04/10/2018, 20:11

Tạo menu với hiệu ứng vòng tròn chỉ với CSS3

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tạo một menu với hiệu ứng mở rộng vòng tròn xung quanh menu chính. Qua bài viết này, các bạn sẽ nắm rõ về cách tạo hiệu ứng động bằng thuộc tính transition và transform có trong CSS3. Xem Demo | Download HTML Như thường lệ, chúng ta sẽ ...

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tạo một menu với hiệu ứng mở rộng vòng tròn xung quanh menu chính. Qua bài viết này, các bạn sẽ nắm rõ về cách tạo hiệu ứng động bằng thuộc tính transition và transform có trong CSS3.

Tạo menu với hiệu ứng vòng tròn chỉ với CSS3

Xem Demo | Download

HTML

Như thường lệ, chúng ta sẽ chèn font awesome để tạo icon.

<link rel='stylesheet prefetch' href='https://netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/3.2.1/css/font-awesome.css'>

Sau đó tạo menu với cấu trúc html như bên dưới.

<nav class="menu">

 <input type="checkbox" href="#" class="menu-open" name="menu-open" id="menu-open" />
 <label class="menu-open-button" for="menu-open"> 
  <span class="lines line-1"></span> 
  <span class="lines line-2"> </span> 
  <span class="lines line-3"></span> 
 </label>

 <a href="#" class="menu-item item-1"> <i class="fa fa-anchor"></i> </a> 
 <a href="#" class="menu-item item-2"> <i class="fa fa-coffee"></i> </a> 
 <a href="#" class="menu-item item-3"> <i class="fa fa-heart"></i> </a> 
 <a href="#" class="menu-item item-4"> <i class="fa fa-microphone"></i> </a> 
 <a href="#" class="menu-item item-5"> <i class="fa fa-star"></i> </a> 
 <a href="#" class="menu-item item-6"> <i class="fa fa-diamond"></i> </a>
 </nav>

CSS

Và hiệu ứng của menu được thực hiện theo từng đoạn css bên dưới, các bạn nên tự tay gõ lại từng câu để hiểu rõ cách làm, hơn là chỉ copy + paste.

.menu-item, .menu-open-button {
 background: #EEEEEE;
 border-radius: 100%;
 awidth: 80px;
 height: 80px;
 margin-left: -40px;
 position: absolute;
 color: #FFFFFF;
 text-align: center;
 line-height: 80px;
 -webkit-transform: translate3d(0, 0, 0);
 transform: translate3d(0, 0, 0);
 -webkit-transition: -webkit-transform ease-out 200ms;
 transition: -webkit-transform ease-out 200ms;
 transition: transform ease-out 200ms;
 transition: transform ease-out 200ms, -webkit-transform ease-out 200ms;
}

.menu-open { display: none; }

.lines {
 awidth: 25px;
 height: 3px;
 background: #596778;
 display: block;
 position: absolute;
 top: 50%;
 left: 50%;
 margin-left: -12.5px;
 margin-top: -1.5px;
 -webkit-transition: -webkit-transform 200ms;
 transition: -webkit-transform 200ms;
 transition: transform 200ms;
 transition: transform 200ms, -webkit-transform 200ms;
}

.line-1 {
 -webkit-transform: translate3d(0, -8px, 0);
 transform: translate3d(0, -8px, 0);
}

.line-2 {
 -webkit-transform: translate3d(0, 0, 0);
 transform: translate3d(0, 0, 0);
}

.line-3 {
 -webkit-transform: translate3d(0, 8px, 0);
 transform: translate3d(0, 8px, 0);
}

.menu-open:checked + .menu-open-button .line-1 {
 -webkit-transform: translate3d(0, 0, 0) rotate(45deg);
 transform: translate3d(0, 0, 0) rotate(45deg);
}

.menu-open:checked + .menu-open-button .line-2 {
 -webkit-transform: translate3d(0, 0, 0) scale(0.1, 1);
 transform: translate3d(0, 0, 0) scale(0.1, 1);
}

.menu-open:checked + .menu-open-button .line-3 {
 -webkit-transform: translate3d(0, 0, 0) rotate(-45deg);
 transform: translate3d(0, 0, 0) rotate(-45deg);
}

