Bài 04: HTML5 Canvas - Nối nhiều đường

Chúng ta đã được học cách vẽ một số đường thẳng trong Canvas rồi nhỉ, vậy thì trong bài này mình sẽ hướng dẫn bạn cách nối các đường đó với nhau ...

Chúng ta đã được học cách vẽ một số đường thẳng trong Canvas rồi nhỉ, vậy thì trong bài này mình sẽ hướng dẫn bạn cách nối các đường đó với nhau tạo nên những hình vẽ sinh động hơn rất nhiều.

1. Nối nhiều đường với nhau trong Canvas

Như ta biết trong Canvas ta sử dụng hàm beginPath() dùng để khai báo bắt đầu vẽ một hình mới. Như vậy để nối nhiều đường với nhau thì ta chỉ khai báo nó đúng một lần đầu tiên mà thôi, sau đó dựa vào cú pháp của mỗi đường để xác định các điểm vẽ.

Ví dụ: Vẽ một hình như sau

Trước tiên ta phân tích hình này như sau:

Như vậy ta sẽ sử dụng hai đường thẳng, một đường bậc hai (quadratic) và một đường Benzier.

Bài giải: XEM DEMO

var canvas = document.getElementById('myCanvas');
var context = canvas.getContext('2d');

context.beginPath();
context.moveTo(100, 20);

// line 1
context.lineTo(200, 160);

// quadratic curve
context.quadraticCurveTo(230, 200, 250, 120);

// bezier curve
context.bezierCurveTo(290, -40, 300, 200, 400, 150);

// line 2
context.lineTo(500, 90);

context.lineWidth = 5;
context.strokeStyle = 'blue';
context.stroke();

2. Thuộc tính line join trong Canvas

Trong Canvas có thuộc tính lineJoin giúp chúng ta chọn lựa cách nối giữa hai đường thẳng (giao điểm). Nó có ba cách nối như sau:

 • miter: bo thành góc nhọn
 • round: bo tròn góc nối
 • bevel: bo thành góc nhọn nhưng bị mất phần trên đỉnh

Ví dụ: XEM DEMO

var canvas = document.getElementById('myCanvas');
var context = canvas.getContext('2d');

// set line awidth for all lines
context.lineWidth = 25;
context.strokeStyle = 'blue';

// miter line join (left)
context.beginPath();
context.moveTo(99, 150);
context.lineTo(149, 50);
context.lineTo(199, 150);
context.lineJoin = 'miter';
context.stroke();

// round line join (middle)
context.beginPath();
context.moveTo(239, 150);
context.lineTo(289, 50);
context.lineTo(339, 150);
context.lineJoin = 'round';
context.stroke();

// bevel line join (right)
context.beginPath();
context.moveTo(379, 150);
context.lineTo(429, 50);
context.lineTo(479, 150);
context.lineJoin = 'bevel';
context.stroke();

Kết quả:

3. Hàm arcTo() trong Canvas

Hàm arcTo() dùng để tạo một vòng cung trong Canvas với điểm bắt đầu là một điểm cho trước, nghĩa là nó dùng để nối tiếp một đường nào đó (đương nhiên đường đó đã có điểm kết thúc và điểm đó cũng chính là điểm start của arcTo()).

Cú pháp: context.arcTo(x1, y1, x2, y2, r);

Trong đó:

 • x1: vị trí x của điểm điều khiển
 • y1 : vị trí y của điểm điểu khiển 
 • x2: vị trí x của điểm kết thúc
 • y2: vị trí y của điểm kết thúc
 • r : bán kính của vòng cung (radius).

Hình minh họa:

Ví dụ: XEM DEMO

var c = document.getElementById("myCanvas");
var ctx = c.getContext("2d");
ctx.beginPath();

// Vẽ 1 đường thẳng
ctx.moveTo(20, 20);     
ctx.lineTo(100, 20);

// Nôi tiếp là một đường cung
ctx.arcTo(150, 20, 150, 70, 50); 

// Tiếp theo là một đường thẳng
ctx.lineTo(150, 120);     
ctx.stroke(); <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>

4. Lời kết

Trong bài này chúng ta đã học một số cách nối các đường với nhau để tạo thành một đường dài đa dạng, kết hợp các cách này bạn sẽ tạo ra những hình vẽ cực kì ấn tượng đấy. Tuy nhiên khi làm việc với Canvas thật sự rất khó khăn bởi khâu tính tọa độ rất dài dòng và phức tạp.

Bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cách vẽ một số hình đặc biệt với tên gọi là Shapes. Ví dụ hình tròn, hình chữ nhật, hình bán nguyệt.

BÀI KẾ SAU
BÀI KẾ TIẾP

Nguồn: code24h.com

Bài liên quan

Bài 04. Rewrite URL - Tạo đường dẫn thân thiện

Rewrite URL sử dụng htaccess hay còn gọi là đường dẫn thân thiện trong PHP là một kỹ thuật sử dụng mod URL Rewrite của máy chủ Web Server Apache để viết lại hay thay đổi đường dẫn của website cho nó gọn và dễ nhớ, việc viết lại đường dẫn như vậy có tác dụng thân thiện với người dùng, đường dẫn đơn ...

Vũ Văn Thanh viết 16:52 ngày 01/10/2018

Bài 04: jQuery Attributes - removeAttr()

Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu hàm attr() trong jQuery để truy xuất thuộc tính nào đó hoặc là gán thuộc tính nào đó vào thẻ HTML. Tuy nhiên ...

Bùi Văn Nam viết 10:05 ngày 03/08/2018

Bài 04: Closure là gì? Closure function trong Javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng biết và thực sự hiểu về nó, đây có thể coi là một cách định nghĩa hàm nâng cao giúp code nhìn trong ...

Hoàng Hải Đăng viết 09:46 ngày 03/08/2018

Bài 04: Học CSS3 - Các thuộc tính Backgrounds

Trong CSS3 hỗ trợ thêm một số tính năng mới để xử lý background, đó là những thuộc tính xử lý nâng cao hơn thuộc tính background thông thường. ...

Tạ Quốc Bảo viết 09:41 ngày 03/08/2018

Bài 04: thiết lập màu nền với CSS background

Trong bài này chúng ta tìm hiểu cách thiết lập màu nền cho các thẻ HTML , đây là một thuộc tính khá quan trọng mà bạn cần phải nắm vững vì hầu ...

Bùi Văn Nam viết 09:40 ngày 03/08/2018
0