Bài 03: HTML5 Canvas - Vẽ đường cong

Ngoài vẽ đường thẳng ra thì Canvas còn có thể vẽ các đường cong như hình cung, đường cong bậc hai, đường cong Benzier. Đối với cách vẽ đường thẳng ...

Ngoài vẽ đường thẳng ra thì Canvas còn có thể vẽ các đường cong như hình cung, đường cong bậc hai, đường cong Benzier. Đối với cách vẽ đường thẳng thì ta chỉ cần xác định hai điểm đầu và cuối nhưng với đường cong thì có khá nhiều vấn đề phải tính toán trước khi vẽ đấy.

1. Vẽ hình cung trong Canvas

Để vẽ hình cung thì chúng ta sử dụng hàm arc(x, y, radius, startAngle, endAngle, counterClockwise), trong đó:

 • x và y là tâm của hình cung
 • radius là bán kính
 • startAngle là góc bắt đầu
 • endAngle là góc kết thúc
 • counterClockwise là hướng vẽ (cùng chiều hoặc ngược chiều kim đồng hồ)

Ví dụ: XEM DEMO

var canvas = document.getElementById('myCanvas');
var context = canvas.getContext('2d');

// Xác đinh tâm là trọng tâm của Canvas
var x = canvas.awidth / 2;
var y = canvas.height / 2;

// bán kính 75px
var radius = 75;

// Góc bắt đầu là 1.1PI
var startAngle = 1.1 * Math.PI;

// Góc kết thúc là 1.9PI
var endAngle = 1.9 * Math.PI;

// Cùng chiều kim đồng hồ
var counterClockwise = false;

// Vẽ đường cung
context.beginPath();
context.arc(x, y, radius, startAngle, endAngle, counterClockwise);
context.lineWidth = 15;

// line color
context.strokeStyle = 'black';
context.stroke();

Kết quả:

2. Vẽ đường cong bậc hai trong Canvas

Để vẽ đường cong bậc hai trong Canvas thì ta sử dụng phương thức quadraticCurveTo(), đường cong bậc hai được xác định bởi ba điểm chính gồm:

 • Điểm bắt đầu (context point). 
 • Điểm điều khiển (control point).
 • Điểm kết thúc (end point).

Ví dụ: XEM DEMO

var canvas = document.getElementById('myCanvas');
var context = canvas.getContext('2d');

context.beginPath();
context.moveTo(20, 20); // Điểm bắt đầu vẽ
context.quadraticCurveTo(20, 100, 200, 20); //vẽ qua các điểm
context.lineWidth = 1;

// line color
context.strokeStyle = 'black';
context.stroke();

Và kết quả như trong hình sau:

Giải thích trong code như sau:

 • Điểm bắt đầu là (20, 20) trong hàm context.moveTo(20, 20).
 • Điểm điều khiển là (20, 100) trong hàm context.quadraticCurveTo(20, 100, 200, 20).
 • Điểm kết thúc là (200, 20) trong hàm  context.quadraticCurveTo(20, 100, 200, 20).

Vị trí đỉnh của đường cong được xác định bởi đường thẳng nối trung điểm giữa hai đoạn thẳng (context point, control point) và (end point, control point).

Ví dụ: XEM DEMO

var canvas = document.getElementById('myCanvas');
var context = canvas.getContext('2d');

context.beginPath();
context.moveTo(188, 150);
context.quadraticCurveTo(288, 0, 388, 150);
context.lineWidth = 10;

// line color
context.strokeStyle = 'black';
context.stroke();

Kết quả:

3. Vẽ đường cong Benzier trong Canvas

Đường cong Benzier được xác định bởi bốn điểm:

 • Điểm bắt đầu (context point)
 • Điểm điều khiển một (control point 1)
 • Điểm điều khiển hai (control point 2)
 • Điểm kết thúc (end point)

