Chủ đề nổi bật

Bài 04: HTML5 Canvas - Nối nhiều đường

Chúng ta đã được học cách vẽ một số đường thẳng trong Canvas rồi nhỉ, vậy thì trong bài này mình sẽ hướng dẫn bạn cách nối các đường đó với nhau ...

Chúng ta đã được học cách vẽ một số đường thẳng trong Canvas rồi nhỉ, vậy thì trong bài này mình sẽ hướng dẫn bạn cách nối các đường đó với nhau tạo nên những hình vẽ sinh động hơn rất nhiều.

1. Nối nhiều đường với nhau trong Canvas

Như ta biết trong Canvas ta sử dụng hàm beginPath() dùng để khai báo bắt đầu vẽ một hình mới. Như vậy để nối nhiều đường với nhau thì ta chỉ khai báo nó đúng một lần đầu tiên mà thôi, sau đó dựa vào cú pháp của mỗi đường để xác định các điểm vẽ.

Ví dụ: Vẽ một hình như sau

Trước tiên ta phân tích hình này như sau:

Như vậy ta sẽ sử dụng hai đường thẳng, một đường bậc hai (quadratic) và một đường Benzier.

Bài giải: XEM DEMO

var canvas = document.getElementById('myCanvas');
var context = canvas.getContext('2d');

context.beginPath();
context.moveTo(100, 20);

// line 1
context.lineTo(200, 160);

// quadratic curve
context.quadraticCurveTo(230, 200, 250, 120);

// bezier curve
context.bezierCurveTo(290, -40, 300, 200, 400, 150);

// line 2
context.lineTo(500, 90);

context.lineWidth = 5;
context.strokeStyle = 'blue';
context.stroke();

2. Thuộc tính line join trong Canvas

Trong Canvas có thuộc tính lineJoin giúp chúng ta chọn lựa cách nối giữa hai đường thẳng (giao điểm). Nó có ba cách nối như sau:

 • miter: bo thành góc nhọn
 • round: bo tròn góc nối
 • bevel: bo thành góc nhọn nhưng bị mất phần trên đỉnh

Ví dụ: XEM DEMO

var canvas = document.getElementById('myCanvas');
var context = canvas.getContext('2d');

// set line awidth for all lines
context.lineWidth = 25;
context.strokeStyle = 'blue';

// miter line join (left)
context.beginPath();
context.moveTo(99, 150);
context.lineTo(149, 50);
context.lineTo(199, 150);
context.lineJoin = 'miter';
context.stroke();

// round line join (middle)
context.beginPath();
context.moveTo(239, 150);
context.lineTo(289, 50);
context.lineTo(339, 150);
context.lineJoin = 'round';
context.stroke();

// bevel line join (right)
context.beginPath();
context.moveTo(379, 150);
context.lineTo(429, 50);
context.lineTo(479, 150);
context.lineJoin = 'bevel';
context.stroke();

Kết quả:

3. Hàm arcTo() trong Canvas

Hàm arcTo() dùng để tạo một vòng cung trong Canvas với điểm bắt đầu là một điểm cho trước, nghĩa là nó dùng để nối tiếp một đường nào đó (đương nhiên đường đó đã có điểm kết thúc và điểm đó cũng chính là điểm start của arcTo()).

Cú pháp: context.arcTo(x1, y1, x2, y2, r);

Trong đó:

 • x1: vị trí x của điểm điều khiển
 • y1 : vị trí y của điểm điểu khiển 
 • x2: vị trí x của điểm kết thúc
 • y2: vị trí y của điểm kết thúc
 • r : bán kính của vòng cung (radius).

Hình minh họa:

Ví dụ: XEM DEMO

var c = document.getElementById("myCanvas");
var ctx = c.getContext("2d");
ctx.beginPath();

// Vẽ 1 đường thẳng
ctx.moveTo(20, 20);     
ctx.lineTo(100, 20);

// Nôi tiếp là một đường cung
ctx.arcTo(150, 20, 150, 70, 50); 

// Tiếp theo là một đường thẳng
ctx.lineTo(150, 120);     
ctx.stroke(); <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>

4. Lời kết

Trong bài này chúng ta đã học một số cách nối các đường với nhau để tạo thành một đường dài đa dạng, kết hợp các cách này bạn sẽ tạo ra những hình vẽ cực kì ấn tượng đấy. Tuy nhiên khi làm việc với Canvas thật sự rất khó khăn bởi khâu tính tọa độ rất dài dòng và phức tạp.

Bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cách vẽ một số hình đặc biệt với tên gọi là Shapes. Ví dụ hình tròn, hình chữ nhật, hình bán nguyệt.

BÀI KẾ SAU
BÀI KẾ TIẾP

Nguồn: code24h.com

Bài liên quan
Mới nhất

HTML5 căn bản | HTML5 là gì?

Trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số thẻ HTML được bổ sung vào trong phiên bản HTML5, các thẻ này sinh ra nhằm mục đích giúp ta chia khối cho trang web rõ ràng hơn. Nhưng trước tiên chúng ta cần tìm hiểu khái niệm HTML5 là gì đã nhé. HTML5 là gì? Trong 4 năm gần đây bạn ...

HTML căn bản

Trước khi bắt đầu học làm web thì ban phải học HTML và CSS vì hai ngôn ngữ này giúp bạn xây dựng giao diện của website, đẹp hay xấu là phụ thuộc vào cách sử dụng và trình bày bổ cục hợp lý. Nhằm giúp bạn cũng cố lại các thẻ html thì trong phần này mình sẽ giới thiệu các thành phần thường được dùng ...

HTML5 Canvas

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một đối tượng rất hay trong HTML5 đó là thẻ canvas, thẻ này thường được dùng để vẽ đồ họa, làm web game. Canvas là một thẻ mới trong HTML5 và nhiệm vụ của nó là giống như màn hình Tivi vậy, nó sẽ hiển thị kết quả đồ họa của một chường trình Javascript. Như ...

Bài 04: HTML5 Canvas - Nối nhiều đường

Chúng ta đã được học cách vẽ một số đường thẳng trong Canvas rồi nhỉ, vậy thì trong bài này mình sẽ hướng dẫn bạn cách nối các đường đó với nhau ...

Bài 03: HTML5 Canvas - Vẽ đường cong

Ngoài vẽ đường thẳng ra thì Canvas còn có thể vẽ các đường cong như hình cung, đường cong bậc hai, đường cong Benzier. Đối với cách vẽ đường thẳng ...

Bài 02: Thêm Article Trong HTML5

Bài trước chúng ta đã được tìm hiểu cấu trúc một template chuẩn HTML5 nhưng chỉ mới học cách sử dụng đơn giản, nên trong bài này ta sẽ đi sâu vào ...

Bài 02: HTML5 Canvas - Vẽ đường thẳng

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách vẽ một đường thẳng trong Canvas. 1. Vẽ đường thẳng trong Canvas Một đường thẳng sẽ có những tính ...

Bài 01: Tạo Template HTML5 Đầu Tiên

Nếu bạn mới bắt đầu học HTML5 thì điều bạn quan tâm đầu tiên chính là cấu trúc một website xây dựng bằng html5 sẽ như thế nào? Chờ gì nữa ta bắt ...

Bài 01: HTML5 Canvas là gì?

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một thẻ HTML5 dùng để xây dựng Graphic đồ họa đó là thẻ Canvas. Ví dụ bạn muốn vẽ một sơ đồ hình học thì ...