01/10/2018, 15:29

Bài 2: Tổng quan về C và cài đặt môi trường

1. Lịch Sử: C là một ngôn ngữ cấp cao mà ban đầu được phát triển bởi Dennis M. Ritchie để phát triển hệ điều hành UNIX tại Bell Labs . C ban đầu được thực hiện lần đầu tiên trên máy tính DEC PDP -11 vào năm 1972 . Năm 1978 , Brian Kernighan ...

1. Lịch Sử:

C một ngôn ngữ cấp cao mà ban đầu được phát triển bởi Dennis M. Ritchie để phát triển hệ điều hành UNIX tại Bell Labs. C ban đầu được thực hiện lần đầu tiên trên máy tính DEC PDP-11 vào năm 1972.

Năm 1978, Brian Kernighan Dennis Ritchie công bố công khai về C.

Hệ thống điều hành UNIX, trình biên dịch C, và về cơ bản tất cả các chương trình ứng dụng UNIX đã được viết bằng C. C bây giờ đã trở thành một ngôn ngữ chuyên nghiệp sử dụng rộng rãi vì những lý do khác nhau

Dễ học
Ngôn ngữ có cấu trúc
Nó tạo ra các chương trình hiệu quả
có thể xử lý các hoạt động ở mức độ thấp
Nó có thể được biên soạn trên một loạt các nền tảng máy tính

Tại sao sử dụng C?

C ban đầu được sử dụng cho việc phát triển hệ thống, đặc biệt là các chương trình mà make-up hệ điều hành. C đã được thông qua như là một ngôn ngữ phát triển hệ thống bởi vì nó tạo mã chạy gần nhanh như các mã được viết bằng ngôn ngữ hợp ngữ. Một số ví dụ về việc sử dụng C có thể là

  • Các hệ điều hành
  • Ngôn ngữ biên dịch
  • Biên tập văn bản
  • Bộ đệm và In
  • Trình điều khiển mạng
  • Cơ sở dữ liệu
  • Ngôn ngữ thông dịch
  • Và một số tiện ích khác …

2. Cài đặt môi trường để lập trình

Cần chuẩn bị 2 thứ để chúng ta làm việc với C

  • Text editor: dùng để tạo ra chương trình nguồn, có thể dùng notepad ++,elipse, netbean v…v. Đây là nói trên window, còn trong linux ta có thể sử dụng nano hay vi và hầu như cũng có các editor tiên tiến chạy trên linux, các bạn có thể search cài vào linux nếu các bạn lập trình trên linux.
  • C compiler: Chương trình nguồn (source code) được ghi chỉ cho con người đọc, tức là chúng ta đọc được, nhưng cpu thì không hiểu đâu. Do vậy cần có một chương trình để biên dịch source code ra mã máy để cpu thực thi nó. Hiện tại có 3 hệ thống thông dụng trên thế giới là Mac OS, Linux và Window. Mình chỉ hướng dẩn các bạn cài đặt trên window.

Chúng ta sẽ sử dụng C/C++ compiler để biên dịch source code ra mã máy. Một số công cụ hổ trợ như: MinGW, Borland C, Turbo C … Tùy theo phiên bản hệ điều hành bạn đang sử dụng mà chọn tool thích hợp nhé. Tôi đang dùng window 7 64bit, nên tôi chọn turbo C.

Link download Turbo C : Turbo C++ 4.0 Windows 7 Windows 8 64Bit Version

Sau khi cài đặt thành công các bạn sẽ thấy màn hình như sau:

turboC

Đây là màn hình giúp chúng ta soạn thảo chương trình, debug, chạy chương trình và biên dịch mã nguồn của chúng ta.

Rồi mọi thứ đã sẳn sàng, bài kế tiếp chúng ta sẽ học về cấu trúc chương trình C và thực hành trực tiếp trên Turbo C.

Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!

0