Chủ đề nổi bật

Bài 03: HTML5 Canvas - Vẽ đường cong

Ngoài vẽ đường thẳng ra thì Canvas còn có thể vẽ các đường cong như hình cung, đường cong bậc hai, đường cong Benzier. Đối với cách vẽ đường thẳng ...

Ngoài vẽ đường thẳng ra thì Canvas còn có thể vẽ các đường cong như hình cung, đường cong bậc hai, đường cong Benzier. Đối với cách vẽ đường thẳng thì ta chỉ cần xác định hai điểm đầu và cuối nhưng với đường cong thì có khá nhiều vấn đề phải tính toán trước khi vẽ đấy.

1. Vẽ hình cung trong Canvas

Để vẽ hình cung thì chúng ta sử dụng hàm arc(x, y, radius, startAngle, endAngle, counterClockwise), trong đó:

 • x và y là tâm của hình cung
 • radius là bán kính
 • startAngle là góc bắt đầu
 • endAngle là góc kết thúc
 • counterClockwise là hướng vẽ (cùng chiều hoặc ngược chiều kim đồng hồ)

Ví dụ: XEM DEMO

var canvas = document.getElementById('myCanvas');
var context = canvas.getContext('2d');

// Xác đinh tâm là trọng tâm của Canvas
var x = canvas.awidth / 2;
var y = canvas.height / 2;

// bán kính 75px
var radius = 75;

// Góc bắt đầu là 1.1PI
var startAngle = 1.1 * Math.PI;

// Góc kết thúc là 1.9PI
var endAngle = 1.9 * Math.PI;

// Cùng chiều kim đồng hồ
var counterClockwise = false;

// Vẽ đường cung
context.beginPath();
context.arc(x, y, radius, startAngle, endAngle, counterClockwise);
context.lineWidth = 15;

// line color
context.strokeStyle = 'black';
context.stroke();

Kết quả:

2. Vẽ đường cong bậc hai trong Canvas

Để vẽ đường cong bậc hai trong Canvas thì ta sử dụng phương thức quadraticCurveTo(), đường cong bậc hai được xác định bởi ba điểm chính gồm:

 • Điểm bắt đầu (context point). 
 • Điểm điều khiển (control point).
 • Điểm kết thúc (end point).

Ví dụ: XEM DEMO

var canvas = document.getElementById('myCanvas');
var context = canvas.getContext('2d');

context.beginPath();
context.moveTo(20, 20); // Điểm bắt đầu vẽ
context.quadraticCurveTo(20, 100, 200, 20); //vẽ qua các điểm
context.lineWidth = 1;

// line color
context.strokeStyle = 'black';
context.stroke();

Và kết quả như trong hình sau:

Giải thích trong code như sau:

 • Điểm bắt đầu là (20, 20) trong hàm context.moveTo(20, 20).
 • Điểm điều khiển là (20, 100) trong hàm context.quadraticCurveTo(20, 100, 200, 20).
 • Điểm kết thúc là (200, 20) trong hàm  context.quadraticCurveTo(20, 100, 200, 20).

Vị trí đỉnh của đường cong được xác định bởi đường thẳng nối trung điểm giữa hai đoạn thẳng (context point, control point) và (end point, control point).

Ví dụ: XEM DEMO

var canvas = document.getElementById('myCanvas');
var context = canvas.getContext('2d');

context.beginPath();
context.moveTo(188, 150);
context.quadraticCurveTo(288, 0, 388, 150);
context.lineWidth = 10;

// line color
context.strokeStyle = 'black';
context.stroke();

Kết quả:

3. Vẽ đường cong Benzier trong Canvas

Đường cong Benzier được xác định bởi bốn điểm:

 • Điểm bắt đầu (context point)
 • Điểm điều khiển một (control point 1)
 • Điểm điều khiển hai (control point 2)
 • Điểm kết thúc (end point)

Ví dụ: XEM DEMO

var c = document.getElementById("myCanvas");
var ctx = c.getContext("2d");

ctx.beginPath();
ctx.moveTo(20, 20);
ctx.bezierCurveTo(20, 100, 200, 100, 200, 20);
ctx.stroke();

Kết quả:

Giải thích trong code như sau:

 • Điểm bắt đầu là (20, 20) trong hàm context.moveTo(20, 20).
 • Điểm điều khiển 1 là (20, 100) trong hàm context.quadraticCurveTo(20, 100, 200, 100, 200, 20).
 • Điểm điều khiển 2 là (200, 100) trong hàm context.quadraticCurveTo(20, 100, 200, 100, 200, 20).
 • Điểm kết thúc là (200, 20) trong hàm  context.quadraticCurveTo(20, 100, 200, 100, 200, 20).

