06/04/2021, 14:50

Lệnh Create Database trong SQL Server - SQL Server căn bản

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh tạo create database trong SQL Server, đây là lệnh tạo ra một database mới. Lệnh này tương đối đơn giản nên bài này sẽ tương đối ngắn. Trước khi bắt đầu bạn hãy đọc bài kết nối vào SQL Server để biết cách chạy một câu truy vấn SQL bằng công cụ SQL ...

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh tạo create database trong SQL Server, đây là lệnh tạo ra một database mới. Lệnh này tương đối đơn giản nên bài này sẽ tương đối ngắn.

Trước khi bắt đầu bạn hãy đọc bài kết nối vào SQL Server để biết cách chạy một câu truy vấn SQL bằng công cụ SQL Server Management Studio (SSMS) nhé.

1. Tạo database bằng lệnh SQL

Bước 1: Tạo mới một trang query bằng cách click chuột phải vào mục localhost (SQL Server …), sau đó chọn New Query.

new query png

Bước 2: Một trang mới hiện ra, bạn hãy nhập lệnh sau để tạo database. Giả sử mình sẽ tạo database Testdb.

CREATE DATABASE Testdb;

Bạn nhấn Execute hoặc F5 để chạy câu SQL này, sau đó nhìn bên trái danh mục Database sẽ thấy database SINHVIEN mà bạn vừa mới tạo xong.

2. Tạo database bằng công cụ SSMS

Tạo folder database bạn hãy click chuột phải và chọn New Database, sau đó một bảng thông tin sẽ hiển thị ra như sau.

new database jpg

Tại ô Database name bạn hãy nhập Testdb, sau đó nhấn vào button OK ở phía dưới. Cuối cùng bạn hãy xem lại mục Database thì sẽ thấy xuất hiện một database mới tên là Testdb.

create database jpg

Như vậy là bạn đã tạo thành công rồi đấy, ở các bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu đến cách tạo table và các thuộc tính của nó.

Hoàng Hải Đăng

24 chủ đề

7226 bài viết

Cùng chủ đề
0