Bài viết của Hoàng Hải Đăng

Push data lên Github - Github căn bản và nâng cao | Github là gì?

Mình sẽ không viết cách clone source từ github về mà sẽ trình bày cách push data lên github trước bởi vì đa số các bạn học ở đây đều là newbie, và mình tin là bạn chưa từng sử dụng github nên chắc chắn lệnh clone sẽ dành cho các bài tiếp theo. 1. Cách push data lên Github Như thường lệ, mình ...

Tác giả: Hoàng Hải Đăng viết 14:51 ngày 06/04/2021 chỉnh sửa

ạo remote repository trên Github - Github căn bản và nâng cao | Github là gì?

Như trong bài giới thiệu series thì trong bài này chúng ta sẽ bắt đầu thao tác với Github, và bài đầu tiên này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo mới một remote repository trên Github. 1. Điều kiện tiên quyết Để bắt đầu học series này thì mình khuyên bạn nên tìm hiểu qua series git căn bản ...

Tác giả: Hoàng Hải Đăng viết 14:51 ngày 06/04/2021 chỉnh sửa

Git - Lưu thông tin đăng nhập với credential store - Học Git - Git căn bản, Git là gì?

Khi bạn thực hiện bất kì thao tác nào liên quan đến remote thì bắt buộc phải nhập thông tin đăng nhập, đây là điều kiện để đảm bảo dữ liệu của bạn không bị mất. Nhưng nếu mỗi thao tác đều phải nhập username và password thì rất phiền, vì vậy trong bài này mình sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng credential ...

Tác giả: Hoàng Hải Đăng viết 14:51 ngày 06/04/2021 chỉnh sửa

Git - Push data lên remote Repository - Học Git - Git căn bản, Git là gì?

Nếu bạn là leader và bạn khởi động cho dự án thì công việc đầu tiên là chọn công nghệ sử dụng cho dự án, sau đó tạo bộ khung và đẩy lên remote repo. Còn nếu bạn là thành viên của một dự án thì công việc đầu tiên là lấy mã nguồn trên remote về local để thực hiện các công việc, sau đó commit lên ...

Tác giả: Hoàng Hải Đăng viết 14:51 ngày 06/04/2021 chỉnh sửa

Git - Đổi tên remote repository - Học Git - Git căn bản, Git là gì?

Nếu bạn đã lỡ đặt tên cho remote không đúng thì có thể sử dụng một lệnh rất đặc biệt trong git đó là lệnh đổi tên. Và trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh đổi tên cho remote repository. 1. Rename remote repository Để đổi tên cho remote thì bạn sử dụng lệnh sau. ...

Tác giả: Hoàng Hải Đăng viết 14:51 ngày 06/04/2021 chỉnh sửa

Git - Xóa remote repository - Học Git - Git căn bản, Git là gì?

Trường hợp bạn đã thêm một remote repo nhưng sau đó bạn nhận thấy đã thêm nhầm link, hoặc bạn muốn xóa nó để thêm một remote khác thì có thể sử dụng lệnh xóa remote của git. 1. Remove remote repository Để xóa một remote thì bạn sử dụng cú pháp sau: $ git ...

Tác giả: Hoàng Hải Đăng viết 14:51 ngày 06/04/2021 chỉnh sửa

Git - Thêm remote Repository - Học Git - Git căn bản, Git là gì?

Để làm việc với remote thì ban phải có server và cài đặt git remote trên đó, điều này rất ít bạn có điều kiện làm, may ra công ty lớn thì mới có. Tuy nhiên hiện nay có một số server cung cấp dịch vụ miễn phí (có phí) như github, gitlab ... nên bạn có thể sử dụng dịch vụ này của họ để học và quản lý ...

Tác giả: Hoàng Hải Đăng viết 14:51 ngày 06/04/2021 chỉnh sửa

Git - Phân nhánh với Rebase - Học Git - Git căn bản, Git là gì?

Trong Git, có hai cách để trộn hai nhánh với nhau đó là sử dụng merge và rebase. ở bài trước mình đã giới thiệu về merge nhưng chưa nói về quy trình hoạt động, lý do như mình đã trình bày là ban đầu bạn cần hiểu một số lệnh thì lúc giải thích lý thuyết mới dễ hiểu, vì vậy thông qua bài này hy vọng ...

Tác giả: Hoàng Hải Đăng viết 14:51 ngày 06/04/2021 chỉnh sửa

Git - Stash trở về trạng thái ban đầu - Học Git - Git căn bản, Git là gì?

Trong bài này mình sẽ nói về lệnh $ git stash, đây là lệnh dùng để thiết lập trạng thái ban đầu cho tất cả các file nằm trong thư mục làm việc (working directory). Trạng thái ban đầu ở đây chính là nội dung dữ liệu ban đầu của file (so với commit cuối cùng hoặc pull từ remote repository). 1. ...

Tác giả: Hoàng Hải Đăng viết 14:51 ngày 06/04/2021 chỉnh sửa

Git - Amend, thay nhất đổi commit cuối cùng - Học Git - Git căn bản, Git là gì?

Trong một số trường hợp bạn commit nhưng bị quên add một số file nào đó và bạn không muốn tạo ra một commit mới thì có thể sử dụng lệnh commit kết hợp tahm số --amend để gộp các file đó và bổ sung vào commit cuối cùng, vì vậy không tạo ra commit mới. 1. Lệnh Git commit --amend Cú ...

Tác giả: Hoàng Hải Đăng viết 14:51 ngày 06/04/2021 chỉnh sửa
1 2 3 4 .. > >>