02/10/2018, 11:31

[C#] Hướng dẫn sử dụng thư viện xNET để tự động login website bằng csharp

Hôm nay, mình sẽ giới thiệu các bạn cách đăng nhập tự động vào website để đăng tin, sử dụng thư viện xNet trong C# . Nếu bạn nào muốn cập nhật dữ liệu lên website mà website đó phải yêu cầu phải đăng nhập. Lúc đó, chúng ta sẽ sử dụng Http Request ...

Hôm nay, mình sẽ giới thiệu các bạn cách đăng nhập tự động vào website để đăng tin, sử dụng thư viện xNet trong C#.

Nếu bạn nào muốn cập nhật dữ liệu lên website mà website đó phải yêu cầu phải đăng nhập.

Lúc đó, chúng ta sẽ sử dụng Http Request để đăng nhập website và lưu lại cookie, lúc đó chúng ta request vào hệ thống để thêm, xóa, sửa hay post bài dễ dàng.

Cách sử dụng cũng rất đơn giản, các bạn có thể xem demo ở bên dưới.

Còn thư viện xNet cho C# hoặc VB.NET các bạn có thể download và lấy file xNet.dll ở trong source code mình share bên dưới nhé.

Giao diện demo :

login tu dong vao website csharp vb.net

Source code login website tự động C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using xNet;

namespace Xnet_login
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnLogin_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        HttpRequest httpRequest = new HttpRequest();
        httpRequest.Cookies = new CookieDictionary();
        httpRequest.UserAgent = Http.ChromeUserAgent();
        RequestParams para = new RequestParams();
        para["username"] = txtUsername.Text;
        para["password"] = txtPassword.Text;

        string html = httpRequest.Post("http://127.0.0.1/HOBWEB/verify/checklogin", para).ToString();

        string result = httpRequest.Post("http://127.0.0.1/HOBWEB/home/postXnet", para).ToString();

        MessageBox.Show(result);

      }
      catch (Exception ex)
      {

        MessageBox.Show(ex.Message);
      }

    }
  }
}

Các bạn nào không hiểu hoặc có thắc mắc, có thể để lại comment để support.

HAVE FUN :)

DOWNLOAD SOURCE

Tags: apiwin32http requesthtml
0