu của đường kẻ.
 • SIZE: cỡ đường kẻ.
 • WIDTH: độ rộng của đường kẻ.
Cú pháp tạo bảng:
 

Trong đó:

 • ALIGN = LEFT/CENTER/RIGHT: Căn lề theo chiều ngang.
 • VALIGN = TOP/MIDDLE/BOTTOM :Căn lề theo chiều đứng.
 • BORDER = n: Kích thước đường biên.
 • BACKGROUND = url: Ảnh nền.
 • BGCOLOR = color: Màu nền.
 • CELLSPACING = n: Khoảng cách giữa các ô trong bảng.
 • CELLPADDING = n: Khoảng cách giữa biên ô đến nội dung ô.
 • COLSPAN = n: Ô sẽ trải dài trên bao nhiêu cột.
 • ROWSPAN = n: Ô sẽ trải dài trên bao nhiêu dòng.

Kết luận:
Vậy ta vừa bít được một số thẻ cơ bản trong HTML. HTML thì nhìu vô biên tuy nhiên việc gì cũng từ nhỏ đến lớn chúng ta sẽ học từ từ, hãy comment góp ý nha!

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (6 votes cast)
HTML cơ bản, 10.0 out of 10 based on 6 ratings
Tags:css-html, HTML cơ bản, Thiết kế web, Web cơ bản
Bài liên quan

HTML cơ bản

HTML là chữ viết tắt của Hyper Text Markup Language (Ngôn ngữ hiển thị siêu văn bản), Một file HTML là một file text bao gồm những tag nhỏ, mỗi tag có một công dụng riêng và bạn có thể tự định nghĩa một tag html cho riêng bạn. Cấu trúc html bao gồm các thể chính: Thẻ html: là thẻ ...

Trần Trung Dũng viết 10:57 ngày 05/10/2018

Một số ví dụ về HTML cơ bản

Bài học dưới đây sẽ sử dụng một số thẻ HTML mà bạn có thể chưa được học. Tuy nhiên đừng quá lo lắng, trong những chương tiếp theo bạn sẽ lần lượt được làm quen với các thẻ này. Tài liệu HTML Mọi tệp tin HTML đều được khai báo bằng dòng lệnh <!DOCTYPE ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 14:42 ngày 07/09/2018

HTML Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu

Gần như tất cả các trang web đều được xây dựng dựa trên nền tảng HTML. Facebook, Google và ngay cả trang bạn đang đọc đều sử dụng HTML. Vậy câu hỏi đầu tiên thì chính xác thì HTML là gì? HTML Là Gì HTML (Hyper Text Markup Language) là một bộ tiêu chuẩn được áp dụng để xây dựng nội dung trang ...

Trần Trung Dũng viết 11:03 ngày 07/09/2018

HTML là gì ? Học HTML cơ bản

HTML viết tắt của chữ Hyper Text Markup Language, là một ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản để quy định cách hiển thị thông tin trong trang web. HTML gồm nhiều lệnh, mỗi lệnh gọi là 1 tag. Mỗi tag quy định một cách thức hiển thị dữ liệu trong trang web. Ví dụ như : chữ đậm, chữ nghiêng, màu chữ…

Son Dong viết 15:02 ngày 05/09/2018

Cấu trúc cơ bản của một tập tin HTML

Cấu trúc cơ bản của một tập tin HTML Một tập tin HTML được bắt đầu bằng thẻ <html> và kết thúc bởi </html> Bên trong cặp thẻ <html></html> được chia thành hai phần chính: Phần <head>: chứa tiêu đề của trang web, các tập tin hỗ trợ, các khai báo,.... Phần ...

Hoàng Hải Đăng viết 10:36 ngày 18/08/2018
0