.menu {
 margin: auto;
 position: absolute;
 top: 0;
 bottom: 0;
 left: 0;
 right: 0;
 awidth: 80px;
 height: 80px;
 text-align: center;
 box-sizing: border-box;
 font-size: 26px;
}

.menu-item:hover {
 background: #EEEEEE;
 color: #3290B1;
}

.menu-item:nth-child(3) {
 -webkit-transition-duration: 180ms;
 transition-duration: 180ms;
}

.menu-item:nth-child(4) {
 -webkit-transition-duration: 180ms;
 transition-duration: 180ms;
}

.menu-item:nth-child(5) {
 -webkit-transition-duration: 180ms;
 transition-duration: 180ms;
}

.menu-item:nth-child(6) {
 -webkit-transition-duration: 180ms;
 transition-duration: 180ms;
}

.menu-item:nth-child(7) {
 -webkit-transition-duration: 180ms;
 transition-duration: 180ms;
}

.menu-item:nth-child(8) {
 -webkit-transition-duration: 180ms;
 transition-duration: 180ms;
}

.menu-item:nth-child(9) {
 -webkit-transition-duration: 180ms;
 transition-duration: 180ms;
}

.menu-open-button {
 z-index: 2;
 -webkit-transition-timing-function: cubic-bezier(0.175, 0.885, 0.32, 1.275);
 transition-timing-function: cubic-bezier(0.175, 0.885, 0.32, 1.275);
 -webkit-transition-duration: 400ms;
 transition-duration: 400ms;
 -webkit-transform: scale(1.1, 1.1) translate3d(0, 0, 0);
 transform: scale(1.1, 1.1) translate3d(0, 0, 0);
 cursor: pointer;
 box-shadow: 3px 3px 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.14);
}

.menu-open-button:hover {
 -webkit-transform: scale(1.2, 1.2) translate3d(0, 0, 0);
 transform: scale(1.2, 1.2) translate3d(0, 0, 0);
}

.menu-open:checked + .menu-open-button {
 -webkit-transition-timing-function: linear;
 transition-timing-function: linear;
 -webkit-transition-duration: 200ms;
 transition-duration: 200ms;
 -webkit-transform: scale(0.8, 0.8) translate3d(0, 0, 0);
 transform: scale(0.8, 0.8) translate3d(0, 0, 0);
}

.menu-open:checked ~ .menu-item {
 -webkit-transition-timing-function: cubic-bezier(0.935, 0, 0.34, 1.33);
 transition-timing-function: cubic-bezier(0.935, 0, 0.34, 1.33);
}

.menu-open:checked ~ .menu-item:nth-child(3) {
 transition-duration: 180ms;
 -webkit-transition-duration: 180ms;
 -webkit-transform: translate3d(0.08361px, -104.99997px, 0);
 transform: translate3d(0.08361px, -104.99997px, 0);
}

.menu-open:checked ~ .menu-item:nth-child(4) {
 transition-duration: 280ms;
 -webkit-transition-duration: 280ms;
 -webkit-transform: translate3d(90.9466px, -52.47586px, 0);
 transform: translate3d(90.9466px, -52.47586px, 0);
}

.menu-open:checked ~ .menu-item:nth-child(5) {
 transition-duration: 380ms;
 -webkit-transition-duration: 380ms;
 -webkit-transform: translate3d(90.9466px, 52.47586px, 0);
 transform: translate3d(90.9466px, 52.47586px, 0);
}

.menu-open:checked ~ .menu-item:nth-child(6) {
 transition-duration: 480ms;
 -webkit-transition-duration: 480ms;
 -webkit-transform: translate3d(0.08361px, 104.99997px, 0);
 transform: translate3d(0.08361px, 104.99997px, 0);
}

.menu-open:checked ~ .menu-item:nth-child(7) {
 transition-duration: 580ms;
 -webkit-transition-duration: 580ms;
 -webkit-transform: translate3d(-90.86291px, 52.62064px, 0);
 transform: translate3d(-90.86291px, 52.62064px, 0);
}

.menu-open:checked ~ .menu-item:nth-child(8) {
 transition-duration: 680ms;
 -webkit-transition-duration: 680ms;
 -webkit-transform: translate3d(-91.03006px, -52.33095px, 0);
 transform: translate3d(-91.03006px, -52.33095px, 0);
}

