Bài viết của Bùi Văn Nam

Hàm COUNT() trong Excel - Các hàm Excel

Hàm COUNT trong Excel là một trong những hàm được sử dụng rất phổ biến trong bảng tính vì cú pháp khá đơn giản nên rất dễ sử dụng. Nếu bạn chưa biết cách sử dụng hàm COUNT trong Excel thì hãy theo dõi bài viết dưới đây để làm quen với hàm này nhé! 1. Tìm hiểu về hàm COUNT trong Excel Hàm ...

Tác giả: Bùi Văn Nam viết 14:51 ngày 06/04/2021 chỉnh sửa

Hàm COUNTA() trong Excel - Các hàm Excel

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm COUNTA trong Excel - đây là hàm cho phép bạn đếm những ô có dữ liệu trong một phạm vi nào đó. Mời bạn cùng theo dõi để có thể sử dụng hàm này một cách đơn giản và nhanh nhất nhé! 1. Hàm COUNTA trong Excel có chức năng gì? Hàm ...

Tác giả: Bùi Văn Nam viết 14:51 ngày 06/04/2021 chỉnh sửa

Hàm COUNTBLANK() trong Excel - Các hàm Excel

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm COUNTBLANK trong Excel - một trong những hàm được sử dụng khá phổ biến để tính toán và thống kê. 1. Tim hiểu về hàm COUNTBLANK trong Excel Hàm COUNTBLANK trong Excel là hàm có chức năng trả về số lượng ô trống trong phạm vi ...

Tác giả: Bùi Văn Nam viết 14:51 ngày 06/04/2021 chỉnh sửa

Hàm MAX() trong Excel - Các hàm Excel

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hàm MAX trong Excel - đây là một trong những hàm được sử dụng rất phổ biến với chức năng trả về giá trị lớn nhất của đối số hoặc vùng dữ liệu có chứa số. 1. Tìm hiểu về hàm MAX trong Excel Hàm MAX trong Excel là hàm trả về giá trị lớn nhất ...

Tác giả: Bùi Văn Nam viết 14:51 ngày 06/04/2021 chỉnh sửa

Hàm MIN() trong Excel - Các hàm Excel

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu với các bạn về cú pháp, chức năng và các ví dụ minh họa của hàm MIN trong Excel để các bạn hiểu rõ hơn về hàm này nhé! 1. Hàm MIN trong Excel dùng để làm gì? Hàm MIN trong Excel là hàm dùng để trả về giá trị nhỏ nhất từ ​​một tập hợp các giá trị số ...

Tác giả: Bùi Văn Nam viết 14:51 ngày 06/04/2021 chỉnh sửa

Hàm AVERAGE() trong Excel - Các hàm Excel

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết về hàm AVERAGE trong Excel. Đây là hàm trả về giá trị trung bình cộng của một dãy số, mời các bạn cùng tham khảo để hiểu rõ hơn về hàm này nhé! 1.Tìm hiểu về hàm AVERAGE trong Excel Hàm AVERAGE trong Excel là hàm có chức năng trả ...

Tác giả: Bùi Văn Nam viết 14:51 ngày 06/04/2021 chỉnh sửa

Hàm ABS() trong Excel - Các hàm Excel

Trong bài viết dưới đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách trình bày cú pháp cũng như cách sử dụng hàm ABS trong Excel nhé! 1. Hàm ABS trong Excel dùng để làm gì? Hàm ABS trong Excel là hàm có chức năng trả về giá trị tuyệt đối của một số của bất kỳ số nào được cung cấp. ...

Tác giả: Bùi Văn Nam viết 14:51 ngày 06/04/2021 chỉnh sửa

Hàm SUM() trong Excel - Các hàm Excel

Trong bài viết này mình sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cú pháp cũng như cách sử hàm SUM trong Excel - một trong những hàm được sử dụng nhiều nhất trong các bảng tính. 1. Hàm SUM dùng để làm gì? Hàm SUM trong Excel là hàm dùng để cộng lại một tập hợp số được cung cấp và trả về tổng của các ...

Tác giả: Bùi Văn Nam viết 14:51 ngày 06/04/2021 chỉnh sửa

Hàm SQRT() trong Excel - Các hàm Excel

Hàm SQRT trong Excel là một trong những hàm rất thường xuyên sử dụng trong tính toán. Cách sử dụng hàm này khá đơn giản. Nếu bạn chưa biết cách sử dụng hàm này như thế nào thì hãy theo dôi ngay bài viết sau đây nhé. 1. Tìm hiểu về hàm SQRT trong Excel Hàm SQRT trong Excel tính toán căn ...

Tác giả: Bùi Văn Nam viết 14:51 ngày 06/04/2021 chỉnh sửa

Hàm MOD() trong Excel - Các hàm Excel

Trong bài viết này, mình sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cú pháp cũng như cách sử dụng hàm MOD trong Excel. Đây là hàm giúp bạn lấy số dư của phép chia để thực hiện tính toán trên bảng tính Excel. 1. Tìm hiểu về hàm MOD trong Excel Hàm MOD trong Excel là hàm có chức năng trả về phần còn ...

Tác giả: Bùi Văn Nam viết 14:51 ngày 06/04/2021 chỉnh sửa
1 2 3 4 .. > >>