Ví dụ: XEM DEMO

var c = document.getElementById("myCanvas");
var ctx = c.getContext("2d");

ctx.beginPath();
ctx.moveTo(20, 20);
ctx.bezierCurveTo(20, 100, 200, 100, 200, 20);
ctx.stroke();

Kết quả:

Giải thích trong code như sau:

 • Điểm bắt đầu là (20, 20) trong hàm context.moveTo(20, 20).
 • Điểm điều khiển 1 là (20, 100) trong hàm context.quadraticCurveTo(20, 100, 200, 100, 200, 20).
 • Điểm điều khiển 2 là (200, 100) trong hàm context.quadraticCurveTo(20, 100, 200, 100, 200, 20).
 • Điểm kết thúc là (200, 20) trong hàm  context.quadraticCurveTo(20, 100, 200, 100, 200, 20).

Câu hỏi đặt ra là làm sao xác định điểm đỉnh và điểm độ cong? Các bạn xem ví dụ dưới đây.

Ví dụ: XEM DEMO

var canvas = document.getElementById('myCanvas');<br />
var context = canvas.getContext('2d');<br />
<br />
context.beginPath();<br />
context.moveTo(188, 130);<br />
context.bezierCurveTo(140, 10, 388, 10, 388, 170);<br />
context.lineWidth = 10;<br />
<br />
// line color<br />
context.strokeStyle = 'black';<br />
context.stroke();

Kết quả:

Như vậy tương tự như đường cong bậc hai ta sẽ xác định các điểm độ cong qua các đường thẳng nối giữa các trung điểm các cạnh.

4. Lời kết

Bắt đầu cảm thấy khó khi làm việc với Canvas rồi đấy. Thực sự để vẽ được các hình ảnh tốt thì bạn phải tính toán từng Pixel chuẩn, chưa tính đến việc phải sử dụng kiến thức toán học để xác định tọa độ.

Bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cách vẽ một đoạn thẳng bằng cách sử dụng các hàm đã học trong bài này và các bài trước.

BÀI KẾ SAU
BÀI KẾ TIẾP

Nguồn: code24h.com

Bài liên quan

Công nghệ theo dõi người dùng HTML5 Canvas Fingerprint

Cho đến nay, chúng ta đã biết đến nhiều cách theo dõi người dùng khi truy cập vào các trang web, chẳng hạn như sử dụng các tập tin cookie lưu trên hệ thống của người dùng, nhưng một phương pháp theo dõi mới đã nổi lên mà không cần sử dụng cookie. Từ hai năm qua, nhiều trang web và phần mềm ...

Tạ Quốc Bảo viết 18:04 ngày 17/09/2018

Giới thiệu về HTML5 Canvas

HTML5 Canvas là gì? Element Canvas được xác định trong HTML bởi thuộc tính awidth và height . Tuy vậy, để làm việc với nó ta cần viết Javascript code để thông qua Canvas API truy cập đến vùng canvas đã được tạo để vẽ lên đó. Đâu là lý do ta nên bắt đầu tìm hiểu canvas? Tính tương tác : ...

Hoàng Hải Đăng viết 15:51 ngày 12/08/2018

Bài 03: Hiểu rõ hơn về từ khóa this trong Javascript

Trong quá tình làm việc với Javascript thì mình thấy từ khóa this đã gây không biết bao nhiêu phiền toái, không chỉ phiền cho các bạn còn non kinh ...

Bùi Văn Nam viết 09:47 ngày 03/08/2018

Bài 03: Học CSS3 - border-image - tạo đường viền bằng hình

Có một số đường viền mang những hoa văn rất đẹp mà ta không thể sử dụng thuộc tính border trong CSS để tạo được. Trường hợp trong CSS thường ta ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 09:40 ngày 03/08/2018

Bài 04: HTML5 Canvas - Nối nhiều đường

Chúng ta đã được học cách vẽ một số đường thẳng trong Canvas rồi nhỉ, vậy thì trong bài này mình sẽ hướng dẫn bạn cách nối các đường đó với nhau ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 09:39 ngày 03/08/2018
0