.menu-open:checked ~ .menu-item:nth-child(9) {
 transition-duration: 780ms;
 -webkit-transition-duration: 780ms;
 -webkit-transform: translate3d(-0.25084px, -104.9997px, 0);
 transform: translate3d(-0.25084px, -104.9997px, 0);
}

.item-1 {
 background-color: #669AE1;
 box-shadow: 3px 3px 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.14);
 text-shadow: 1px 1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.12);
}

.item-1:hover {
 color: #669AE1;
 text-shadow: none;
}

.item-2 {
 background-color: #70CC72;
 box-shadow: 3px 3px 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.14);
 text-shadow: 1px 1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.12);
}

.item-2:hover {
 color: #70CC72;
 text-shadow: none;
}

.item-3 {
 background-color: #FE4365;
 box-shadow: 3px 3px 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.14);
 text-shadow: 1px 1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.12);
}

.item-3:hover {
 color: #FE4365;
 text-shadow: none;
}

.item-4 {
 background-color: #C49CDE;
 box-shadow: 3px 3px 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.14);
 text-shadow: 1px 1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.12);
}

.item-4:hover {
 color: #C49CDE;
 text-shadow: none;
}

.item-5 {
 background-color: #FC913A;
 box-shadow: 3px 3px 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.14);
 text-shadow: 1px 1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.12);
}

.item-5:hover {
 color: #FC913A;
 text-shadow: none;
}

.item-6 {
 background-color: #62C2E4;
 box-shadow: 3px 3px 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.14);
 text-shadow: 1px 1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.12);
}

.item-6:hover {
 color: #62C2E4;
 text-shadow: none;
}

Mình hy vọng các bạn có thể học hỏi được nhiều từ bài viết này.

Tags: css3 menu

Chuyên Mục: Css

Bài viết được đăng bởi webmaster

Bài liên quan

Tạo menu với hiệu ứng vòng tròn chỉ với CSS3

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tạo một menu với hiệu ứng mở rộng vòng tròn xung quanh menu chính. Qua bài viết này, các bạn sẽ nắm rõ về cách tạo hiệu ứng động bằng thuộc tính transition và transform có trong CSS3. Xem Demo | Download HTML Như thường lệ, chúng ta sẽ ...

Trần Trung Dũng viết 20:11 ngày 04/10/2018

Cực ấn tượng với hiệu ứng loading màu sắc bằng CSS3

Việc để người dùng chờ đợi load trang là điều mà không một ai trong chúng ta mong muốn , và để có thể giảm bớt sự phiền toái này, các bạn có thể cho vào một hiệu ứng tải trang đầy sáng tạo và không giống ai. Trong bài viết này, mình xin chia sẻ cho các bạn một hiệu ứng loading đầy màu sắc và không ...

Hoàng Hải Đăng viết 20:11 ngày 04/10/2018

Circle social share : Hiệu ứng vòng tròn với CSS3

Khi chúng ta chia sẻ bài viết hoặc sản phẩm trên mạng xã hội thì lượt truy cập sẽ tăng đáng kể, và đó cũng là lí do mà mình sẽ thường xuyên cung cấp cho các bạn những mẫu social share mà các bạn có thể áp dụng cho website hay blog mà các bạn đang quản lý. Bài viết ngày hôm nay sẽ là một hiệu ứng ...

Bùi Văn Nam viết 20:11 ngày 04/10/2018

Tạo button với hiệu ứng hover đơn giản bằng CSS3

Tranh thủ một chút ít thời gian, mình sẽ chia sẻ cho các bạn một mẫu button rất đáng để các bạn sử dụng trên các trang blog hay web của mình. Nếu không thích thì các bạn cũng có thể học thêm được nhiều về CSS3 với những thuộc tính mà nó tạo hiệu ứng cho button này. Xem Demo | Download ...

Hoàng Hải Đăng viết 20:06 ngày 04/10/2018

Tạo 3D Flipping Menu Với CSS3

Trong những ngày cuối năm chuẩn bị đón chào năm mới, chắc hẳn là các bạn bây giờ rất bận rộn dọn dẹp nhà cửa và gặp gỡ bạn bè của mình. Nhưng các bạn cũng đừng quên dành chút thời gian để học tập nhé. Hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một menu với hiệu ứng 3D được làm hoàn toàn từ CSS3. ...

Vũ Văn Thanh viết 20:04 ngày 04/10/2018
0