03/08/2018, 10:13

Lệnh tạo database (Create Database) trong MySQL

Với mỗi ứng dụng chúng ta sẽ tạo một Database để lưu trữ dữ liệu của ứng dụng đó. Mỗi database sẽ có các table và trong mỗi table thì có nhiều ...

Với mỗi ứng dụng chúng ta sẽ tạo một Database để lưu trữ dữ liệu của ứng dụng đó. Mỗi database sẽ có các table và trong mỗi table thì có nhiều columns và nhiều records. Như vậy Database đóng vai trò cao nhất trong các cấp bậc này, chính vì vậy ta phải tạo mới Database thì mới tạo được các phần còn lại.

1. Lệnh tạo Database - Create Database

Để tạo mới một Database thì chúng ta sử dụng cú pháp như sau:

CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] database_name

Trong đó:

  • CREATE DATABASE: là từ khóa tạo database
  • [IF NOT EXISTS]: Nếu có dòng này thì khi chạy nếu bảng đã tồn tại thì nó không báo lỗi (bỏ cặp dấu ngoặc)
Ví dụ
CREATE DATABASE SINHVIEN;
/*OR*/
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS SINHVIEN;

2. Sử dụng CHARACTER SET và COLLATE

Để thiết lập Charset và Collate cho database thì chúng ta sử dụng cú pháp sau:

Cú pháp
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS database_name 
CHARACTER SET 'charset_name' COLLATE 'collateName'
Ví dụ
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS SINHVIEN CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci'

Thông thường chúng ta sử dụng charset là UTF-8 và Collate là utf8_unicode_ci để khi nhập tiếng Việt không bị lỗi font.

3. Lệnh sử dụng database (use database)

Trong MySQL để chọn một database nào đó ta sẽ sử dụng cú pháp sau:

Cú pháp
USE database_name
Ví dụ
USE SINHVIEN

4. Xóa database (Drop Database)

Để xóa database ta sử dụng cú pháp: DROP DATABASE db_name.

Ví dụ
DROP DATABASE SINHVIEN

5. Lời kết

Trên thực tế thì ta hay sử dụng các chương trình quản lý CSDL để tạo bảng ở localhost cho nhanh, nhưng nếu ở trên HOST thì bạn có thể sử dụng các lênh CMD để tạo (localhost vẫn được). Bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cách tạo mới một table trong MySQL.

BÀI KẾ SAU
BÀI KẾ TIẾP

Nguồn: code24h.com

Bài liên quan

Bài 05: Lệnh tạo database (Create Database) trong MySQL

1. Lệnh tạo database (Create Database) Để tạo mới một Database thì chúng ta sử dụng cú pháp như sau: CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] database_name Trong đó: CREATE DATABASE: Là từ khóa tạo database [IF NOT EXISTS]: Nếu có dòng này thì khi chạy nếu Database đã tồn tại thì nó không báo lỗi ...

Bùi Văn Nam viết 16:35 ngày 01/10/2018

Hướng dẫn lệnh tạo bảng (Create Table) trong MySQL

Danh sách kiểu dữ liệu MySQL Data Types Lệnh tạo database (Create Database) trong MySQL Tìm hiểu tạo khóa chính (Primary key) trong MySQL Hướng dẫn tạo Unique trong MySQL Hướng dẫn lệnh tạo bảng (Create Table), làm mới bảng trong MySQL bằng cách sử dụng lệnh Create Table và cách ...

Bùi Văn Nam viết 17:21 ngày 04/09/2018

Câu lệnh tạo DATABASE trong MySQL

Cú pháp tạo database Để tạo một Database trong MySQL, bạn sử dụng câu lệnh dưới đây. CREATE DATABASE database_name; Ví dụ Tạo một Database có tên là hocmysql CREATE DATABASE hocmysql; ...

Bùi Văn Nam viết 10:40 ngày 18/08/2018

Lệnh DROP Database trong SQL

Lệnh DROP DATABASE trong SQL được sử đụng để xóa một Database đang tồn tại. Cú pháp Cú pháp cơ bản của lệnh DROP DATABASE trong SQL là như sau: DROP DATABASE ten_co_so_du_lieu; Ở đây, ten_co_so_du_lieu luôn luôn là duy nhất bên trong RDBMS. Ví dụ Nếu bạn muốn xóa một Database ...

Tạ Quốc Bảo viết 12:29 ngày 14/08/2018

Lệnh RENAME DATABASE trong SQL

Lệnh RENAME Table được sử dụng để thay tên một bảng. Đôi khi bạn chọn một tên không mang nhiều ý nghĩa cho bảng, do đó cần thiết phải thay đổi lại. Cú pháp để thay tên bảng từ cơ sở dữ liệu như sau: Chúng ta cùng theo dõi cách để thay tên Database trong MySQL và SQL. Trong MySQL, để thay ...

Hoàng Hải Đăng viết 12:28 ngày 14/08/2018
0