Câu hỏi đặt ra là làm sao xác định điểm đỉnh và điểm độ cong? Các bạn xem ví dụ dưới đây.

Ví dụ: XEM DEMO

var canvas = document.getElementById('myCanvas');<br />
var context = canvas.getContext('2d');<br />
<br />
context.beginPath();<br />
context.moveTo(188, 130);<br />
context.bezierCurveTo(140, 10, 388, 10, 388, 170);<br />
context.lineWidth = 10;<br />
<br />
// line color<br />
context.strokeStyle = 'black';<br />
context.stroke();

Kết quả:

Như vậy tương tự như đường cong bậc hai ta sẽ xác định các điểm độ cong qua các đường thẳng nối giữa các trung điểm các cạnh.

4. Lời kết

Bắt đầu cảm thấy khó khi làm việc với Canvas rồi đấy. Thực sự để vẽ được các hình ảnh tốt thì bạn phải tính toán từng Pixel chuẩn, chưa tính đến việc phải sử dụng kiến thức toán học để xác định tọa độ.

Bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cách vẽ một đoạn thẳng bằng cách sử dụng các hàm đã học trong bài này và các bài trước.

BÀI KẾ SAU
BÀI KẾ TIẾP

Nguồn: code24h.com

Bài liên quan
Mới nhất

HTML5 căn bản | HTML5 là gì?

Trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số thẻ HTML được bổ sung vào trong phiên bản HTML5, các thẻ này sinh ra nhằm mục đích giúp ta chia khối cho trang web rõ ràng hơn. Nhưng trước tiên chúng ta cần tìm hiểu khái niệm HTML5 là gì đã nhé. HTML5 là gì? Trong 4 năm gần đây bạn ...

HTML căn bản

Trước khi bắt đầu học làm web thì ban phải học HTML và CSS vì hai ngôn ngữ này giúp bạn xây dựng giao diện của website, đẹp hay xấu là phụ thuộc vào cách sử dụng và trình bày bổ cục hợp lý. Nhằm giúp bạn cũng cố lại các thẻ html thì trong phần này mình sẽ giới thiệu các thành phần thường được dùng ...

HTML5 Canvas

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một đối tượng rất hay trong HTML5 đó là thẻ canvas, thẻ này thường được dùng để vẽ đồ họa, làm web game. Canvas là một thẻ mới trong HTML5 và nhiệm vụ của nó là giống như màn hình Tivi vậy, nó sẽ hiển thị kết quả đồ họa của một chường trình Javascript. Như ...

Bài 04: HTML5 Canvas - Nối nhiều đường

Chúng ta đã được học cách vẽ một số đường thẳng trong Canvas rồi nhỉ, vậy thì trong bài này mình sẽ hướng dẫn bạn cách nối các đường đó với nhau ...

Bài 03: HTML5 Canvas - Vẽ đường cong

Ngoài vẽ đường thẳng ra thì Canvas còn có thể vẽ các đường cong như hình cung, đường cong bậc hai, đường cong Benzier. Đối với cách vẽ đường thẳng ...

Bài 02: Thêm Article Trong HTML5

Bài trước chúng ta đã được tìm hiểu cấu trúc một template chuẩn HTML5 nhưng chỉ mới học cách sử dụng đơn giản, nên trong bài này ta sẽ đi sâu vào ...

Bài 02: HTML5 Canvas - Vẽ đường thẳng

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách vẽ một đường thẳng trong Canvas. 1. Vẽ đường thẳng trong Canvas Một đường thẳng sẽ có những tính ...

Bài 01: Tạo Template HTML5 Đầu Tiên

Nếu bạn mới bắt đầu học HTML5 thì điều bạn quan tâm đầu tiên chính là cấu trúc một website xây dựng bằng html5 sẽ như thế nào? Chờ gì nữa ta bắt ...

Bài 01: HTML5 Canvas là gì?

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một thẻ HTML5 dùng để xây dựng Graphic đồ họa đó là thẻ Canvas. Ví dụ bạn muốn vẽ một sơ đồ hình học thì ...